Наукові спрямування

Розробка нових композиційних матеріалів для плазмового напилення деталей газотурбінних двигунів

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Загородній
Олексій
Борисович

Дисципліни

Взаємозамінність матеріалів та удосконалення якості продукції

Порошкові композиційні матеріали та методи локальної поверхневої обробки

Метали і зварювання в будівництві

Зварювання та інші способи з’єднання матеріалів

Навчальний практикум з ТКМ та матеріалознавства

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 554 (п’ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 4-82; міс. (056)756-34-82

E-mail

zagorodnii.oleksii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Виконавець науково-дослідної роботи кафедри матеріалознавства і обробки матеріалів на тему: «Дослідження структури та властивостей, прогнозування якісних характеристик та розробка газотермічних покриттів конструкційних матеріалів» (№ ДР 011U006483) Виконавець науково-дослідної роботи кафедри матеріалознавства і обробки матеріалів на тему: «Аналіз складу приробних покриттів газотурбінних двигунів» (2019-2020 рр.) Виконавець господарчо-договірної роботи на тему: «Розробка теплозахисного покриття (ТЗП 1700) робочої поверхні жарових труб та соплових апаратів газотурбінних двигунів»

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1998 р. закінчив ПДАБА за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання». За результатами навчання та захисту дипломної роботи отримав рекомендацію до вступу в аспірантуру. З 1999 р. – асистент кафедри матеріалознавства і обробки матеріалів. З 2018 р.- старший викладач кафедри матеріалознавства і обробки матеріалів.

Публікації

Методичні вказівки

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Основні методи препарування зразків для дослідження в просвічувальному електронному мікроскопі» з курсу «Фізико-хімічні методи досліджень» / Укладачі: Большаков В.І., Сухомлин Г.Д., Лаухін Д.В., Дейнеко Л.М., Бекетов О.В., Чайковський О.О., Тетерев І.А., Зайцева Т.О., Загородній О.Б. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – 31 с.

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи по дисципліні “Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання”  ( для студентів  денної  форми  навчаннязі  спеціальності 6.050503 ″.Машинобудування″ / Укладачі : Спільник А.Я , Загородній О.Б – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. –  43с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи локальної поверхневої обробки та відновлення виробів, вторинне використання матеріалів» / Укладачі: Вашкевич Ф.Ф., Загородній О.Б. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 38 с.

Наукові статті

 1. Загородний А.Б. Выбор и разработка материалов для защиты деталей газотурбинных двигателей от высокотемпературной эрозии/В.И.Большаков, Ф.Ф.Вашкевич, А.Я.Спильник, В.И.Журавель, А.Б.Загородний, В.И.Любушкин, Ю.В.Рыжков// Металознавство та термічна обробка металів: науковий та інформаційний журнал. – Дніпропетровськ: ПДАБА,2013-№ 2. – С. 24 – 32.

2. Загородній О.Б. Вплив відпалу на фазовий склад ущільнювального покриття на основі АФС (алюмофосфатної сполуки)/ В.І.Большаков, С.І.Веселова, О.Б.Загородній, // Металознавство та термічна обробка металів: науковий та інформаційний журнал. – Дніпропетровськ: ПДАБА,2015-№ 4. – С. 20 – 26.

3. Загородній О.Б. Вплив форми та крупності абразіву на кінцеву шорсткість обробленої поверхні/ Ф.Ф.Вашкевич, А.Я. Спильник, О.Б. Загородній, К.І. Звонарьов// Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск, ПГАСА, 2015 Вып. 80. с. 112-117 .

4. Загородний А.Б. Роль подслоев в повышении теплотехнических характеристик плазменных покрытий / Ф.Ф.Вашкевич, А.Я.Спильник, А.Б.Загородний, В.И.Журавель// Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск, ПГАСА, 2016 Вып. 89. с. 42-47.

5. Загородний А.Б. Об использовании удаляемых моделей при изготовлении сегментов жаровой трубы ГТД/ Ф.Ф.Вашкевич, А.Я.Спильник, А.Б.Загородний, В.И.Журавель// Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепр, ПГАСА, 2017 Вып. 95. с. 51-55.

6. Загородній О.Б. Визначення фазового складу ущільнювального покриття на основі АФС (алюмофосфатної сполуки)/ В.І.Большаков, С.І.Веселова, О.Б.Загородній, // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпро : ПДАБА, 2017. – № 2(227-228). – С. 10 – 20.

7. Загородний А.Б. Физико-механические свойства керамических материалов и покрытий получаемых плазменным напылением/ Ф.Ф.Вашкевич, А.Я.Спильник, А.Б.Загородний, В.И.Журавель// Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепр, ПГАСА, 2018 Вып. 104. с. 82-85.

8. Загородній О.Б. Дослідження структури керамічного жаростійкого газоплазмового покриття методами світлової та растрової електронної мікроскопії/ В.І.Большаков, Г.Д.Сухомлін, Ф.Ф.Вашкевич, А.Я.Спільник, О.Б.Загородній, В.І.Журавель//Металознавство та термічна обробка металів.- ПДАБА, 2018 Вип.№1 (80).- с.43-49.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх