Дистанційні курси кафедри

Оптимізація природокористування

ЕКО-ІІ курс магістри-виробничники

Лекції, методичні вказівки: до виконання курсової роботи, до виконання практичних робіт

Методологія та організація науковиx досліджень

ЕКО-ІІ курс магістри-науковці

Лекції, методичні вказівки: до виконання практичних робіт

Стратегія сталого розвитку

ЕКО-І курс магістри-виробничники

Лекції, методичні вказівки: до самостійної роботи, до виконання контрольних робіт, до виконання практичних робіт

Стратегічна екологічна оцінка

ЕКО-ІІІ курс

Лекції, методичні вказівки до виконання практичних робіт

Планування наукового експерименту

ЕКО-І курс магістратури-науковці

Лекції, методичні вказівки: до виконання контрольних робіт, до практичної роботи

Екологічні аспекти реконструкції, підготовки та благоустрою міського середовища

ЕКО-IV курс

Лекції, методичні вказівки: до вивчення програмного матеріалу, до виконання курсового проекту, до виконання практичних робіт

Економіка природокористування

ЕКО III курс

Лекції, питання, методичні вказівки, теми рефератів

Військова екологія

ЕКО-19мп, ЕКО-19мн

Методичні вказівки до виконання практичних робіт, методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу, питання до підсумкового контролю

Дипломування

ЕКО-19м

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи

Екологічний інжиніринг у будівництві

ЕКО-17

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт, методичні вказівки до практичних робіт, методичні вказівки до виконання практичних робіт, теми індивідуальних практичних завдань.

Екологія транспорту

ЕКО - 19 мп, ЕКО - 19 мн, АТ -19мп

Підручник

Екологічний аналіз проектів у будівництві

ЕКО-19м

Навчальний посібник, методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу, методичні вказівки до виконання курсового проекту (роботи)

Екологічна реконструкція водних та наземних екосистем

ЕКО-19мн, ЕКО-19мп

Методичні вказівки до виконання практичних робіт, методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу

Заповідна справа

ЕКО-16

Навчальний контент, методичні вказівки до виконання контрольних робіт

Загальна біологія

ЕКО-19

Лекційний матеріал, питання до опрацювання матеріалів лекцій

Ландшафтна екологія

ЕКО-17

Методичні вказівки до виконання курсової роботи, індивідуальні завдання, питання до екзамену

Містобудування, районне планування та екологія

ЕКО-17

Лекційний матеріал, методичні вказівки до виконання контрольних робіт, методичні вказівки до практичної роботи

Моніторинг НС

ЕКО-17

Навчальний посібник, методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу, методичні вказівки до виконання практичної роботи, індивідуальні завдання

Моніторинг довкілля

ЕКО-17

Навчальний посібник, методичні вказівки до виконання курсових робіт.

Моделювання та прогнозування стану НС

ЕКО-16

Лекційний матеріал, методичні вказівки до виконання контрольних робіт, методичні вказівки до виконання самостійної роботи, завдання для самостійної роботи.

Містобудівна акустика

ЕКО-16

Методичні вказівки до виконання практичних робіт, методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу, методичні вказівки до виконання курсового проекту (роботи)

Оцінка впливу на довкілля

ЕКО-19м

Лекційний курс, тестові питання до лекційного курсу

Рекультивація земель

ЕКО-18

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу, методичні вказівки до виконання практичної роботи, методичні вказівки до виконання самостійної роботи

Техноекологія

ЕКО-16

Підручники, методичні вказівки до виконання практичних робіт

Фітомеліорація

ЕКО-18

Короткий конспект лекцій, теми індивідуальних практичних завдань

?>
вверх