Наукові спрямування

Динаміка будівельних конструкцій, механіка ґрунтів та геотехніка, оцінка земель.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Польська, Сербська моварівень В2

Англійська, Хорватська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Кірічек
Юрій
Олександрович

Дисципліни

Механіка ґрунтів, основи та фундаменти

Механіка земляного полотна та дорожніх одягів

Геодезія

Оцінка земель

Будівельні конструкції

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 418а (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. 056 7463888

E-mail

kirichek.yurii@pdaba.edu.ua
kirichek.yurii @365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Дійсний член Академії будівництва України, дійсний член Міжнародної інженерної академії, член Міжнародної організації з механіки ґрунтів та геотехніки (ISSMG), заслужений оцінювач Українського товариства оцінювачів. Науковий керівник аспірантів та магістрів. Організовано 19 Всеукраїнських конференцій з оцінки майна та майнових прав. Автор 2-х монографій, 7-ми зарубіжних патентів, 4-х авторських свідоцтв СРСР, 13-ти патентів України, 180-ти публікацій, у тому числі 7-ми у Scopus.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 26/05/2023


Країна: Україна, м. Дніпро, ДП "Центр державного земельного кадастру"

Назва події:

Містобудівна документація у проектах землеустрою населених пунктів


foto_qualification

Дата проходження: 22/09/2016


Країна: Україна, м. Дніпро, Дніпропетровський науково-дослідний проектний інститут землеустрою

Назва події:

Практичні методи реалізації нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Грошова нормативна оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення


foto_qualification

Дата проходження: 27/04/2018


Країна: Україна, м. Дніпро, ДП Український інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор» - Дніпропетровська філія «Дніпродіпродор»

Назва події:

«Удосконалення навчального процесу з дисциплін пов’язаних з реконструкцією автодоріг в населених пунктах при високих кутах нахилу косогору, визначенням ущільнення ґрунту та стійкістю відкосів земельного полотна»


Трудова діяльність

Закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, навчався у аспірантурі та докторантурі Придніпровської інженерної академії будівництва та архітектури. Працював інженером, старшим інженером, старшим науковим співробітником, доцентом, професором, завідувачем кафедри Придніпровської інженерної академії будівництва та архітектури.

Публікації

1. Швец Н.С., Седин В.Л.,Киричек Ю.А. Конструктивные способы снижения вибрации фундаментов машин с динамическими нагрузками. – Москва: Стройиздат. – 1987. – 153 с.

2. Киричек Ю.А. Комбинированные массивно-плитные фундаменты. Днепропетровск: ПГАСА.- 2001. – 207с.

3. Бойчук В.С., Кірічек Ю.О. Сільскогосподарські дороги та майданчики. Підручник. – Урожай. – Київ. – 2000. – 311с.

4. Бойчук В.С., Кірічек Ю.О., Сергеєв О.С. Штучні споруди на автомобільних дорогах. Підручник. – Дніпропетровськ. – 2004. – 364с.

5. Кірічек Ю.О. Оцінка земель. Навчальний посібник. – Літограф. – Дніпропетровськ. – 2016.- 454с.

6. Kirichek Y. In situ testing in soil dynamics // Proc. of the 15-th European conference on soil mechanics and geotechnical engineering. – Amsterdam – Berlin – Tokio – Washington DC. – 2013. – Part 4. – IOS Press. –  271-276.

7. Kirichek Y., Tregub A. Limit State Design of Shallow Foundation. Proc. Fifth International Symposium on Geotechnical and Risk (ISSGR).- Rotterdam.- IOS Press. – – P. 374 – 379.

8. Кірічек Ю.О. Стан та шляхи розвитку нормативної грошової оцінки земель. Землевпорядний вісник. 2017. – №5. С.24-29.

9. Kirichek Y.A. Reducing the vibration level of the footings for equipment by viscoelastic connection: Proceedings of the XVII ECSMGE-2019 Geotechnical Engineering foundation of the future ISBN 978-9935-9436-1-3, 2019.

10. Кірічек Ю.О., Гряник В.О. Кадастровий облік нерухомості в Україні : Тези доповідей 24 Міжнародної науково-технічної конференції GEOFORUM `2019. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – с.48-49.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх