?>

Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане з питаннями дослідження впливу підприємств різних галузей народного господарства на навколишнє середовище, оцінки техногенного ризику, розроблення систем екологічного моніторингу, та на їх основі пошуку оптимальних форм управління екологічною безпекою.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри

Шматков
Григорій
Григорович

Дисципліни

Оцінка впливу на навколишнє середовищепереглянути

Оптимізація природокористуванняпереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Біологіяпереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В208 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-71, міськ. 756 – 33-71

E-mail

keko@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

З 1967 році, присвятив себе науковій роботі в галузі екології та охорони навколишнього середовища. Свою діяльність він почав молодшим науковим співробітником НДІ гідробіології ДГУ, де вивчав вплив забруднення на гідробіонти басейну Дніпра та заснував лабораторію водної токсикології і підготував дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «екологія та біогеоценологія», яку успішно захистів у 1975. Написана монографія «Екологічні проблеми Придніпровського регіону та шляхи їх вирішення», на основі якої були розроблені Програми виходу з екологічної кризи м. Кривого Рогу, Західного Донбасу, Програми зменшення застосування пестицидів і зниження їх впливу на здоров’я населення області. Ці Програми були прийняті і затверджені обласною Радою народних депутатів. За активною участю Шматкова Г.Г. вперше в Україні було створено першу в Україні регіональну систему екологічного моніторингу (СЕМ «Придніпров’я»), а також «Екологічна карта області», «Екологічний атлас області. В 1995 році він успішно захищена докторська дисертація за спеціальністю 11.00.11. – «охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів». Ним опубліковано близько 80-ти наукових праць, у тому числі 5 монографій і отримано 6 авторські свідоцтва на винаходи. Шматков Г.Г. отримав український державний сертифікат Екологічного аудитора № 001, міжнародний сертифікат аудитора з систем екологічного менеджменту – ISO-14000. Він є дійсним членом МАНЕБ. В 2007 році Шматков Г.Г. став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека» в номінації «Кращий екологічний аудитор» і був нагороджений Золотим знаком. В 2014 році Шматков Г.Г. став Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Після закінчення Дніпропетровського державного університету у 1984 році Шматков Г.Г. був обраний на посаду головного еколога, старшого наукового співробітника Придніпровського наукового центру Національної академії наук України (ПНЦ НАН України), У 1985 році ВАК України присвоїно Шматкову Г.Г. звання старшого наукового співробітника. Шматков Г.Г. був одним з ініціаторів створення Інституту проблем природокористування та екології НАН України, що й було здійснено в 1995 році в м. Дніпропетровську, згодом перейшов на роботу в Інститут на посаду заступника директора з наукової роботи. З 2002 року очолює кафедру екології та ОНПС ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Шматков Г.Г. Экологические аспекты ядерно-топливного цикла, уроки «Фукусимы» или энергетическая ловушка для Украины. «Екологія і природокористування» выпуск 15, 2012.

2. Шматков Г.Г. Экологический аудит в законодательно-регулируемой сфере – нормативно-правовая база  и практики проведения. Международный форум Green Mind, 13-15 ноября 2012г, г. Киев.

3. Фітоекстракції важких металів з ґрунту.  (в соавт. З Яковишиною Т.Ф)// Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2013. № 41. – С. 182-187.

4. Шматков Г.Г. Энергетические аспекты устойчивого развития Украины. Екологія і природокористування, 2013. – № 16. – С. 121-129

5. Шматков Г.Г. Экологический аудит как инструмент повышения безопасности промышленных объектов.

6. Шматков Г.Г. Труды Международного Форума для устойчивого развития бизнеса «Green mind». – 2013 г.

7. Шматков Г.Г. К методологии оценки безопасности хвостохранилищ промішленных отходов. //Экология и промышленность, 2015, № 4.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх