?>

Наукові спрямування

Покращення паливної економічності та токсичності теплових двигунів

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Колеснікова
Тетяна
Миколаївна

Дисципліни

Двигуни внутрішнього згоряннябільше

Теоретичні основи теплотехнікибільше

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Автомобілібільше

Експлуатаційні матеріалибільше

Альтернативні енергоустановкибільше

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 272
(другий поверх поверх)

Телефон:

вн. 3-68; міс.756-33-68

E-mail

Tnk1403@ukr.net

Наукова діяльність

Доцент Колеснікова Тетяна Миколаївна у 2015 році захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук у Національному транспортному університеті м. Київ.Тема дисертації: «Покращення паливної економічності бензинового чотиритактного двигуна застосуванням безшатунного кривошипно-кулісного механізму» (керівник – д.т.н., професор Заренбін В.Г.). Має більше 50 науково-методичних праць.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Закінчила у 2002 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (ПДАБА) за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство». З 2002 року асистент кафедри експлуатації та ремонту машин ПДАБА. 2003 – 2007 рр. – аспірантура у Придніпровській державній академії Будівництва та архітектури, заочна форма навчання. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю двигуни та енергетичні установки. З 2015 року до сьогодні працює доцентом кафедри експлуатації та ремонту машин.

Публікації

1. Міщенко М. І. Визначення механічних втрат у поршневому двигуні внутрінього згоряння / Н.І. Міщенко, В.Г.Заренбін, Т. М. Колеснікова, Ю.В. Юрченко, В. Л. Супрун, В.С. Шляхов // Двигатели внутреннего сгорания // Всеукраинский научно-технический журнал. Харьков: НТУ «ХПИ». – 2013. – №1. – С. 84 – 86.

2. Міщенко М. І. Деякі результати порівняльних досліджень показників безшатунного та класичного двигунів / Н.І. Міщенко, В.Г.Заренбін, Т. М. Колеснікова, Ю.В. Юрченко, В.С. Шляхов, В. Л. Супрун, Д.В. Касьяненко // Двигатели внутреннего сгорания // Всеукраинский научно-технический журнал. Харьков: НТУ «ХПИ». – 2014. – №1.

3. Міщенко М. І. Двигун GOENGINE зі змінним ходом поршня й регульованим ступенем стиску. Кінематика, розрахунок, аналіз / М.І. Міщенко, В.Г.Заренбін, Т. М. Колеснікова, Ю.В. Юрченко, В. Л. Супрун, В.С. Шляхов, М.А.Підлісна, // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: Науково-виробничий збірник / АДІ ДонНТУ – Горлівка. – 2012. – №1 (14). (Частина 1). – С. 106 –114.

4. Міщенко М. І. Деякі результати досліджень відключення циліндрів в автомобільному бензиновому двигуні внутрішнього згоряння / Н.І. Міщенко, В.Г.Заренбін, Т. М. Колеснікова, Ю.В. Юрченко, В.С. Шляхов,Г.С. Корольова // Вісник СевНТУ збірник наукових праць. Серія: Машинобудування та транспорт. – 2013. – Випуск 142. – С. 163 – 165.

5. Колеснікова Т. Емпіричні залежності втрат на тертя в класичному та безшатунному двигунах/ Т. Колеснікова// Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2015. — Том 80. — №4. — С.

6. Мищенко Н. И. Математическая модель процесса сгорания в бензиновом двигателе внутреннего сгорания / Н. И. Мищенко, Ю. В. Юрченко, Т. Н. Колесникова // 7-е Луканинские чтения. Решение энерго-экологических проблем в автотранспортном комплексе: Тезисы докладов международной научно-технической конференции. – М.: МАДИ, 2015. – С. 48 – 49.

7. Заренбин В. Г., КолесниковаТ.Н. Оценка влияния покрытия на температуру вспышки на скользящем контакте /В.Г.Заренбин, Т. Н. Колесникова// Двигатели внутреннего сгорания // Всеукраинский научно-технический журнал. Харьков: НТУ «ХПИ». – 2016. – № 1 – С. 24-28.

8. Колеснікова Т.М., Заренбін В.Г. Аналіз двигунів з модульним відключенням циліндрів /, Т. Н. Колесникова, В.Г.Заренбин// Двигатели внутреннего сгорания // Всеукраинский научно-технический журнал. Харьков: НТУ «ХПИ». – 2016. – № 2 – С. 40-43.

9. Колеснікова Т.М. Підвищення ефективних показників бензинового двигуна шляхом відключення циліндрів зупинкою поршня/ Т.М. Колеснікова// Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов: Днепропетровск ПДАБА. – 2015. – №82.- С-99-103.

10. XXII Международный конгресс двигателестроителей 4-9 сентября 2017 г. Заренбин В. Г., Колесникова Т. Н. К расчету течения газов через кольцевые уплотнения ДВС с учетом динамики поршневых колец/ В.Г.Заренбин, Т. Н. Колесникова// Двигатели внутреннего сгорания// Всеукраинский научно-технический журнал. Харьков: НТУ «ХПИ». – 2017. – № 1  – С. 27-32

більше

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх