Наукові спрямування

Розробка когнітивно-інформаційних засад управління обліково-аналітичними системами

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень C1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Ляшко
Дмитро
Юрійович

Дисципліни

Аудит

Міжнародні стандарти аудиту

Звітність підприємств

Облікова політика підприємства

Система управління маркетингом на підприємстві

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-404 (четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-23; міс. 756-33-23

E-mail

dmytro.lyashko@pdaba.edu.ua

?>
вверх