Наукові спрямування

Основна тематика наукових досліджень - розробка матеріалів та технологій виготовлення труб і іншої металопродукції для атомної та теплової енергетики: труб оболонок ТВЄЛ для атомних реакторів з цирконієвих сплавів, корозійно стійких сталей та сплавів, а також матеріалів і труб для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Крім того, розробка процесів виготовлення труб з титану та його сплавів, процесів формування структури, текстури та їх властивостей. Одним з напрямків є стандартизація методів контролю і випробування металопродукції.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень C2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Вахрушева
Віра
Сергіївна

Дисципліни

Фізичні властивості і методи дослідження металів

Недосконалості кристалічної решітки та фізика міцності

Теоретичні основи розробки сучасних будівельних систем та технологія виготовлення для цих систем

Теорія і технологія термічної обробки конструкційних сталей

Фізичні основи розробки та виготовлення сучасних будівельних матеріалів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 554 (п'ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (0562)46-93-82, вн. 4-82

E-mail

lab120@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Опубліковано понад 150 наукових робіт, має 17 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, 14 стандартів України. У 2014 році присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за роботу «Підвищення ресурсу гірничо-металургійного обладнання на основі інноваційних технологій інженерії поверхні». Проводить навчально – методичну та науково-дослідну роботу. В.С. Вахрушева є членом експертно-консультативної ради Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості Міністерства палива та енергетики України з питань «Створення цирконієвого виробництва та прокату» (науковий керівник напрямку – цирконієвий прокат). Член редакційної ради фахового журналу «Питання атомної науки і техніки» (ПАНТ. Серія Фізика радіаційних ушкоджень і радіаційне матеріалознавство); В.С. Вахрушева є членом двох вчених рад Д 08.085.02 – Дніпропетровська державна академія будівництва та архітектури та К-08.231.01 Інститут чорної металургії НАН України.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Протягом 42 років працювала во Всесоюзному науково-дослідному і конструкторсько-технологічному інституті трубної промисловості (ДП «НДТІ»), починаючи з посади аспіранта до заступника директора з наукової роботи. З 2004 року професор кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Совершенствование процессов деформационной и термической обработки сплавов циркония при изготовлении труб-оболочек тепловыделяющих элементов. Вестник Днепропетровского Национального университета. Физика, радиотехника, 2002, вып. 8. – С. 99-103.

2. Titanium and zirconium tube billets production in the electron-beam casting installation. Proc. of the 7-th Int. Conf. on Electron Beam Technologies. – Varna (Bulgaria): 2002. – P. 241-246. S.V. Ladokhin, N.I. Levitsky, V.B. Cheryavsky, та інш.

3. Материаловедческие аспекты производства прутков из гафния для поглощающих элементов ядерных реакторов. Теория и практика металлургии, №4, 2002. – С. 59-62

4. Термомеханическая обработка – перспективный процесс изготовления различных видов труб высокого качества. В кн.: Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: «Стародубовские чтения – 2004

5. Вплив структури на пластичність та параметри акустичної емісії у процесі деформування труб. Металознавство та термічна обробка металів. №1, 2005 р., С. 39-45.

6. Биметаллические трубы никель-сталь 08Х18Н10Т. Металлург, №12, 1977. В.Я. Остренко, М.И. Чепурко.

7. В.С. Вахрушева. Проблемы создания циркониевого проката в Украине// Вопросы атомной науки и техники. Серия физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение – Вып. №2 (90), – Харьков, НАНУ, ННЦ «ХФТИ», 2014 – С. 62-68.

8. В.С.Вахрушева Исследование влияния исходной текстуры заготовки на текстуру готовых труб из сплава титана  Ti- 3Al- 2.5V// В.С.Вахрушева ,Н.В.Грузин, //МТОМ,ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,2015, №3, с. 16-20.

9. В. С. Вахрушева «Особенности оценки изломов образцов при испытании падающим грузом стали термомеханической обработки» // В.С. Вахрушева, Е.А. Грималовская // МТОМ ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,2015, №3, с. 11-15.

10. Вахрушева В.С., Грузин Н.В., Лихопек П.А. Формирование структуры и свойств при прессовании труб из сплава титана Ti-3Al-2.5V. Строительство, материаловедение, Машиностроение. Серия: «Стародубовские чтения», с.45-50. ГВУЗ «ПГАСиА», Днипро, 2017

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх