?>

Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане з оцінкою якості середовища, питаннями містобудівної екології, забезпеченням екологічної безпеки, благоустроєм та реконструкцією міської забудови, прогнозуванням рівня шумового забруднення, розробкою заходів щодо забезпечення акустичної безпеки.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійськарівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ткач
Наталія
Олексіївна

Дисципліни

Стратегія сталого розвиткубільше

Методи математичної статистикибільше

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Екологічна реконструкція водних та наземних екосистембільше

Екологічні аспекти реконструкції підготовки та благоустрою міського середовищабільше

Містобудівна акустикабільше

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. 208 (другий поверх)

Телефон:

вн. 3-71, міс. 756 – 33-71

E-mail

keko@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2010 році отримала грант Міськради у конкурсі «Молодь Дніпропетровська – рідному місту» на виконання проекту «Проектування карти шуму вулично-дорожньої мережі м. Дніпропетровська» У 2015 році в спеціалізованій вченій раді Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського успішно захистила дисертацію за спеціальністю «Екологічна безпека» на тему: «Оцінка та прогнозування впливу автомобільного транспорту на стан шумового забруднення сельбищних територій» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії від 30 червня 2015 року. Розроблений у дисертації метод визначення акустичної ефективності шумозахисних смуг зелених насаджень з урахуванням їх періоду вегетації впроваджено в проекті ДСТУ – Н Б В. 1.1–33: 2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій», який введено в дію Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в 2014 році. Приймала активну участь в якості виконавця у науково-дослідних роботах ДВНЗ ПДАБА у рамках наступних програм: - «Захист і поліпшення архітектурного і матеріального середовища проживання в будинках і на території міської забудови», номер державної реєстрації 0106U005341 (2006–2010 рр.); - «Інноваційний підхід до рішення екологічних проблем Придніпровського регіону», номер державної реєстрації 0111U006478 (2011–2015 рр.); - «Удосконалення і захист архітектурного середовища в умовах реконструкції і нового будівництва», номер державної реєстрації 011U006486 (2011–2015 рр.); - «Екологічний моніторинг складових техногенно навантажених урбоекосистем» номер державної реєстрації 0116U004746 (2016–2020 рр.).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Після закінчення навчання у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» здобула кваліфікацію магістра екології та отримала диплом з відзнакою у 2006 році. З 2006 по 2015 рік працювала асистентом на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища. З 2010 року в складі Ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБА очолює факультет технологій життєзабезпечення і екології в будівництві. У 2015 році успішно захистила дисертацію за темою «Оцінка та прогнозування впливу автомобільного транспорту на стан шумового забруднення сельбищних територій» та здобула науковий ступінь кандидата наук. З початку 2016 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

  1. Защита городской среды от автотранспортного шума / Н.А.Ткач, П.Н. Саньков, А.И. Омельченко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2006. – Вып. 38. – С. 217–222.
  2. Проектування спальних районів в містах з урахуванням шумового забруднення / Н.О. Ткач, Ю.І. Захаров, П.М. Саньков, М.Ю. Трошин, А.П. Мовчан, А.І. Омельченко // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. – 2007. – Вип. 42. – С. 286–290.
  3. Обеспечение акустической безопасности на территории жилой застройки Кировского и Бабушкинских районов / Н.А. Ткач, П.Н. Саньков, Т.В. Воронова // Науково-практичний журнал «Новини науки Придніпров’я». Серія «Архітектура та містобудівництво». – Д–ск.: ПДАБА. – 2011. – Вип. №3. – С. 104–108.
  4. Реконструкція міської забудови з урахуванням акустичної безпеки населення / Н.О. Ткач // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2012. – № 1–3. – С.113–120.
  5. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища: монографія / [П.М. Саньков, Н.О. Ткач та ін.] – Кременчук, 2012.– 208 с.
  6. Улучшение акустических условий пребывания людей в условиях реконструкции элементов городской инфраструктуры / Саньков П.Н., Ткач Н.А., Захаров Ю.И., Захаров В.Ю. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.науч. трудов.  – 2013. – Вып.71, т.2 – Днепропетровск, ГВУЗ ПГАСА. – Вып.71. – С. – 74–79.
  7. Функциональное зонирование городских территорий и экологическая безопасность населения города Днепропетровска / П.Н. Саньков, Ткач Н.А., Маковецкий Б.И., Трошин М.Ю., Архангельская Л.В., Давыдова А.Р. // Строительство, материаловедение, машиностроение.-2013. – Сб. науч. трудов. – Вып.71. т.2 – Днепропетровск, ГВУЗ ПГАСА. – С. –102–106.
  8. Обеспечение безопасности на территориях, прилегающих к предприятиям стройиндустрии./ Ткач Н.А., Беликов А.С., Нестеренко С.В., Давыдова А.Р.// Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.науч. трудов./ ПГАСА. – Дн-вськ:  2013 – Т.2. Вып.71 – С.15–19
  9. Шумовой режим внутриквартальной стоянки для временного хранения автотранспорта / Н.А. Ткач, П.Н. Саньков, Б.И. Маковецкий, В.С. Бахарев // Научно-методический журнал «Наука, техника и образование». – ISSN 2312-8267 Издательство «Проблемы науки», – Москва: 2014. – № 4. – С. 24–28.
  10. Рекомендації щодо організації екологічно безпечного розміщення місць паркування для транспортних засобів з урахуванням фактору шуму// Н.О. Ткач, П.М. Саньков, В.С. Бахарєв // Науковий журнал «Екологічна безпека». – 2014. – №2(18) – С. 35–42.

більше

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх