Наукові спрямування

Розробка методів ідентифікації багатопараметричних, багатокритеріальних технологій в матеріалознавстві, застосування теорій фракталів та мультифракталів для оцінки структури та характеристик якості матеріалів, математичне моделювання складних систем, а також вирішення некоректних задач в матеріалознавстві

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Волчук
Володимир
Миколайович

Дисципліни

Оцінка структури та властивостей матеріалів з використанням теорій фракталів

Фізика конденсованого стану матеріалів

Кристалографія, кристалохімія і мінералогія

Основи наукових досліджень і організація експерименту

Експертні дослідження причин руйнування будівельних матеріалів та інструменту

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 521A (п'ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-66

E-mail

volchuk.volodymur@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 05.02.01 “Матеріалознавство” на тему: «Розробка і дослідження методу визначення якісних характеристик металу на основі аналізу фрактальної розмірності його мікроструктури» в ПБАБтаА. В 2008 році отримав вчене звання доцента по кафедрі матеріалознавства та обробки матеріалів ПБАБтаА. В 2015 році захистив докторську дисертацію по спеціальності 05.02.01 “Матеріалознавство” на тему: «Розробка наукових основ оцінки механічних властивостей сортопрокатних чавунних валків для підвищення їх зносостійкості» в ДВНЗ ПБАБтаА. Нагороди: - Почесна грамота за наукові досягнення ІІІ ступеню Дніпропетровської облдержадміністрації (2006); - За заслуги перед академією ДВНЗ ПДАБтаА (2015); - срібна медаль академіка М.С. Буднікова (2015); - медаль “За наукові досягнення” імені академіка К.Ф. Стародубова (2016). Автор близько 100 публікацій в провідних наукових виданнях України та закордонних виданнях, 4 монографій, 1 навчального посібника з грифом МОН України, 2 патентів України та 7 авторських свідоцтв на твір України. Коло наукових інтересів  матеріалознавство, теорія фракталів та мультифракталів, математичне моделювання, системний аналіз.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Волчук Володимир Миколайович (1972 р.н.) в 1999 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Фізика» та того ж року вступив до аспірантури на кафедру матеріалознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБтаА). З 2004 року працював асистентом кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів ПДАБА; з 2005 по 2015 рік працював на посаді доцента кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів ПДАБА. З грудня 2015 році та по теперішній час працює на посаді професора кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів ДВНЗ ПДАБА

Публікації

1. Большаков В.И., Волчук В.Н., Дубров Ю.И. Основы организации фрактального моделирования / монография. – Киев: “Академпериодика” НАН Украины, – 170 с.

2. Bolshakov, V. Volchuk, Yu. Dubrov. Fractals and properties of materials /monograph. – Saarbrucken, Deutschland: Lambert Academic Publishing, 2016. – 140p.

3. Дубров Ю., Большаков В., Волчук В. Пути идентификации периодических многокритериальных технологий/ монография. – Саарбрюккен, Германия: Palmarium Academic Publishing, 2015. – 236с.

4. Большаков В., Волчук В., Дубров Ю. Пути применения теории фракталов / монография. – Саарбрюккен, Германия: Palmarium Academic Publishing, 2016. – 146с.

5. Большаков В.И., Волчук В.Н., Дубров Ю.И. Топологические и фрактальные инварианты структуры для оценки качества металла // Доповіді НАН України. – – № 4. – С. 42-48.

6. Большаков В.И., Волчук В.Н., Дубров Ю.И. Фрактальный подход при идентификации сложных систем // Доповіді НАН України. – – № 6. – С. 46-50.

7. Волчук В.Н. К применению фрактального формализма при ранжировании критериев качества многопараметрических технологий // Металлофизика и новейшие технологии. – – Т. 39. – № 7. – С. 949–957.

8. В.І. Большаков, В.І. Большаков, В.М. Волчук, Ю.І. Дубров. Часткова компенсація неповноти формальної аксіоматики при ідентифікації структури металу // Вісник НАН України. – – №12. – С. 45–48.

9. В.И. Большаков, В.Н. Волчук, Ю.И. Дубров. О прогнозировании качества целевого продукта в периодических технологиях // Доповіді НАН України.- – №11. – С. 77-81.

10. Вад.І. Большаков, В.І. Большаков, В.М. Волчук, Ю.І. Дубров. Системний аналіз технології виробництва масивного металевого лиття // Вісник НАН України. – 2015. – №9. – С. 69–73.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх