Наукові спрямування

Удосконалення нелінійних методів розрахунку основ фундаментів та критеріїв забезпечення надійності; оптимальне проектування фундаментів мілкого закладання; розробка ресурсозберігаючих методів проектування автомобільних доріг.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Трегуб
Олександр
Вікторович

Дисципліни

Інженерна геодезія

Інженерні вишукування та проектування доріг

Ресурсозберігаючі методи проектування автомобільних доріг та аеродромів

Проектування інженерних мереж міських вулиць та доріг

Інженерні роботи при землеустрої

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 422а (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 2-84; міськ. (056) 746-16-02

E-mail

tregub.olexandr@pdaba.edu.ua
tregub.olexandr@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2004 р. закінчив з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримав ступінь магістра будівництва за спеціальністю „автодороги і аеродроми”. З 2005 по 2008 р.р. – аспірант кафедри землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії за спеціальністю „основи і фундаменти”. Результати досліджень лежать в основі кандидатської дисертації на тему „Удосконалення методу проектування фундаментів мілкого закладання з урахуванням нелінійності деформування ґрунтів”, яка була захищена у 2014 р. Участь у наукових семінарах і конференціях: 6-ій, 7-ій, 8-ій, 9-ій Всеукраїнських науково-технічних конференціях „Механіка ґрунтів, геотехніка і фундаментобудування” в (м. Полтава, 2008, 2013 р., м. Одеса, 2011 р., м. Дніпро, 2016р.); VII і VIII Міжнародних науково-практичних конференціях „Інноваційні технології життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення” (м. Ялта, 2009 р., м. Алушта, 2010 р.); Міжнародній конференції „Розвиток міст і геотехнічне будівництво” (м. Санкт-Петербург, 2008 р.); Міжнародній конференції «Геотехнічні проблеми мегаполісів» (м. Москва, 2010 р.); Всеукраїнському науково-практичному семінарі „Відмови в геотехніці” (м. Полтава, 2010 р.); Науково-практичних конференціях „Стародубовські читання” (м. Дніпропетровськ, 2007 р., 2009 р.), Польсько-українському семінарі „Теоретичні основи будівництва” (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); Міжнародній науково-технічній конференції „Сучасні методи і технології проектування, будівництва і експлуатації інженерних споруд на автодорогах” (м. Київ, 2013 р.); II та III Міжнародній конференції „Challenges in Geotechnical Engineering” (м. Київ, 2017 р., м. Зелена Гура, 2019), «Експлуатація та реконструкція будівель та споруд» (м. Одеса, 2019р.).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 01/11/2018


Країна: Україна, м. Дніпро, ДП Український інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор» - Дніпропетровська філія «Дніпродіпродор»

Назва події:

«Удосконалення навчального процесу з дисциплін пов’язаних з проектуванням, будівництвом та експлуатацією автомобільних доріг, автоматизацією виробничих процесів у будівництві автодоріг»


Трудова діяльність

З 2004 по 2008 р.р. – молодший науковий співробітник Інституту експертизи, проектування і вишукувань Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. З 2008 р. – старший науковий співробітник Інституту експертизи, проектування і вишукувань ДВНЗ „Придніпровська державна академія будівництва і архітектури”. В 2014 р. – асистент, а з 2015 р. – доцент кафедри землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії. З 2019 р. - доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою.

Публікації

1. Трегуб О.В., Кірічек Ю.О. Обґрунтування допустимих навантажень на фундаменти за межами лінійної залежності між напруженнями та деформаціями в ґрунті при реконструкції будівель / «Експлуатація та реконструкція будівель та споруд»: Зб. наук. праць III Міжнародної конференції «Експлуатація та реконструкція будівель та споруд». Одеса, ОДАБА, 2019. – С.151.

2. Kirichek Y., Tregub A. The parameters of nonlinear models for shallow foundation / «Challenges in Geotechnical Engineering»: Proceedings of the Third International Conference. – Zielona Gora, 2019. – P.18.

3. Баленко В., Трегуб О.В. Удосконалення методу розрахунку стійкості схилів з урахуванням просідаючих властивостей ґрунтів. Матеріали Першої науково-практичної конференції студентів ДВНЗ ПДАБА (28 травня 2019р.): збірник тез – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. С. 42.

4. Demura A., Tregub A., Degtyariova Y. Laser scanning in observing the condition of buildings and facilities / Зб. тез наук.-практ конф. «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем. мовами./ ДВНЗ ПДАБА, 2019. – C. 26-28.

5. О. Трегуб, Ю. Кірічек. Призначення допустимого тиску на основи фундаментів мілкого закладання за різними підходами / Проблеми геотехніки: збірник наукових праць другої міжнародної конференції. – К.: КНУБА, 2017 – С.144-145.

6. V.I. Bolshakov, Yu. A. Kirichek, A.V. Trehub. Forecasting the carrying capacity safe of shallow foundations // Металознавство та термічна обробка металів: сб. науч. трудов. Вып. №1(72). – Дн-вск: ПГАСА, 2016. С. 47-52

7. Трегуб А.В, Киричек Ю.А. Обоснование допускаемого давления на нелинейно-деформируемые основания фундаментов мелкого заложения в соответствии с национальными нормами и Еврокодами / Будівельні конструкції: міжвід. наук.-техн. збірник. – Київ: ДП НДІБК, 2016. Вип. 83. Кн. 2. – С. 272-281.

8. Балашова Ю.Б., Трегуб О.В., Каськів С.В. Підвищення властивостей покриття автомобільних доріг шляхом армування геосинтетичними матеріалами верхнього шару дорожнього одягу / Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: науково-технічний збірник, Київ: НТУ, 2016. Вип. 95. – С. 26-40.

9. Y. Kirichek, A. Tregub. Limit State Design of Shallow Foundations. / Collection of scientific works of the Fifth International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR) / «Geotechnical Safety and Risk», 2015. – p. 374-379.

10. Kirichek Y., Bolshakov V., Tregub A. Safety concepts for shallow foundations / Proc. of XVI ECSMGE Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development. – Edinburg. – ICE Publishing. – 2015. Vol.3. P. 967-972.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх