Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане з оцінкою впливу на довкілля та стабілізацією територій, порушених внаслідок військових дій, розробкою заходів щодо зменшення екологічного ризику військової діяльності.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач, завідувач лабораторії кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Прокоф’єв
Ігор
Борисович

Дисципліни

Військова екологія

Екологія людини

Спецкурс «Оцінка впливу на довкілля»

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. 208 (другий поверх)

Телефон:

вн. 3-71, міс. 756 – 33-71

E-mail

prokofiev.ihor@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Після навчання в Дніпропетровському індустріальному технікумі отримав кваліфікацію техніка - металурга за фахом «Прокатне виробництво». У 2000 році закінчив Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів» і отримав кваліфікацію спеціаліста з хімічної технології та інженерії. Займався безпосередньою організацією екологічної безпеки, питаннями очищення стічних вод та відходів технічного виробництва ТЕС, а також великих металургійних і гірничодобувних підприємств, економічної безпеки на виробництві, охорони праці, організації роботи будівельних підприємств з урахуванням екологічних вимог. З 2015 року займається викладацькою діяльністю. Є автором багатьох статей (у тому числі за участю студентів спеціальності «Екологія») у професійних виданнях. Має методично-наукові розробки з дисциплін «Екологічна експертиза», «Військова екологія» та «Стратегічна екологічна оцінка». У 2018-2019 роках опублікував (у співавторстві) підручники для вищих навчальних закладів «Військова екологія» та «Стратегічна екологічна оцінка: запорука сталого розвитку та екобезпеки» розраховані на підготовку фахівців екологічного, еколого-технічного та природоохоронного спрямувань. Постійно працює над підвищенням рівня своєї кваліфікації та професійної компетенції, приймаючи участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, форумах, семінарах тощо. З 2021 року Держбюджетна тема «Науковi основи забезпечення екологiчноi' безпеки техногенно навантажених урбоекосистем», (2021-2023 рр.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Навчався в Дніпропетровському індустріальному технікумі, отримав кваліфікацію техніка - металурга за фахом «Прокатне виробництво». Після закінчення Українського державного хіміко-технологічного університету отримав кваліфікацію фахівця з хімічної технології та інженерії за спеціальністю «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів». До 2014 року працював в наступних державних та комерційних підприємствах: ВАТ «Енергогідромеханізація», ВАТ «Дніпроспецбуд» ДУМ - 16, будівельна компанія ЗАТ «Аеробуд-Дніпро» тощо, обіймаючи посади головного інженера, заступника голови правління з економічної безпеки, начальника служби безпеки, заступника директора. З 2014 року по теперішній час обіймає посаду завідуючого учбової лабораторії кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА. При цьому, з 2015 року працював за сумісництвом на посаді асистента кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА. З 2017 року по теперішній час працює за сумісництвом на посаді старшого викладача кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

Навчальні посібники та підручники:

1. Г.Г. Шматков, А.І.Корабльова, І.Б Прокоф’єв. Військова екологія: Підручник для ВНЗ. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 180 с.

2. Г.Г.Шматков,А.І.Корабльова,Р.О.Стрілець,І.Б.Прокоф’єв. Стратегічна екологічна оцінка: запорука сталого розвитку та екобезпеки. Підручник для ВНЗ. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 262 с.

Статті та тези:

1. Шматков Г.Г., Корабльова А.І., Прокоф’єв І.Б. Проблеми екореконструкції ландшафтів у повоєнний час. Проблеми екологічної безпеки: Зб. тез. Доповідей ХУ міжнародної науково-технічної конференції (11-13 жовтня 2017 року). – Кременчук: ПП Щербатих Щ.В., 2017. С.77.

2. Шматков Г.Г., Корабльова А.І., Прокоф’єв І.Б. Проблеми ревіталізації ландшафтів Донецького регіону у повоєнний час. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»: збірник наук. статей XӀV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10-14 вересня 2018 р.) / УКРНДІЕП. – Харків: ФОП Столярова І.П., 2018. С. 355-361.

3. Шматков Г.Г., Корабльова А.І., Прокоф’єв І.Б. Необхідність введення дисципліни «Стратегічна екологічна оцінка» у вищих навчальних закладах Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога – 2019» (7-10 жовтня 2019 р., Україна): Збірник тез доповідей. – Кам’янське: ДДТУ. – 2019. – С.243-244.

4. Шматков Г.Г., Корабльова А.І., Прокоф’єв І.Б. Стратегічна екологічна оцінка як передумова біосферосумісної діяльності Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1 листопада 2019, Дніпро). – У 2-х частинах. Ч. 2. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – С.267-269.

5. Лиюрова К. Актуальність використання трубчастих нагрівачів у будівельних конструкціях як альтернативного джерела теплопостачання / К. Лиюрова, Г. Я.Чорноморець, В. В.Ткачова, І. Б.Прокоф’єв // Матеріали ІІ науково-практичної конференції студентів ДВНЗ ПДАБА : збірник тез  доповідей (травень 2020 р.) – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2020. – С. 127-128

6. Гільов В. В. Оцінювання шумового забруднення житлових територій в районі проектуємого аеропорту/ В. В.Гільов, В. М.Полторацька, І. Б.Прокоф’єв // Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 90-річчя ДВНЗ «ПДАБА» «Інноваційні технології в будівництві, цивільній інженерії та архітектурі»: збірник тез доповідей (26 листопада 2020 року) – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2020. – С. 63-64.

7. ЯковишинаТ.Ф.Удосконалення системи моніторингу мігрування екологічно небезпечних сполук металів для ефективного управління якістю ґрунтів урбоекосистем / Т.Ф. Яковишина, І.Б. Прокоф’єв // Матеріали І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Екологія. Довкілля. Енергозбереження» присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»(3-4 грудня 2020 року) – Полтава, 2020. – С. 95-98

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх