Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане з оцінкою якості середовища, питаннями містобудівної екології, забезпеченням екологічної безпеки, благоустроєм та реконструкцією міської забудови, прогнозуванням рівня шумового забруднення, розробкою заходів щодо забезпечення акустичної безпеки.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійськарівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ткач
Наталія
Олексіївна

Дисципліни

Стратегія сталого розвитку

Екологія людини

Екологічна реконструкція водних та наземних екосистем

Екологічні аспекти реконструкції підготовки та благоустрою міського середовища

Містобудівна акустика

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. 208 (другий поверх)

Телефон:

вн. 3-71, міс. 756 – 33-71

E-mail

tkach.nataliia@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2010 році отримала грант Міськради у конкурсі «Молодь Дніпропетровська – рідному місту» на виконання проекту «Проектування карти шуму вулично-дорожньої мережі м. Дніпропетровська». У 2015 році в спеціалізованій вченій раді Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського успішно захистила дисертацію за спеціальністю «Екологічна безпека» на тему: «Оцінка та прогнозування впливу автомобільного транспорту на стан шумового забруднення сельбищних територій» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії від 30 червня 2015 року. Розроблений у дисертації метод визначення акустичної ефективності шумозахисних смуг зелених насаджень з урахуванням їх періоду вегетації впроваджено в проекті ДСТУ – Н Б В. 1.1–33: 2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій», який введено в дію Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в 2014 році. Приймає активну участь в якості виконавця у науково-дослідних роботах ДВНЗ ПДАБА у рамках наступних програм: «Захист і поліпшення архітектурного і матеріального середовища проживання в будинках і на території міської забудови», номер державної реєстрації 0106U005341 (2006–2010 рр.); «Інноваційний підхід до рішення екологічних проблем Придніпровського регіону», номер державної реєстрації 0111U006478 (2011–2015 рр.); «Удосконалення і захист архітектурного середовища в умовах реконструкції і нового будівництва», номер державної реєстрації 011U006486 (2011–2015 рр.); «Екологічний моніторинг складових техногенно навантажених урбоекосистем» номер державної реєстрації 0116U004746 (2016–2020 рр.). У 2019 році отримала вчене звання доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення навчання у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» здобула кваліфікацію магістра екології та отримала диплом з відзнакою у 2006 році. З 2006 по 2015 рік працювала асистентом на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища. У 2015 році успішно захистила дисертацію за темою «Оцінка та прогнозування впливу автомобільного транспорту на стан шумового забруднення сельбищних територій» та здобула науковий ступінь кандидата наук. З початку 2016 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Містобудівна  акустика»   для   студентів   напряму   підготовки   040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» заочної форми навчання Укладачі: Саньков П.М., Ткач Н.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016 р. –14 с.

2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Екологічні аспекти реконструкції підготовки та благоустрою міського середовища» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» заочної форми навчання / Укладач: Ткач Н.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016 р. –14 с.

3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Стратегія сталого розвитку» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 – „Екологія” денної та заочної форми навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017 р. – 16 с.

4. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Екореконструкція водних та наземних екосистем» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017 р.–20 с.

5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Екологічні аспекти реконструкції, підготовки та благоустрою міського середовища» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017 р. – 25 с.

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Містобудівна акустика» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 25 с.

7. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Екологічні аспекти реконструкції, підготовки та благоустрою міського середовища» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018 р. – 21 с.

8. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Екореконструкція наземних та водних екосистем» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018 р. – 12 с.

9. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Методи математичної статистики» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018 р. – 14 с.

10. Методичні вказівки   до  виконання  контрольних   робіт   з  курсу «Стратегія сталого розвитку» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018 р. – 12 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх