Наукові спрямування

Архітектурна фізика, містобудівна акустика.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент, завідувач лабораторії

Харук
Любов
Дмитріївна

Дисципліни

Архітектурна акустика

Архітектурна світлотехніка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 427А (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-32, вн. 3-32

E-mail

kharuk.liubov@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Асистент Харук Любов Дмитріївна у 1978 році закінчила Дніпропетровський Національний Університет (ДНУ), спеціальність «інженер-радіофізик». 2011 2015 рр. Науково-дослідна робота виконувалася згідно наукової роботи кафедри архітектури ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Удосконалення і захист архітектурного середовища в умовах реконструкції і нового будівництва», № держреєстрації 0111U 006486. 2016 2020 рр. Науково-дослідна робота виконувалася згідно наукової роботи кафедри архітектури ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Розробка та удосконалення конструктивно-планувальних заходів для підвищення архітектурно-експлуатаційних якостей будівель та комфортності проживання в умовах нового будівництва та реконструкції», № держреєстрації 0116 U 006039.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1978р. по теперішній час працює на кафедрі архітектури Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБтаА).

Публікації

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх