Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане з питаннями дослідження впливу підприємств різних галузей народного господарства на навколишнє середовище, оцінки техногенного ризику, розроблення систем екологічного моніторингу, та на їх основі пошуку оптимальних форм управління екологічною безпекою.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор біологічних наук, професор

Шматков
Григорій
Григорович

Дисципліни

Оцінка впливу на навколишнє середовище

Оптимізація природокористування

Біологія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В208 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-71, міськ. 756 – 33-71

E-mail

shmatkov.hryhorii@pdaba.edu.ua

?>
вверх