Наукові спрямування

Концептуальні основи формоутворення об’єктів архітектури і дизайну як просторових аналогів наперед заданих плоских фігур.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Асистент

Кістол
Антоніна
Дмитрівна

Дисципліни

Архітектура будівель і споруд (цивільні будівлі)

Архітектура будівель і споруд (промислові будівлі)

Архітектурні конструкції промислових будівель

Основи архітектури

Планування міст і транспорт

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 402 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-32, вн. 3-32

E-mail

kistol.antonina@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Асистент кафедри архітектури щорічно бере участь в наукових конференціях по темі наукових досліджень. 2011 2015 рр. Науково-дослідна робота виконувалася згідно наукової роботи кафедри архітектури ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Удосконалення і захист архітектурного середовища в умовах реконструкції і нового будівництва», № держреєстрації 0111U 006486. 2016 2020 рр. Науково-дослідна робота виконувалася згідно наукової роботи кафедри архітектури ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Розробка та удосконалення конструктивно-планувальних заходів для підвищення архітектурно-експлуатаційних якостей будівель та комфортності проживання в умовах нового будівництва та реконструкції», № держреєстрації 0116 U 006039.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Кістол А.Д. в 1996 році закінчила архітектурний факультет Дніпропетровського Інженерно - Будівельного Інституту за спеціальністю «Архітектура житлових і громадських будівель». З 2003 по 2006 рр. навчалася в очній аспірантурі ПДАБА за фахом 19004. З вересня 2007 року і по сьогоднішній день працює асистентом на кафедрі архітектури ПДАБА.

Публікації

1. Идея третього измерения плоской фигуры как один из принципов формообразования дизайн-объектов / Ткач Д.І., Кістол А.Д.// Прикладна геометрія та інженерна графіка, випуск 84, – К.: 2010 р.,  С. 212 – 216 / 0,21         у.д.а.

2. Энергия формы объекта как основа экологической гармонизации его пространства / Ткач Д.І., Кістол А.Д.// Технічна естетика і дизайн, (спецвипуск), Випуск №7, – Київ: 2010 р., С.99-103 / 0,21 у.д.а.

3. Системне розуміння походження графічних алгоритмів взаємних перетворень оборотних зображень / Ткач Д.І., Кістол А.Д. // Праці таврійського державного агротехнологічного університету. Випуск 5, «Прикладна геометрія та інженерна графіка, том 44, – Мелітополь: 2010р., С.46-54 / 0,37 у. д. а.

4. Геометрия и графика золотой лемнискаты Бернулли      / Ткач Д.І., Кістол А.Д. // Містобудування та територіальне планування, вип. 40, частина ІІ, – К.: 2011, С. 451-456 //   0,21 у. д. а.

5. Золотой овальный торс как концептуальная модель быстровозводимого вантового объекта с энергоснабжением от двух ветродвигателей / Ткач Д.І., Кістол А.Д. // Прикладна геометрія та інженерна графіка, Випуск 88, – К.: 2011, С. 239-243 // 0,21  у. д. а.

6. Концептуальная идея третьего измерения  плоской фигуры и соответственные объекты строительства и дизайна на их основе / Ткач Д.І., Кістол А.Д. // Проблеми розвитку міського  середовища №7, – К.: 2012 р. С. 242 – 247 / 0,21 у. д. а.

7. Про еволюто-еліпсне походження сторін прямого кута/ Ткач Д.І., Кістол А. Д. // Праці таврійського державного агротехнологічного університету, випуск 7. «Прикладна геометрія та інженерна графіка», том 45, – Мелітополь: 2012 р. С.46-50 / 0,21 у. д. а.

8. Геометрия и графика образования поверхностей четырехгранной пирамиды и прямого кругового конуса / А.Д. Кістол, Т.П. Ярова// Міжвідомчий науково-технічний збірник «Технічна естетіка і дизайн». – Випуск 12. – К.: КНУБА, 2013р. с. 229, 5 / 0,28 у. д. а.

9. Дидактичні основи розвитку творчих здібностей майбутніх архітекторів в процесі їх навчання нарисної геометрії  /  Кістол А.Д., Ткач Д.І. Міжнародний науковий журнал ISSN 2410-213Х. Збірник наукових праць. Випуск № 1 Київ 2015р. c. 36-40 / 0,4 у. д. а.

10. Формування креативності конструктивно – композиційного мислення  майбутніх  архітекторів на основі  розуміння  просторовості плоских фігур / Збірка наукових праць «Матеріали міжнародної  науково-практичної  інтернет – конференції  «Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи», Випуск 10 – Переяслав-Хмельницький: 2017, С.174-181/ 0,21 у. д. а.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх