?>

Наукові спрямування

Динаміка будівельних конструкцій, механіка ґрунтів та геотехніка, оцінка земель.

Володіння мовами

Українська, російська мовавільно

Польська моварівень В2

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кірічек
Юрій
Олександрович

Дисципліни

Механіка ґрунтів, основи та фундаменти більше

Механіка земляного полотна та дорожніх одягів більше

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Геодезіябільше

Оцінка земельбільше

Будівельні конструкціїбільше

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 418а (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (0562) 47-08-88

E-mail

yakirichek@gmail.com

Наукова діяльність

Дійсний член Академії будівництва України, дійсний член Міжнародної інженерної академії, член Міжнародної організації з механіки ґрунтів та геотехніки (ISSMG), заслужений оцінювач Українського товариства оцінювачів. Науковий керівник аспірантів та магістрів. Організовано 19 Всеукраїнських конференцій з оцінки майна та майнових прав. Автор 2-х монографій, 7-ми зарубіжних патентів, 4-х авторських свідоцтв СРСР, 13-ти патентів України, 180-ти публікацій, у тому числі 7-ми у Scopus.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, навчався у аспірантурі та докторантурі Придніпровської інженерної академії будівництва та архітектури. Працював інженером, старшим інженером, старшим науковим співробітником, доцентом, професором, завідувачем кафедри Придніпровської інженерної академії будівництва та архітектури.

Публікації

1. Кірічек Ю.О. Оцінка земель. Навчальний посібник. – Літограф. – Дніпропетровськ. – 2016.- 454с.

2. Analysis of the Behavior of Massive Plate Foundation on Viscoelastic Base // Proc. of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. IOS Press. Amsterdam. Berlin. Tokyo. Washington DC: 2011. – Part 1. – p.p.557-562.

3. Andrianov I., Bolshakov V., Kirichek Y., Topol H. Periodical Solution of Certain Strongly Nonlinear Wave Equations // IP Conf. proc. 1389. – Int. Conf. Numerical analysis and appled mathematics ICNAAM 2011. – Melville New York. – 2011. – Vol. A. – P.P. 442-445.

4. Andrianov I., Kirichek Y., Awrejcewicz. Modifield Muravskii model for elastic foundations // Acta Mechanica Sinica. – 2011. Vol. 27. – №1. p.p.68-71.

5. Kirichek Y., Bolshakov.V. Combined massive and plate foundations under machines with dynamic loadings // Proc. of the 18-th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.- Paris. – Vol. 4. – 2013.- p.p. 3451 – 3454.

6. Kirichek. In situ testing in soil dynamics // Proc. of the 15-th European conference on soil mechanics and geotechnical engineering. – Amsterdam – Berlin – Tokio – Washington DC. – 2013. – Part 4. – IOS Press. –  271-276.

7. Киричек Ю.А. Динамические характеристики комбинированных массивно-плитных фундаментов // Світ геотехніки.- 2014.- №1 (41). – С.12 – 16.

8. Kirichek Y., Tregub A. Limit Sate Design of Shallow Foundation. Proc. Fifth International Symposium on Geotechnical and Risk (ISSGR).- Rotterdam.- IOS Press. – – P. 374 – 379.

9. Kirichek Y., Bolshakov V., Tregub A. Safety concepts for shallow foundations. Proc. of XVI ECSMGE Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development. – Edinburg. – ICE Publishing. – 2015. – Vol.3. – P. 967 – 972.

10. Киричек Ю.А. Национальное нормативное обеспечение фундаментостроения и имплементация Еврокодов в Украине // Зб.наук. праць «Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування» Київ: ДП НДІБК, 2016 – Вип.83. Кн.1. С. 120 – 130.

більше

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх