Наукові спрямування

Містобудування, містобудівна акустика, шумозахисні аспекти територій міста.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Трошин
Михайло
Юрійович

Дисципліни

Архітектура будівель і споруд

Планування міст і транспорт

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 402 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-32, вн. 3-32

E-mail

troshyn.mykhailo@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У співавторстві та самостійно опублікував 54 наукових праць. 2011 2015 рр. Науково-дослідна робота виконувалася згідно наукової роботи кафедри архітектури ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Удосконалення і захист архітектурного середовища в умовах реконструкції і нового будівництва», № держреєстрації 0111U 006486. 2016 2020 рр. Науково-дослідна робота виконувалася згідно наукової роботи кафедри архітектури ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Розробка та удосконалення конструктивно-планувальних заходів для підвищення архітектурно-експлуатаційних якостей будівель та комфортності проживання в умовах нового будівництва та реконструкції», № держреєстрації 0116 U 006039. Останні роки працює над проблематикою містобудування та містобудівної акустики.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Старший викладач Трошин М.Ю у 1987 році закінчив архітектурний факультет зі спеціальності «Міське будівництво» Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. З липня 1987 р. по серпень 1989 р. стажер-вишукувач кафедри архітектури. З вересня 1989 р. по серпень 1990 р.- молодший науковий співробітник кафедри архітектури. З вересня 1990 р. по вересень 2007 р. займав посаду асистента кафедри архітектури. З вересня 2007 р. по сьогоднішній час – кафедра архітектури, старший викладач. Має більше ніж 40 наукових праць. Михайло Юрійович викладає курс «Планування міст, архітектуру будівель та споруд».

Публікації

1. Трошин М.Ю. Перспективні напрямки переробки техногенниx відходів в промисловості будівельних матеріалів.Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні» /Трошин М.Ю. Савін Л.С., Макарова В.М.,Ткач Н.О.// Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ, 26-28 квітня 2011 р.

2. Трошин М.Ю. Прогнозирование состояния природных комплексов на примере Днепровских порогов. VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект-2012» Трошин М.Ю. Саньков П.М., Трощило О.Ю., Андреева С.Г.// ДНУЗТ ім. академіка Лазаряна, Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2012 р.

3. Трошин М.Ю. Організація шумозахисту територій від вентіляційного обладнання. VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект-2012»/ Трошин М.Ю. Саньков П.М. Шевченко В.О. Єршова М.Ю.// ДНУЗТ ім. академіка Лазаряна, Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2012 р

4. Трошин М.Ю. Функциональное зонирование городских территорий и экологическая безопасность населения города Днепропетровска. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. науч. трудов. Вып. 71.Т.2/Маковецкий Б.И., Саньков П.Н., Трошин М.Ю., Ткач Н.А, Архангельская Л.В./ – Дн-вск, ГВУЗ ПГАСА,2013-268с (в обл.), с.102-106/0,48 у.д.а

5. Трошин М.Ю. Дослідження шумового режиму та рівня забруднення окисом вуглецю на територіях, прилеглих до автотранспортних магістралей. Сучасний стан регіональних екологічних проблем та шляхи їх вирішення. – Матеріал Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених./Сюрмакова Д.О., Гільов В.В., Трошин М.Ю. / – Одеськ. Держ. Екологічний Університет. – Одеса: Тес, 2014, с. 248-250, 3 с./0,1875 у.д.а

6. Трошин М.Ю. Дослідження шумового режиму та рівня забруднення окисом вуглицю на територіях, прилеглих до автотранспортних магістралей Бабушкінського району м. Дніпропетровськ. Збірник статей учасників двадцять п’ятої Міжнародної науко-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя – Том 2 Природничі та точні науки; соціально – економічні науки / Сюрмакова Д.О., Гільов В.В., Трошин М.Ю/ – Запоріжжя: Південоукраїнський гуманітарний альянс Громадське об’єднання «Громадська дія», 2014, с. 18-20, 2с./0,25 у.д.а.

7. Трошин М.Ю. Оценка качества и безопасности жизнедеятельности населения проживающего на территории многоэтажной застройки по фактору шумового загрязнения. Международный научный журнал ISSN 2410-213Х Сборник научных трудов Выпуск 1 / Гилев В.В.,                Макарова В.Н., Трошин М.Ю./ Киев 2015, с. 14-17/0,4 у.д.а.

8.  Трошин М.Ю. Снижение шума на пути его распространения от источника к жилой застройке. Шумозащитное озеленение. «Студенческий научный форум 2016»: VIII Международная студенческая электронная научная конференция, Секция «Экологическая безопасность» / Лозицкая А.А., Горобец Д.С., Ткач Н.А., Трошин М.Ю. / – Москва, 2016 – [Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://www.scienceforum.ru/2016/1400/23217 , 0,2 у.д.а.

9. Трошин М.Ю. Реконструкция экологически нарушенных урбанизированых территорий путем озеленения. Проблеми екологічної безпеки: збірник тез доповідей XV міжнародної науково-технічної конференції: 11-13 жовтня 2017 р. /Гилев В.В., Ткач Н.А., Трошин М.Ю., Бойко А.А./ – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. – 134с., с.24/0,05 у.д.а.

10. Трошин М.Ю. Программа оценки состояния памятников архитектуры города Днепр для их реконструкции или реставрации. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. науч. праць. Вип. 96/ДВНЗ «Придніпр. держ. академія будівництва та архітектури»; під загальною редакцією В.І. Большакова  / Саньков П.М., Ткач Н.О., Маковецький Б.І., Палагіна Л.П., Трошин М.Ю./– Дніпро, 2017.-160с. : Ил. (Стародубовські читання 2017). [Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://pgasa.dp.ua/science/ISPC/Starodubov/ISSN : 2415-7031. Вып. 96, с. 133-136/0,25 у.д.а.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх