Наукові спрямування

Архітектурно-конструктивне дослідження та розробка громадських будівель та споруд в міському середовищі.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французька моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Тимошенко
Любов
Олександрівна

Дисципліни

Архітектура будівель та споруд

Архітектурні конструкції цивільних будівель та споруд

Керівництво курсовим та дипломним проектуванням

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 402 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-32, вн. 3-32.

E-mail

tymoshenko.liubov@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Розробки науково-дослідної роботи по формуванню сприятливого життєвого середовища житла наполегливо та активно реалізує в курсовому та дипломному проектуванні і доповідях на науково-методичних семінарах, конференціях.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Тимошенко Л.О. у 1971 р. закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, факультет “Промислове та цивільне будівництво”. Отримала направлення на роботу в головний проектний інститут “Дніпроцивільпроект” (”Днепрогражданпроект”), де працювала інженером-конструктором на різних посадах шість років в АКМ-4 (архітектурно-конструктивна майстерня № 4) під керівництвом досвідчених і висококваліфікованих конструкторів та архітекторів: Котелевець М.Г., Єсієва З.В., Котляревська А.Т. , Підорван І., Сорін О. та інші. З 14.09.1977 року прийнята на роботу в ДІБІ на посаду асистента кафедри історії та теорії архітектури, а потім кафедри архітектури. З 01.09.1990 року переведена старшим викладачем кафедри архітектури. З 25.10.2002 року переведена доцентом кафедри архітектури. За період праці на кафедрі серед викладачів та студентів, постійно проводить роботу по вдосконаленню аналізу та впровадження в учбовий процес програм дисциплін для навчання по курсам «Архітектура будівель та споруд» і «Архітектурні конструкції цивільних будівель та споруд», керує розробкою методичних вказівок, активно працює в науково-методичних семінарах кафедри та архітектурного факультету. Постійно та цілеспрямовано вивчає та впроваджує в курс лекцій новий передовий досвід та рішення в проектуванні, сучасному прогресивному будівництві та реконструкції житлових та громадських будівель. Приймає активну участь в роботі державної екзаменаційної комісії (ДЕК-4) по прийому державних іспитів на ступінь бакалавра і спеціаліста, захист дипломних проектів на ступінь спеціаліста (інженера-будівельника) і магістра.

Публікації

1. Тимошенко Л.О. Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій стін та покриття. Методичні вказівки / Захаров Ю.І., Литвин О.Є., Тимошенко Л.О. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009.

2. Тимошенко Л.А. Перепланировка и архитектура коттеджа, дачи, загородного дома резиденции / Бойченко Н.О. – студенческая конференция ПДАБА-2010.

3. Тимошенко Л.А. Традиции и новации в архитектуре коттеджей /Рябоконь В. – студенческая конференция ПДАБА-2010.

4. Тимошенко Л.А. Создание экологических поселений как средство перехода к эколого-социально-экономическому развитию населенных мест / Тимошенко Е.А., Колохов В.В. //Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб.науч.трудов. Вып. №60 – Дн-вск, ПГАСА, 2011. – с.177-181.

5. Тимошенко Л.А. Экологические поселения – залог устойчивого развития населенных мест / Тимошенко Е.А., Колохов В.В., Невгамоный Г.И. //Журнал “Новини науки Придніпров’я” Арх-ра. №3, 2011 ДВНЗ ПДАБтаА.

6. Тимошенко Л.О. Дослідження та розробка архітектурно-планувальних рішень доступного житла багатоквартирних будинків / Івашина С.С. – студентська конференція ПДАБтаА – 2015.

7. Тимошенко Л.О. Проектування каркасно-панельної будівлі. Методичні вказівки Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2013.

8. Тимошенко Л.О. Реконструкція дачного мансардного будинку в пос. Кіровське, Дн. обл. Проект – 2014.

9. Тимошенко Л.О. Реконструкція житлового садибного будинку в м.Кобеляки, Полтавської обл. Проект – 2016.

10. Тимошенко Л.О. Проектування житлового двоповерхового будинку з гаражем в м. Кобеляки, Полтавської обл. Проект – 2017.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх