Силабуси навчальних дисциплiн

Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

solod.leontina@pdaba.edu.ua petrenko@pdaba.edu.ua holiakova.ira@pdaba.edu.ua

Дисципліни

Вища математика


Інженерна геодезія


Іноземна мова за професійним спрямуванням


Інформатика


Нарисна геометрія та BIM-технології в будівництві


Хімія


?>
вверх