Наукові спрямування

Основні напрямки наукової діяльності: «Розробка методів розрахунку стійкості укосів автодоріг», «Дослідження геомеханічних процесів ґрунтових масивів з просадних ґрунтів під впливом техногенного впливу».

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Кочан
Сергій
Михайлович

Дисципліни

Інженерна геодезія

Механіка ґрунтів

Механіка земляного полотна

Інженерні вишукування та проектування автодоріг

Трасування і профілювання автодоріг

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-93-27, вн. 2-84

E-mail

kochan.sergii@pdaba.edu.ua
kochan.sergii@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Асистент Кочан Сергій Михайлович в 2004 році закінчив «Придніпровську Державну Академію Будівництва та Архітектури», під керівництвом завідуючого кафедрою Кірічека Ю.О. захистив магістерську роботу з дослідженнями спрямованими на розробку новітніх методів розрахунку та посилення укосів високих насипів автомобільних доріг. В теперішній час проводяться дослідження для забезпечення і розрахунку стійкості схилів і укосів при розвитку просадних процесів та в інших складних інженерно-геологічних умовах». Основні розробки виконані і викладені в наукових публікаціях, розміщених у збірниках наукових праць, які входять до переліку фахових видань ВАК України.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 01/11/2018


Країна: Україна, м. Дніпро, ДП Український інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор» - Дніпропетровська філія «Дніпродіпродор»

Назва події:

«Удосконалення навчального процесу з дисциплін пов’язаних з проектуванням, будівництвом та експлуатацією автомобільних доріг, автоматизацією методів проектування автодоріг, метрології та стандартизації, ґрунтознавству та механіки ґрунтів»


Трудова діяльність

Народився 09 вересня 1981р. в смт. Лисянка на Черкащині. В 1999році поступив на навчання в ПДАБА на напрямок «Будівництво» спеціальність «Автомобільні дороги та аеродроми». В 2004році захистив магістерську наукову роботу та здобув кваліфікацію магістр будівництва «Автомобільних доріг та аеродромів». Після закінчення ПДАБА з осені 2004р. по теперішній час працює асистентом кафедри землевпорядкування будівництва автодоріг та геодезії. З 2007 по 2011рр. навчався в аспірантурі. З 2016р за сумісництвом виконує обов’язки молодшого наукового співробітника підрозділу «Інститут проектування, вишукувань та експертизи» ПДАБА. Опубліковано разом з викладачами кафедри близько 30 методичних вказівок та рекомендацій до навчального процесу студентів будівельних спеціальностей з дисциплін «Інженерна геодезія», «Механіка ґрунтів», «Основи та фундаменти», «Механіка земляного полотна», «Інженерні вишукування», «Проектування автодоріг».

Публікації

1. Кірічек Ю.О., Кочан С.М. Рекомендации по расчету устойчивости склонов на просадочных грунтах Дніпропетровськ: ПДАБА, 2005. – №82. – С.44-49.

2. Киричек Ю.О., Кочан С.М. Устойчивость склонов на просадочных грунтах. Вестник ХНАДУ, Сборник научных трудов, – 2006. – №34-35. – С. 55-58.

3. Кірічек Ю.О., Балашова Ю.Б., Кочан С.М. Підвищення стійкості високих насипів автодоріг у складних інженерно-геологічних умовах. Київ: НТУ, 2013. – № 4-5. – С.13 -17.

4. Кірічек Ю.О., Кочан С.М., Семенов Є.Д. Вплив зволоження ґрунтів на стійкість схилів. Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Книга 1.- Київ ДП НДІБК, 2016. – С. 427-432.

5. Ю.О Кірічек, С.М. Кочан Забезпечення стійкості схилів на просідаючих ґрунтах CGE-2017 – 2nd Second International Conference “Challenges in Geotechnical Engineering”  November 20th–23th 2017, Kyiv, Ukraine, Київ, ДВНЗ «КНУБА», 2017 – 2с

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх