Наукові спрямування

Активізація ролі земельних ресурсів на шляху інфраструктурної реформи

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Кульбака
Віктор
Михайлович

Дисципліни

Законодавче забезпечення інтелектуальної власності

Основи управління земельними ресурсами

Управління земельними ресурсами

Закон про нерухомість

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В403 (четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-05, вн. 4-05

E-mail

kulbaka.viktor@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Кульбака Віктор Михайлович, кандидат економічних наук , доцент 1976 року народження, освіта вища, ІІІ-ІV рівня акредитації, в 1995 році закінчив Нікопольський технікум сільського господарства за спеціальністю «Механізація сільського господарства», в 2003 році закінчив Харківській національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр», в 2015 році закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» за напрямом підготовки «Правознавство», спеціалізація (прокуратура і слідство), і отримав повну вищу освіту за кваліфікацією «Спеціаліст юрист», та «Класичний приватний університет» за спеціальністю «Економіка підприємствами». З 2015 року аспірант Міжнародного університету бізнесу і права. В січні 2017 року успішно захистив дисертацію на тему «Формування адаптивної підсистеми управління земельними ресурсами в умовах розвитку національної економіки». З 2001-2012 рік працював на посаді інженера-землевпорядника в відділі землеустрою в Дніпропетровський філіал інституту землеустрою УААН . У травні 2009 року закінчив курси за програмою підготовки фахівців з оцінки земель (експерт) . Постійно підвищує свій рівень знань.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2012-2017 рік працював на кафедри «Землевпорядкування, будівництва автомобільних доріг та геодезія». З 2017 рік по теперешній час процює на кафедрі «Економічної теорії та права».

Публікації

1. Кульбака В. М. Зміна вартості земельних ресурсів в умовах економічної кризи / В. М. Кульбака // Землевпорядний вісник. – 2015. – № 5. – С. 57–60. (0,25 д. а.)

2. КульбакаВ.М. Застосування інформаційних технологій та інформаційних систем в управлінні територіями / В. М. Кульбака // Економіка і регіон. – 2015. – № 2 (51). – С. 120–125. (0,25 д. а.)

3. КульбакаВ.М. Роль земельних ресурсів у розвитку регіональної економіки / В. М. Кульбака // Вісник ЛНАУ. – Львів : Арал, 2015. – Вип. 22 (2). – С. 30–36. (0,25 д. а.)

4. Особистий внесок: розкрито методичні підходи до економіко-математичного моделювання в прийнятті управлінських рішень. (0,08 д. а./0,15 д. а.)

5. Kulbaka V. Methods of economic-mathematic programming in managerial decision making / M. Smoliarchuk, O. Soltys, V. Kulbaka // Baltic surveying – Latvia University of Agriculture. – – Vol. 3. – С. 61–65. Особистий внесок: обґрунтовано показники при прийнятті управлінських рішень. (0,08 д. а./0,25 д. а.)

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх