Наукові спрямування

Підвищення міцності будівельних сталей, контрольована прокатка товстого листа, просвічуюча електронна мікроскопія, мікролегування, голчастий ферит, полігональна субструктура аустеніту, спеціальні границі, елементи наноструктур, Z- напрямок.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Лаухін
Дмитро
Вячеславович

Дисципліни

ТКМ та матеріалознавство

Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів

Проблеми надійності та довговічності матеріалів

Нанотехнології та наноматеріали

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 551 (п'ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-30, вн. 4-30

E-mail

d.v.laukhin@gmail.com

Наукова діяльність

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості зміцнення низьковуглецевих сталей мікролегованих ніобієм і ванадієм» (науковий керівник – В. І. Большаков. У листопаді 2007 р. Д. В. Лаухін вступив в докторантуру ПДАБА, яку закінчив в 2010 р. Після закінчення докторантури він продовжує роботу доцентом на кафедрі матеріалознавства і веде науково-дослідну роботу в лабораторії експериментальних досліджень. У 2012 р. успішно захищає докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи формування субструктури, структури і властивостей товстолистового прокату з низьковуглецевих мікролегованих будівельних сталей» (науковий консультант – В. І. Большаков). 26 вересня 2012 р. йому був присуджений вчений ступінь доктора технічних наук і в лютому 2013 р. він був обраний професором кафедри матеріалознавства. У 1998 за перемогу у всеукраїнському конкурсі молодих вчених був нагороджений премією Кабінету Міністрів України. У 2011 році став Лауреатом премії ім. К. Ф. Стародубова «За значний внесок у галузі матеріалознавства».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1997 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Інженер будівельник», а також у цьому році вступив до аспірантури ПДАБА, яку закінчив у 2000 р. З 2002 по 2003 рр. Д. В. Лаухін – інженер I категорії, молодший науковий співробітник, науковий співробітник міжкафедральної лабораторії експериментальних досліджень навчального процесу. У 2002 р Д. В. Лаухін захистив дисертацію (науковий керівник - В. І. Большаков) і йому ВАК України присуджено (15.01.2003) науковий ступінь кандидата технічних наук. Від 03.02.2003 р Д. В. Лаухін працює старшим науковим співробітником лабораторії експериментальних досліджень НДЧ. З 01.09.2004 р. Дмитро Вячеславович починає працювати за сумісництвом доцентом кафедри матеріалознавства.У квітні 2005 р ВАК України присвоїв Д. В. Лаухіну звання старшого наукового співробітника, і він успішно поєднує науково-дослідницьку діяльність (лабораторія) з педагогічною роботою (кафедра матеріалознавства). У листопаді 2007 р. Д. В. Лаухін вступив до докторантури ПДАБА, яку закінчив в 2010 р. Після закінчення докторантури він продовжує роботу доцентом на кафедрі матеріалознавства і веде науково-дослідну роботу в лабораторії експериментальних досліджень. У 2012 р успішно захищає докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи формування субструктури, структури і властивостей товстолистового прокату з низьковуглецевих мікролегованих будівельних сталей» (науковий консультант – В. І. Большаков). 26 вересня 2012 році йому було присуджено вчений ступінь доктора технічних наук і в лютому 2013 року він був обраний професором кафедри матеріалознавства. З 2017 року Дмитра Вячеславовича було обрано на посаду завідувача кафедри Матеріалознавства і обробки матеріалів.

Публікації

1. Лаухин Д. В. Полигонизация аустенита при контролируемой прокатке: Монография В. И. Большаков, Д. В. Лаухин. – Днепропетровск: «Свидлер А. Л.»., 2011. – 242 с.

2. Лаухин Д. В. Атлас металлов и сплавов. Учебное пособие / Большаков В. И., Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В. – Днепропетровск: ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры», 2010. – 174 с.

3. Влияние размера аустенитного зерна на кинетику разрушения высокопрочных строительных сталей / В. И.  Большаков, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, А. В. Мурашкин, С. В. Иванцов // Металлургическая и горнорудная промышленность, – Дн-ськ: 2014.– № 1, С. 70-72. 

4. Laukhin D.V. The Analysis of Interrelation between Kinetics of Propagation of Plastic Deformation and Initiation of Ductile Fracture / D. V. Laukhin, O. V. Beketov, N. O. Rott,
A. Tyuterev, S. V. Ivantsov, V. D. Laukhin // Metallofiz. Noveishie Tekhnol, 2017. V. 39. – №10. – p. 1335 – 1343

5. Влияние дробности деформации в черновой клети и снижения содерания углерода в сталях, микролегированных ниобием и ванадием, на формирование структуры и комплекса свойств проката / В. И. Большаков, Г. Д. Сухомлин, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, Х. А. Аскеров, С. В. Иванцов // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер. : Стародубовские чтения : сб. науч. тр. – Днепропетровск :ПГАСА, 2013. – Вып. 67. – С. 295 – 302.

6. Влияние температуры и длительности отжига на удельное количество специальных границ в доэвтектоидном феррите низкоуглеродистых сталей / В. И. Большаков, Г. Д. Сухомлин, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, Т. В. Семенов, А. Е. Щудро, М. О. Силантьева // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер. : Стародубовские чтения : сб. науч. тр.  – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – Вып. 67. – С. 315 –  320.

7. Формирование структур полигонизации и рекристаллизации в аустените и феррите при контролируемой прокатке низкоуглеродистых микролегированных сталей/ В. И. Большаков, Г. Д. Сухомлин, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов // Theoreticаl foundаtions of civil engineering : Polish – Ukrainian Transactions (conference), Warsaw, May, 2013 / еd. by W. Szczesniak. – Warsaw, 2013. – Vol. 21. – P. 453 – 460.

8. Влияние холодной деформации на качество специальных границ в ферритной составляющей низкоуглеродистых сталей / В. И. Большаков, Т. В. Семенов, Г. Д. Сухомлин, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, Х. А. Аскеров, А. В. Мурашкин, В. Н. Ткач, И. С. Мурашкин // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер. : Стародубовские чтения : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2014. – Вып. 74. – С. 216 – 222.

9. Дослідження взаємозв’язку між морфологією цементитного каркасу та мікротвердістю перлітної складової низьковуглецевих низьколегованих будівельних сталей / В.Большаков, Д. Лаухін, О. Бекетов, Д. Камінський // Theoretical Foundation of Civil Engineering : Polish – Ukraїnian Transactions. − Warsaw, 2014. − V. 22. − Part II. − Р. 63 – 68.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх