Наукові спрямування

Сталий екологозбережуючиу розвиток країн. Проблеми розвитку зеленої економіки. Глобальний та локальний розвиток. Глокалізація.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовавище середнього

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Глущенко
Анна
Вадимівна

Дисципліни

Мiжнароднi фiнансовi ринки

Сучасна глокалiзацiя

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, В500 (5 поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

hlushchenko.anna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

2014-2018 рр. Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ”, диплом бакалавра з відзнакою, кафедри Міжнародна економіка за спеціальністю Міжнародні економічні відносини 2018-2019 рр. Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ”, диплом магістра з відзнакою, кафедри Міжнародна економіка за спеціальністю Міжнародний бізнес. Приймала участь у словацькому проекті Instep в рамках співпраці Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та Словацького технологічного університету в Братиславі у сфері інновації та сталого інжинірингу 2018-19 рр. (отримано сертифікат учасника). З 2020 р. є студенткою PhD програми з напряму 051 «Економіка».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У грудні 2019 р. закінчила з відзнакою ДВНЗ ПДАБА за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», отримала ступінь магістра та кваліфікацію «Експерт із зовнішньоекономічних питань». З січня 2019 р. працює на посаді асистента кафедри «Міжнародна економіка». З жовтня 2020 р. є студенткою PhD програми за напрямом 051 «Економіка».

Публікації

1. Квактун О.О., Вертелецкая О.М., Глущенко А.В. Проведення бюджетної децентралізації територіальних об’єднаних громад як шляху фінансового забезпечення сталого розвитку в Україні // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2021. – №165. – С.39-43.

2. Чала В.С., Глущенко А.В., Розвиток процесу зеленої кластерізації як шляху до збереження наукового та екологічного потенціалу країни// Зелена економіка та низьковуглецевий розвиток: міжнародний та національний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4 грудня 2020 р.). – Київ : Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2020. – С. 33-36.

3. Чала В. С., Глущенко А. В. Особливості інтеграції нових членів ЄС до багаторівневої системи фінансування програм сталого розвитку// Економічний простір. 2019. № 147. С. 49-63.

4. Zinkevych Oksana, Bondarenko Olha, Bordun Marina, Ponomarova Mariia, Hlushchenko Anna General conceptual approach of Obhodna street transformation// SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” – Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. – 127 p

5. Shevtsova S.A., Glushchenko A.V., Yuliya Degtyariova Cooperation between higher education institutions and business as source of development of innovations in Ukraine”. “Будівництво, архітектура та економіка – 2015. Міжнародний контекст: тези доп.студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами. Вип.5/під ред. В.І.Большакова.- Д.:ДВНЗ ПДАБА,2015-84-86 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх