Наукові спрямування

Дослідження й розробка архітектурно-планувальних рішень при зміні функціонального призначення промислової будівлі.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Литвин
Олена
Єгорівна

Дисципліни

Архітектурні підсистеми автоматизованого проектування

Архітектура будівель та споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 402 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-32, вн. 3-32

E-mail

Litvinelena56@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

2011-2015 рр. Науково-дослідна робота виконувалася згідно наукової роботи кафедри архітектури ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Удосконалення і захист архітектурного середовища в умовах реконструкції і нового будівництва», № держреєстрації 0111U 006486. 2016-2020 рр. Науково-дослідна робота виконувалася згідно наукової роботи кафедри архітектури ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Розробка та удосконалення конструктивно-планувальних заходів для підвищення архітектурно-експлуатаційних якостей будівель та комфортності проживання в умовах нового будівництва та реконструкції», № держреєстрації 0116 U 006039.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Старший викладач Литвин Олена Єгорівна у 1983р. закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ), спеціальність „Промислове та цивільне будівництво”. З 2001 р. по 2012 р. – кафедра архітектури, асистент; З 2012 р. – кафедра архітектури, старший викладач.

Публікації

1. Литвин О.Є. Використання в курсовому проектуванні мультимедійної бази знань «Архитектура гражданских и общественных зданий»/ інформаційні технології в освіті науці та управлінні: Матеріали науково-практичного семінару: Дніпропетровськ, 13 січня 2015 р. – Дніпропетровськ: «Свідлер А.Л.»; 2012 с.63-65

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28689 Твір наукового характеру «Усовершенствование методики преподавания курса «Архитектура жилых зданий коттеджного типа» с применением компьютерной техники: автор Литвин О .Є. 12.05.14 р.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33938 Твір учбово-методичного характеру «Архитектурные конструкции зданий и сооружений» с возможностью ультимедийной визуализации»: автор Литвин О .Є. 30.06.15 р.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх