Наукові спрямування

Реконструкція будівель перших масових серій. Модернізація системи соціально-побутового обслуговування в умовах комплексної реконструкції.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Мішина
Юлія
Євгеніївна

Дисципліни

Архітектура будівель і споруд (цивільні будівлі)

Архітектурні конструкції цивільних будівель

Системи автоматизованого проектування в будівництві

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 402 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-32, вн. 3-32

E-mail

mishyna.yuliia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Асистент кафедри архітектури, бере участь в наукових та науково-практичних конференціях. Приймала участь в міжнародному конкурсі «Проектування Мультікомфортного будинку ISOVER-2015 «Енергія майбутнього». Лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова за наукове обґрунтування та впровадження в учбовий процес системи реконструкції будинків перших масових серій в Україні (2015 р.). Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Удосконалення і захист архітектурного середовища в умовах реконструкції і нового будівництва», № держреєстрації 0111U 006486 (2011-2015). «Розробка та удосконалення конструктивно-планувальних заходів для підвищення архітектурно-експлуатаційних якостей будівель та комфортності проживання в умовах нового будівництва та реконструкції», № держреєстрації 0116 U 006039 (2016-2020 рр.). Останні роки працює над проблематикою реконструкції будівель перших масових серій та модернізації системи соціально-побутового обслуговування в умовах комплексної реконструкції. З 2017 року навчається в денній аспірантурі ДВНЗ «ПДАБА» за напрямом підготовки: 192 «Будівництво і цивільна інженерія».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Мішина Ю.Є. у 2010 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво», кваліфікація – інженер-будівельник. - 2012 р. по 2013 р. – кафедра архітектури ДВНЗ «ПДАБА», асистент (за сумісництвом); З 2013 р. прийнята асистентом на кафедру архітектури ДВНЗ «ПДАБА»; З 2017 р. навчається у денній аспірантурі ДВНЗ «ПДАБА» за напрямом підготовки: 192 «Будівництво і цивільна інженерія»; З жовтня 2017 р. кафедра архітектури ДВНЗ «ПДАБА», асистент (за сумісництвом).

Публікації

1. Деклараційний патент на корисну модель № 111273 від 10.11.16 МПК (2016.01) А62В 1/00. Спосіб евакуації людей з висотних будівель у надзвичайних ситуаціях / Большаков В. І., Разумова О. В., Шатов С. В., Млодецький В. Р., Заяць Є. І., Мішина Ю. Є.

2. Деклараційний патент на корисну модель № 115150 від 10.04.2017, МПК A62B 1/14 (2006.01). Пристрій для евакуації людей з висотних будівель / Большаков В. І., Разумова О. В., Шатов С. В., Млодецький В. Р., Заяць Є. І., Мішина Ю. Є.

3. Méthodes de reconstruction de logements premiere serie / L.О. Biriuk*, J.E. Michina, M.A. Ovseeva // Будівництво, архітектура та економіка – 2017. Міжнародний контекст – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017 – Вип. 7 – С. 42 – 43.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх