?>

Наукові спрямування

Підвищення міцності будівельних сталей, контрольована прокатка товстого листа, просвічуюча електронна мікроскопія, мікролегування, голчастий ферит, полігональна субструктура аустеніту, спеціальні границі, елементи наноструктур, Z- напрямок.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Лаухін
Дмитро
Вячеславович

Дисципліни

ТКМ та матеріалознавствоmore

Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалівmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Проблеми надійності та довговічності матеріалівmore

Нанотехнології та наноматеріалиmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. 551 (п'ятий поверх головного корпусу)

Phone:

міськ. (056)756-34-30, вн. 4-30

E-mail

d.v.laukhin@gmail.com

Наукова діяльність

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості зміцнення низьковуглецевих сталей мікролегованих ніобієм і ванадієм» (науковий керівник – В. І. Большаков. У листопаді 2007 р. Д. В. Лаухін вступив в докторантуру ПДАБА, яку закінчив в 2010 р. Після закінчення докторантури він продовжує роботу доцентом на кафедрі матеріалознавства і веде науково-дослідну роботу в лабораторії експериментальних досліджень. У 2012 р. успішно захищає докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи формування субструктури, структури і властивостей товстолистового прокату з низьковуглецевих мікролегованих будівельних сталей» (науковий консультант – В. І. Большаков). 26 вересня 2012 р. йому був присуджений вчений ступінь доктора технічних наук і в лютому 2013 р. він був обраний професором кафедри матеріалознавства. У 1998 за перемогу у всеукраїнському конкурсі молодих вчених був нагороджений премією Кабінету Міністрів України. У 2011 році став Лауреатом премії ім. К. Ф. Стародубова «За значний внесок у галузі матеріалознавства».

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 1997 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Інженер будівельник», а також у цьому році вступив до аспірантури ПДАБА, яку закінчив у 2000 р. З 2002 по 2003 рр. Д. В. Лаухін – інженер I категорії, молодший науковий співробітник, науковий співробітник міжкафедральної лабораторії експериментальних досліджень навчального процесу. У 2002 р Д. В. Лаухін захистив дисертацію (науковий керівник - В. І. Большаков) і йому ВАК України присуджено (15.01.2003) науковий ступінь кандидата технічних наук. Від 03.02.2003 р Д. В. Лаухін працює старшим науковим співробітником лабораторії експериментальних досліджень НДЧ. З 01.09.2004 р. Дмитро Вячеславович починає працювати за сумісництвом доцентом кафедри матеріалознавства.У квітні 2005 р ВАК України присвоїв Д. В. Лаухіну звання старшого наукового співробітника, і він успішно поєднує науково-дослідницьку діяльність (лабораторія) з педагогічною роботою (кафедра матеріалознавства). У листопаді 2007 р. Д. В. Лаухін вступив до докторантури ПДАБА, яку закінчив в 2010 р. Після закінчення докторантури він продовжує роботу доцентом на кафедрі матеріалознавства і веде науково-дослідну роботу в лабораторії експериментальних досліджень. У 2012 р успішно захищає докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи формування субструктури, структури і властивостей товстолистового прокату з низьковуглецевих мікролегованих будівельних сталей» (науковий консультант – В. І. Большаков). 26 вересня 2012 році йому було присуджено вчений ступінь доктора технічних наук і в лютому 2013 року він був обраний професором кафедри матеріалознавства. З 2017 року Дмитра Вячеславовича було обрано на посаду завідувача кафедри Матеріалознавства і обробки матеріалів.

Публікації

1. Лаухин Д. В. Полигонизация аустенита при контролируемой прокатке: Монография В. И. Большаков, Д. В. Лаухин. – Днепропетровск: «Свидлер А. Л.»., 2011. – 242 с.

2. Лаухин Д. В. Атлас металлов и сплавов. Учебное пособие / Большаков В. И., Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В. – Днепропетровск: ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры», 2010. – 174 с.

3. Влияние размера аустенитного зерна на кинетику разрушения высокопрочных строительных сталей / В. И.  Большаков, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, А. В. Мурашкин, С. В. Иванцов // Металлургическая и горнорудная промышленность, – Дн-ськ: 2014.– № 1, С. 70-72. 

4. Laukhin D.V. The Analysis of Interrelation between Kinetics of Propagation of Plastic Deformation and Initiation of Ductile Fracture / D. V. Laukhin, O. V. Beketov, N. O. Rott,
A. Tyuterev, S. V. Ivantsov, V. D. Laukhin // Metallofiz. Noveishie Tekhnol, 2017. V. 39. – №10. – p. 1335 – 1343

5. Влияние дробности деформации в черновой клети и снижения содерания углерода в сталях, микролегированных ниобием и ванадием, на формирование структуры и комплекса свойств проката / В. И. Большаков, Г. Д. Сухомлин, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, Х. А. Аскеров, С. В. Иванцов // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер. : Стародубовские чтения : сб. науч. тр. – Днепропетровск :ПГАСА, 2013. – Вып. 67. – С. 295 – 302.

6. Влияние температуры и длительности отжига на удельное количество специальных границ в доэвтектоидном феррите низкоуглеродистых сталей / В. И. Большаков, Г. Д. Сухомлин, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, Т. В. Семенов, А. Е. Щудро, М. О. Силантьева // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер. : Стародубовские чтения : сб. науч. тр.  – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – Вып. 67. – С. 315 –  320.

7. Формирование структур полигонизации и рекристаллизации в аустените и феррите при контролируемой прокатке низкоуглеродистых микролегированных сталей/ В. И. Большаков, Г. Д. Сухомлин, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов // Theoreticаl foundаtions of civil engineering : Polish – Ukrainian Transactions (conference), Warsaw, May, 2013 / еd. by W. Szczesniak. – Warsaw, 2013. – Vol. 21. – P. 453 – 460.

8. Влияние холодной деформации на качество специальных границ в ферритной составляющей низкоуглеродистых сталей / В. И. Большаков, Т. В. Семенов, Г. Д. Сухомлин, Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, Х. А. Аскеров, А. В. Мурашкин, В. Н. Ткач, И. С. Мурашкин // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер. : Стародубовские чтения : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2014. – Вып. 74. – С. 216 – 222.

9. Дослідження взаємозв’язку між морфологією цементитного каркасу та мікротвердістю перлітної складової низьковуглецевих низьколегованих будівельних сталей / В.Большаков, Д. Лаухін, О. Бекетов, Д. Камінський // Theoretical Foundation of Civil Engineering : Polish – Ukraїnian Transactions. − Warsaw, 2014. − V. 22. − Part II. − Р. 63 – 68.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх