Дистанційні курси кафедри

Архітектурна кліматологія

Арх-17-3, Арх-17-4п, Арх-18ст Код доступу: w3k5tl4

опис контенту: конспект лекцій, план практичних занять, методичні вказівки, варіанти завдань, нормативні документи, рекомендована література

Архітектурні конструкції будівель і споруд

група АРХ-19-4п. Код доступу: shmsfll

конспект лекцій, план практичних занять, методичні вказівки, варіанти завдань, нормативні документи, рекомендована література

Архітектура будівель та споруд. КР №1

група БЦІ-19-4п Код доступу: y6gqk3y

конспект лекцій, план практичних занять, методичні вказівки, варіанти завдань, нормативні документи, рекомендована література

Архiтектурна фiзика: архiтектурна клiматологiя

АРХ-16-1; АРХ-16-2; АРХ-16-4п; АРХ-16-5п

курс лекцій, план практичних занять, методичні вказівки до виконання курсової робота. Код доступа: с53264j

Архітектура будівель та споруд» (розділ Будівельна фізика)

ЦБ-19 код доступу: rxcpxta

курс лекцій, практичні заняття, варіанти завдання, методичні вказівки

Архітектурна фізика – архітектурна акустика

АРХ-17-1,2,3,4п, АРХ-18ст код доступу:4zvjdgd

курс лекцій, лабораторні роботи, практичні заняття, варіанти завдання.

Архітектура будівель та споруд» КР№2

ПЦБ-18-1,2,3,4п, БЦІ-19ст, АДА-18, МБГ-18, ВВ-18+ст, ТБК-18+ст, ТГПВ-18+ст. код доступу: r3z2my2

курс лекцій, план практичних занять, методичні вказівки до виконання курсової роботи №2

Основи архітектури

ЕК-19, ЕП-19, ОА-19, ЛОГ-19, МАГ-19, МБ-19, МЕН-19, МТ-19, ОО-19, ПД-19 , ФІН-19 код доступу: oyp64y3

курс лекцій

Планування міст і транспорт

АДА-18, ВВ-18+ст, МБГ-18, ТБК-18+ст, ТГПВ-18+ст код доступу: 47zmh7u

курс лекцій, методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи, варіанти завдання

Архітектурні конструкції промислових будівель і споруд

АРХ-18-1,2,3,4п,5п, АРХ-19ст. код доступу: k5nltde

курс лекцій, практичні заняття, методичні вказівки до виконання курсової роботи, варіанти завдання

Ландшафтна архітектура

ЕКО-18 код доступу: ur5puis

курс лекцій, завдання для самостійної роботи, завдання для поточного контролю, рекомендована література.

Планування та розвиток територій

ЗУК-16+ст код доступу: sqy6gvt

курс лекцій, методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи, варіанти завдання

?>
вверх