Наукові спрямування

Землеустрій, землевпорядне проектування та вишукування, ринок земель сільськогосподарського призначення, державний земельний кадастр, земельне право, управління земельними ресурсами, геодезія, оцінка, моніторінг земель.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Кульбака
Олеся
Михайлівна

Дисципліни

Землеустрій

Землевпорядні проектування і вишукування

Державний земельний кадастр

Кадастр земельних ресурсів

Землеустрій в будівництві;

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-27; міськ. (0562) 46-93-27, моб. +38(097)57 55 782

E-mail

kulbaka.olesia@pdaba.edu.ua
kulbaka.olesia@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В березні 2015 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток продуктивних сил регіону на основі ефективного використання земельних ресурсів» здобула науковий ступінь- кандидата економічних наук. Секретар науково-методичної комісії «Землевпорядкування і кадастр» (шифр галузі 19; галузі знань «Будівництво та цівільна інженерія»; код спеціальності та підкомісії –193 «Геодезія та землеустрій») сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Загальна кількість наукових публікацій – до 30 (у т.ч. 1- навчальний посібник у співавторстві, 5 монографій, 2 наукові брошюри, 2 патенти), науково-методичних публікацій – більше 45. Приймала участь у вузівських, Всеукраїнських та міжнародних конференціях Чехії, Польщі, Росії, Австрії.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 21/12/2020


Країна: Польща, м. Катовіце

Назва події:

Сертифікат про науково-педагогічне віртуальне стажування з Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін


foto_qualification

Дата проходження: 12/11/2020


Країна: Україна, м. Харків

Назва події:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника


foto_qualification

Дата проходження: 17/12/2019


Країна: Україна, м. Київ

Назва події:

Сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною (англійською Level В2) мовою


foto_qualification

Дата проходження: 30/01/2017


Країна: Україна, м. Дніпро, Державне підприємство «Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Назва події:

Ознайомлення з програмним комплексом GIS-6 та його застосування у виготовлені документації із землеустрою і проектуванні.


foto_qualification

Дата проходження: 03/01/2013


Країна: Україна, м. Київ

Назва події:

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника


foto_qualification

Дата проходження: 15/10/2010


Країна: Україна, м. Київ

Назва події:

Сертифікат про участь у семінарі тренінгу присвячену вивченню програми Gis 6


Трудова діяльність

Загальний стаж роботи 25 рокі. З червня 1996 року призначена на конкурсній основі на посаду спеціаліста відділу земельних ресурсів м.Нікополя. З травня 2000 року прийнята на посаду інженера-землевпорядника в Дніпропетровський філіал інституту землеустрою, в 2003 року переведена на посаду спеціаліста другої категорії. В лютому 2004 року переведена на посаду керівника групи землеустрою в ДП «Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». В листопаді 2008 року прийнята старшим викладачем у Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури» на кафедру «Землевпорядкування, будівництва автодоріг і геодезія». З грудня 2015 року на посаді доцента кафедри. З квітня 2016 року-секретар науково-методичної підкомісії 193 «Геодезія і землеустрій» сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Відмічена численними грамотами за натхненну працю в академії. В жовтні-листопаді 2016 року пройшла підвищення кваліфікації Харьківському національному аграрному університет ім.В.В.Докучаєва і успішно здала кваліфікаційний іспит.

Публікації

1. Кульбака О. М. Застосування логістичних структур в системі управління земельними ресурсами / О. М. Кульбака // О. М. Кульбака, Ю. Д. Солярчук, А. Я. Сохнич [монографія] Проблеми управління земельними ресурсами промислово-міських агломерацій.– Львів : Ліга-Прес, 2011. – С. 28 – 133. (автором розвинуті методологічні та методичні положення застосування логістичних структур у системі управління земельними ресурсами)-С. 211.

2. Кульбака О. М. Оцінювання кредитного потенціалу інноваційних проектів сільськогосподарського землекористування / О. М. Кульбака // О. А. Сохнич, В. В. Горлачук, А. Я. Сохнич [монографія] Розвиток перспективного сільськогосподарського землекористування.– Миколаїв : Іліон, 2011. – С. 151 – 161. (автором розвинуті методичні положень інноваційних проектів землекористування), С.185.

3. Кульбака О. М. Аспекти управління земельними ресурсами на регіональному рівні : наукова брошура / А. Я. Сохнич, О. М. Кульбака. – Львів : Арал, 2014. –С. 68 (автором розкриті регіональні особливості стимулів використання земельних ресурсів).

4. Кульбака О.М. Розвиток продуктивних сил регіону на основі ефективного використання земельних ресурсів/ О.М.Кульбака, А.Я.Сохнич[монографія]-Луцьк: Надстир’я, 2016 р-С.166

5. Кульбака О.М. Обгрунтування механізмів управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки / А. Я. Сохнич, М. С. Богіра, М. В. Смолярчук, О.М.Кульбака, В. М. Кульбака[монографія], Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2016. –С. 204.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх