Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане з питаннями дослідження впливу підприємств різних галузей народного господарства на навколишнє середовище, оцінки техногенного ризику, розроблення систем екологічного моніторингу, та на їх основі пошуку оптимальних форм управління екологічною безпекою.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор біологічних наук, професор

Шматков
Григорій
Григорович

Дисципліни

Оцінка впливу на навколишнє середовище

Оптимізація природокористування

Біологія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В208 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-71, міськ. 756 – 33-71

E-mail

shmatkov.hryhorii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 1967 році, присвятив себе науковій роботі в галузі екології та охорони навколишнього середовища. Свою діяльність він почав молодшим науковим співробітником НДІ гідробіології ДГУ, де вивчав вплив забруднення на гідробіонти басейну Дніпра та заснував лабораторію водної токсикології і підготував дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «екологія та біогеоценологія», яку успішно захистів у 1975. Написана монографія «Екологічні проблеми Придніпровського регіону та шляхи їх вирішення», на основі якої були розроблені Програми виходу з екологічної кризи м. Кривого Рогу, Західного Донбасу, Програми зменшення застосування пестицидів і зниження їх впливу на здоров’я населення області. Ці Програми були прийняті і затверджені обласною Радою народних депутатів. За активною участю Шматкова Г.Г. вперше в Україні було створено першу в Україні регіональну систему екологічного моніторингу (СЕМ «Придніпров’я»), а також «Екологічна карта області», «Екологічний атлас області. В 1995 році він успішно захищена докторська дисертація за спеціальністю 11.00.11. – «охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів». Ним опубліковано близько 80-ти наукових праць, у тому числі 5 монографій і отримано 6 авторські свідоцтва на винаходи. Шматков Г.Г. отримав український державний сертифікат Екологічного аудитора № 001, міжнародний сертифікат аудитора з систем екологічного менеджменту – ISO-14000. Він є дійсним членом МАНЕБ. В 2007 році Шматков Г.Г. став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека» в номінації «Кращий екологічний аудитор» і був нагороджений Золотим знаком. В 2014 році Шматков Г.Г. став Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення Дніпропетровського державного університету у 1984 році Шматков Г.Г. був обраний на посаду головного еколога, старшого наукового співробітника Придніпровського наукового центру Національної академії наук України (ПНЦ НАН України), У 1985 році ВАК України присвоїно Шматкову Г.Г. звання старшого наукового співробітника. Шматков Г.Г. був одним з ініціаторів створення Інституту проблем природокористування та екології НАН України, що й було здійснено в 1995 році в м. Дніпропетровську, згодом перейшов на роботу в Інститут на посаду заступника директора з наукової роботи. З 2002 року очолює кафедру екології та ОНПС ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Шматков Г.Г. Экологические аспекты ядерно-топливного цикла, уроки «Фукусимы» или энергетическая ловушка для Украины. «Екологія і природокористування» выпуск 15, 2012.

2. Шматков Г.Г. Экологический аудит в законодательно-регулируемой сфере – нормативно-правовая база  и практики проведения. Международный форум Green Mind, 13-15 ноября 2012г, г. Киев.

3. Фітоекстракції важких металів з ґрунту.  (в соавт. З Яковишиною Т.Ф)// Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2013. № 41. – С. 182-187.

4. Шматков Г.Г. Энергетические аспекты устойчивого развития Украины. Екологія і природокористування, 2013. – № 16. – С. 121-129

5. «Environmentally hazardous projects in Ukraine as attractive targets for terrorist acts»,Shmatkov, G. NATO Security through Science Series A: Chemistry and Biology,2003

6. «Risc Estimation of the terrorist Acts on industrial Objects in Dnepropetrovsk Region»,

Shmatkov G., NATO SCIENCE PROGRAMME Cooperative Science & Technology “Medical treatment of intoxications and decontamination of chemical agent in the area of terrorist attack”. – Dnepropetrovsk, Ukraine 2005.

 

7. «Basic Ways of Prevention of Chemical and Biological Terrorism on the Territory of Ukraine» (part 1), Shmatkov G., Oksamitniy A., Nikolaeva I., 4 pages/ Counteraction to Chemical and Biological Terrorism in East European Countries. NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology. Springer, 2009.

8. «Basic Ways of Prevention of Chemical and Biological Terrorism on the Territory of Ukraine» (part 2), Shmatkov G., Oksamitniy A., Nikolaeva I., 4 pages/ Counteraction to Chemical and Biological Terrorism in East European Countries. NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology. Springer, 2009.

9. «Ecological problems in Ukraine and their solutions». G. Shmatkov, ISTC conference «Environmental Forensics», Georgia, 2011.

10. Winkelmann-Oei. G., D. Rudakov, G. Shmatkov, and I. Nikolaieva). A method for evaluation of tailings hazard. – Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining – Bondarenko, Kovalevs’ka & Ganushevych (eds) © CRC Press, Taylor & Francis Group, London. 2015, Pp.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх