Дистанційні курси кафедри

Безпека дорожнього руху

АТ-17 ПМ-18ст

1.Методичні вказівки для практичних робіт. 2.Завдання до практичних робіт. 3.Методичні вказівки для виконання контрольних робіт. 4. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт. 5. Завдання до самостійної роботи. 6. Питання для поточного / підсумкового контролю.

Автомобілі

АТ-18, 19ст

1) Конспект лекцій. 2) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. 3) Перелік питань для самоконтролю.

Автомобілі

АТ-17, 18ст

1) Конспект лекцій. 2) Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт. 3) Перелік питань для самоконтролю.

Технічна експлуатація автомобілів

АТ-17, 18ст

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для лабораторних робіт. 3. Завдання для самостійної роботи. 4. Питання для поточного контролю. 5. Питання для підсумкового контролю. 6. РПНД дисципліни ТЕА.

Автомобільні двигуни

АТ-17, 18ст

1) Навчальний посібник «Курсова робота по автомобільним двигунам» 2) Конспект лекцій. 3) Питання для самоконтролю.

Експлуатаційні матеріали

АТ-17, 18ст БМО-18, 19ст

1) Конспект лекцій. 2) Методичні вказівки до виконання практичних робіт. 3) Питання для самоконтролю.

Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів

АТ-16, 17ст

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Основи технічної діагностики автомобілів

АТ-16, 17ст

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Технічна експлуатація автомобілів

АТ-16, 17ст

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для лабораторних робіт. 3. Завдання для практичних робіт. 4. Завдання для самостійної роботи. 5. Питання для поточного контролю. 6. РПНД дисципліни ТЕА. 7. Зразок КП 8. Тематика КП

Основи виробництва і ремонту будівельних машин

БМО-16, 17ст

1) Навчальний контент з дисципліни; 2) Методичні вказівки до виконання курсової роботи. 3) Завдання для самостійної роботи. 4) Питання для самоконтролю.

Технологічні основи машинобудування

БМО-16, 17ст

Контент дисципліни.

Експлуатація та обслуговування машин

БМО-16, 17ст

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для практичних робіт. 3. Завдання для самостійної роботи. 4. Питання для поточного контролю

Системи діагностики автомобілів

АТ-19мп

1) Конспект лекцій. 2) Методичні вказівки до виконання курсового проекту.

Комп’ютерно-інформаційні технології керування АТЗ

АТ-19мп

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для практичних робіт. 3. Завдання для самостійної роботи. 4. Питання для поточного контролю. 5. Питання до екзамену. 6. РПНД дисципліни.

?>
вверх