Наукові спрямування

Покращення паливної економічності та зниження токсичності теплових двигунів

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Колеснікова
Тетяна
Миколаївна

Дисципліни

Автомобільні двигуни.

Двигуни внутрішнього згоряння

Теоретичні основи теплотехніки.

Експлуатаційні матеріали

Альтернативні енергоустановки

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 272
(другий поверх поверх)

Телефон:

вн. 3-68; міс.756-33-68

E-mail

kolesnikova.tetiana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Вища освіта – спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство» / кваліфікація спеціаліст інженер-механік, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Кандидат технічних наук спеціальності 05.05.03 - Двигуни та енергетичні установки. Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин. Автор та співавтор понад 70 науково-методичних робіт, 3-х монографій, трьох свідоцтв про реєстрацію авторського права. Статті опубліковані у фахових виданнях України та виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, CiteFactor, Electronic Journals Library, Science Index, Index Copernicus, E-Library, DOAJ, National Library of Ukraine Vernadsky, Google Scholar, ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography, OAJI, ASFIS, CrossRef та інші. Учать здобувачів вищої освіти у щорічних Всеукраїнській студентській олімпіади з дисципліни "Автомобільні двигуни" та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт напряму 274 «Автомобільний транспорт». Щорічна участь у міжнародних конгресах, конференціях та науково-практичних заходах, що присвячені питанням автомобільного транспорту та транспортним системам.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин. Нагороди за професійні досягнення: • Почесна грамота за наукові здобутки та багаторічну сумлінну працю. • Подяка за вагомий внесок у розвиток кафедр и та активну участь в ї науково-практичній і суспільній діяльності. Диплом первой степени за научную публикацию: Модульное отключение цилиндров путем остановки поршня. В междунардном сборнике «Modernization of economic sistems: Looking to the Future». Диплом первой степени за научную публикацию: «Анализ перспективных экологически чистых автомобилей». В международном сборнике «Innovation processes in the context of globalization of the word economy: Challenges, Trends, Prospects»

Публікації

1. Аnalysis of perspective ecologically clean vehicles. Sustainable hausing and human settlement. Kolesnikova T., Zarenbin V. Dnipro-Bratislava, 2018, 159-166 pp. ISSN 978-966-323-182-2. Монографія

2. Концепция создания пневматического двигателя для автомобиля. А.И.Воронков, Д.Б. Глушакова, В.А. Карпенко, Т.Н. Колесникова и др. – Харьков: ХНАДУ, 2019. – 256 с. Монографія

3. Sakno O., Moisia D., Kolesnikova T., Poliakov V. Math modeling of the stability of steady-state conditions for a road train. Monografia nr 16. Seria Transport. 2019. Preszow. 51-61. ISBN 978-83-7934-315-7

4. Kolesnikova, T., Mischenko, N., Sakno, O., Suprun, V., Filipova, G.A., Nikitchenko, I. Gorpyniuk, A., Nazarenko, M. Theoretical research response time of the mechanism for compression ratio changing of the conrod-free engine. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2019, 104, 69-83. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2019.104.7. Web of Science

5. Sakno O., Moisia D., Kolesnikova T., Ollo V. Mathematical simulation of stability of steady-state conditions for a road train. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 614 (2019) 012001. ISSN: 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/614/1/012001. Scopus

6. Zarenbin, V., Kolesnikova, T., Sakno, O., Ollo, V., Klimenko, V. Impact evaluation of piston rings mobility on a gas passage in an internal combustion engine (ICE). Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2019, 104, 187-201. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2019.104.17. Web of Science

7. Sakno, O., Kolesnikova, T., Mischenko, N., Nikitchenko, I. et al., “Theoretical Research of the Mechanism for Compression Ratio Changing of the Conrod-Free Engine,” SAE Technical Paper 2019-01-5011, 2019, ISSN 0148-7191. doi:10.4271/2019-01-5011. Scopus

8. Sakno, O., Moisia, D., Kolesnikova, T., Mischenko, N. et al., “Determination of the Stability of Steady-State Conditions for a Model of Road Train,” SAE Technical Paper 2018-01-6002, 2018. ISSN 0148-7191. doi:10.4271/2018-01-6002. Scopus

9. Sakno, O., Moysya, D.L., Kolesnikova, T. Dynamic stability of a model of a tractor-lorry trailer combination. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2018. Vol. 99. 163-175. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2018.99.15. Web of Science

10. Kolesnikova T. N.,  Sakno O. P. , Lysyi O. V. , Velmagina N. O.  Mathematical modeling of the operating process of the engine and means of increasing service life of vehicles. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2018. Vol. 3. ISSN 2071-2227. DOI: 10.29202/nvngu/2018-3/7. Режим доступу: http://www.nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2018/03/NVNGU03_2018_Kolesnikova.pdf. Scopus

 

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх