Наукові спрямування

Теоретичні і практичні основи реконструкцій п’яти поверхових будівель 50-60 рр. Формування конструктивних систем висотних будівель.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, професор

Разумова
Ольга
Владиславівна

Дисципліни

Архітектура будівель та споруд

Проблеми реконструкції 5-ти поверхових будинків збудованих в 1960-1970р.р

Містобудівні основи реконструкції та зведення сучасної міської забудови, будівель та споруд

Утримання прибудинкової території

Архітектура міської забудови

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 402 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-32, вн. 3-32.

E-mail

razumova.olqa@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Професор Разумова Ольга Владиславівна 1993 захист дисертації на тему: «Епоксидні карбамідні адгезійні матеріали з новими модифікованими наповнювачами. Має понад 160 наукових праць, з них 4 – монографії та 16 – патента. За вагомий внесок у розвиток національної освіти нагороджена знаком «Відмінник освіти України» Міністерство освіти і науки України. За наукову, науково-методичну, просвітницьку й виховну роботу Ольга Владиславівна має Подяку голови Дніпропетровська, а в 2010 році нагороджена медаллю «За заслугу» перед ПДАБА. Лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова за наукове обґрунтування та впровадження в учбовий процес системи реконструкції будинків перших масових серій в Україні (2015 р.). Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Удосконалення і захист архітектурного середовища в умовах реконструкції і нового будівництва», № держреєстрації 0111U 006486 (2011-2015). «Розробка та удосконалення конструктивно-планувальних заходів для підвищення архітектурно-експлуатаційних якостей будівель та комфортності проживання в умовах нового будівництва та реконструкції», № держреєстрації 0116 U 006039 (2016-2020 рр.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Професор Разумова О. В. у 1977 р. закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут ДІБІ спеціальність архітектурний факультет спеціальність «Міське будівництво» одержала диплом з відзнакою. 1977 – прийнята на посаду асистента на кафедру архітектури як молодий фахівець ДІБІ. 1990-1992 – аспірант денної аспірантури МІСІ ім. Куйбишева. 1993 – захист кандидатської дисертації. 1994 – прийнята асистентом ДІБІ на кафедру архітектури. Переведена доцентом на кафедру архітектури. Має більше 160 наукових праць співавтор одного підручника. Є керівником дипломних проектів студентів. 2001-2004 – докторант Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА по спеціальності 05.23.20) 2004 – прийнята за направленням доцентом кафедри архітектури ДІСІ 2016 – призначена професором на кафедру архітектури по теперішній час

Публікації

1. Формирование эффективной стратегии реконструкции жилого фонда крупнейших городов Украины. В.И. Большаков Т. С. Кравчуновская О. В. Разумова Н. А. Котов Вісник ПДАБА // Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: 2016 / 0,875 у. д. а.

2. Анализ классификационных систем продуктов промежуточного превращения стали. О.В. Разумова Д. А Барыбин В. И. Большаков Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 90 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакциейВ. И. Большакова – Днепропетровск, 2016. –  200 c. : ил. (Стародубовские чтения 2016) [Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://pgasa.dp.ua/science/ISPC/Starodubov / ISSN: 2415-7031 / 0,5 у. д. а.

3. Влияние сложной иерархии на распространение хрупкой трещины в бейнитных и мартенситных структурах стали. О. В. Разумова Д. А. Барыбин В. И.Большаков Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 90 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Днепропетровск, 2016. – 200 c. : ил. (Стародубовские чтения 2016) [Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://pgasa.dp.ua/science/ISPC/Starodubov/ISSN: 2415-7031 Вып. 90, с. 154 – 157 / 0,2 у.д.а.

4. Інформаційний фактор, який надає визначальний вплив при розробці проекту комплексної реконструкції міського середовища. . В. Разумова Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 90 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Днепропетровск, 2016. – 200 c. : ил. (Стародубовские чтения 2016) [Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу:http://pgasa.dp.ua/science/ISPC/Starodubov/ISSN: 2415-7031 Вып. 90, 7 с. /0,44 у. д. а.

5. Вбудовано-прибудовані дитячі сади в умовах комплексної реконструкції території. О. В. Разумова Ю. Є. Мішина Р. І. Прокопенко Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 90 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Днепропетровск, 2016. – 200 c.: ил. (Стародубовские чтения 2016) [Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://pgasa.dp.ua/science/ISPC/Starodubov/ISSN: 2415-7031 Вып. 90,  9 с. / 0,56 у. д. а

6. Анализ ресурсов для потенциальной вторичной застройки и комплексной реконструкции городских территорий. О. В. Разумова Т. С. Кравчуновская С. П. Броневицкий В. В. Ковалев. Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 91 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Днепропетровск, 2016. – С. 70 – : ил. (Стародубовские чтения 2016) [Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://pgasa.dp.ua/science/ISPC/Starodubov/ISSN: 2415-7031 Вып. 91 с.70 – 76 / 0,44 у.д.а

7. Эффективность применения стальных конструкций в жилищно-гражданском строительстве. О. В. Разумова. Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 91 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Днепропетровск, 2016. – С. 70 – : ил. (Стародубовские чтения 2016) [Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://pgasa.dp.ua/science/ISPC/Starodubov/ISSN: 2415-7031 Вып. 91 с.70 – 76 / 0,44 у.д.а

8. Эффективность применения стальных конструкций в жилищно-гражданском строительстве. О. В. Разумова. МТОМ. – № 2 (73). – Днепр: ПДАБА, 2016.

9. Использование трубобетона в сжатых элементах каркаса надстройки этажей малоэтажных жилых зданий. О. В. Разумова В. И. Большаков Н. В.Савицкий Т. Д. Никифорова, С. А. Гросман, Н. А. Котов МТОМ. – № 3 (73). – Днепр: ПДАБА, 2016. с. 22 – 31 /0,625 у.д.а

10. Концепція сталого розвитку сучасного міста при реконструкції будинків перших масових серій. О.В. Разумова Вісник ПДАБА // Зб. наук. праць. – Дніпро: 2017 [Електронный ресурс] – Режим доступу к ресурсу: http://visnyk.pgasa.dp.ua 227 ‑ 228) с. 101‑108 / 0,9 у.д.а.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх