Наукові спрямування

Розробка методів ідентифікації багатопараметричних, багатокритеріальних технологій в матеріалознавстві, застосування теорій фракталів та мультифракталів для оцінки структури та характеристик якості матеріалів, математичне моделювання складних систем, а також вирішення некоректних задач в матеріалознавстві

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Волчук
Володимир
Миколайович

Дисципліни

Оцінка структури та властивостей матеріалів з використанням теорій фракталів

Фізика конденсованого стану матеріалів

Кристалографія, кристалохімія і мінералогія

Основи наукових досліджень і організація експерименту

Експертні дослідження причин руйнування будівельних матеріалів та інструменту

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 521A (п'ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-66

E-mail

volchuk.volodymur@pdaba.edu.ua

?>
вверх