Наукові спрямування

Аналіз акустичного режиму на територіях різного призначення.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Старший викладач

Палагіна
Лариса
Павлівна

Дисципліни

Архітектурні конструкції промислових будівель

Архітектурна світлотехніка

Архітектурна акустика

Архітектурна кліматологія та теплотехніка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 402 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-32, вн. 3-32

E-mail

palahina.larysa@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

2011-2015 рр. Науково-дослідна робота виконувалася згідно наукової роботи кафедри архітектури ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Удосконалення і захист архітектурного середовища в умовах реконструкції і нового будівництва», № держреєстрації 0111U 006486. 2016-2020 рр. Науково-дослідна робота виконувалася згідно наукової роботи кафедри архітектури ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Розробка та удосконалення конструктивно-планувальних заходів для підвищення архітектурно-експлуатаційних якостей будівель та комфортності проживання в умовах нового будівництва та реконструкції», № держреєстрації 0116 U 006039. Останні роки працює над питаннями містобудівної акустики. Аналіз акустичного режиму на територіях різного призначення.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Старший викладач Палагіна Лариса Павлівна у 1970 р. закінчила ДІСІ, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво» З 1970 р.- 1980р. працювала на посадах: молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, старшого інженера. З 1981р.- 2000р. працювала на кафедрі архітектури асистентом та старшим викладачем. З 2000р.-2002р. працювала на посаді інженера – ООО «Укрпіщезбитсирье», м. Миколаїв. З 2002 р. – кафедра архітектури, старший викладач.

Публікації

1. Программа оценки состояния памятников архитектуры города Днепр для их реконструкции или реставрации/ Саньков П.М., Ткач Н.О., Маковецький Б.І., Палагіна Л.П., Трошин М.Ю.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 96 / ГВУЗ «ПДАБА»; под. общей редакцией В.И. Большакова – Дніпро, 2017. – 160 с.- С. 133 – 138 : ил. (Стародубовские чтения).

2. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування «Теплова ізоляція будівель» для студентів напрямів підготовки 6.060102 «Архітектура», 6.060101 «Будівництво» та спеціальностей 7,8.06010201 «Архітектура будівель і споруд», 7,8.06010202 «Містобудування», 7,8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища» та 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Маковецький Б. І., Палагіна Л. П., Дьяченко О. С. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 42 с.

3. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування «Теплова ізоляція будівель» для студентів ступенів бакалавра та магістра спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Захаров Ю. І., Палагіна Л. П., Дьяченко О. С. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 40 с.

4. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування «Архітектурний аналіз клімату району будівництва» для студентів ступенів бакалавра та магістра спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 1 / Укладачі: Маковецький Б. І., Палагіна Л. П., Дьяченко О. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 42 с.

5. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування «Архітектурний аналіз клімату району будівництва» для студентів ступенів бакалавра та магістра спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 2 / Укладачі: Маковецький Б. І.,  Палагіна Л. П., Дьяченко О. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 35 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх