У рамках угоди між Академією та підприємством здійснюються круглі столи, семінари, розробка та вирішення кейсів з маркетингу. Керівники підприємства – консультанти з розробки освітньої програми «Маркетинг». Підприємство слугує базою проходження виробничої та переддипломної практик.

 

Метою угоди про співпрацю Університет Ла Коруньї і нашої кафедри є розвиток академічної та освітньої співпраці та сприяння взаєморозумінню між двома установами

Метою Договору про співпрацю між Вищою Школою Інформатики та Вмінь (м. Лодзь, Польща) та нашою кафедрою є проведення спільних наукових досліджень наукових конференцій, семінарів, спеціалізованих лекцій та обмін викладачами, науковими співробітниками та студентами в цілях реалізації дослідницьких проектів

“Договір про співпрацю між ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та ТОВ «ФОРТУНА ПЛЮС» м. Дніпро укладено з метою співпраці у вирішенні загальних завдань і проблем розвитку й удосконалення менеджменту та логістичної системи підприємства. Цим договором передбачено надання інформації студентам та випускникам ПДАБА про можливість працевлаштування в ТОВ “Фортуна Плюс”.

У рамках співпраці на базі кафедри МУПЛ спеціалістами компанії SEMart проводяться семінари, відкриті заняття на теми управління інтернет-проектами та їх ефективного просування, а також організовано бізнес-інкубатор, де кожен студент під керівництвом досвідчених спеціалістів може реалізувати власну онлайн-ідею

?>
вверх