Наукові спрямування

Розробка теоретичних основ трансформації неметалевих включень та міжфазних границь включення-матриця та іх впливу на формування структури залізних сплавів при послідовних або комплексних обробках в умовах дії високоенергетичних, теплових, деформаційних та електромагнітних полів; вивчення закономірностей зносу транспортного металу; дослідження закономірностей формування і росту алмазу у чавуні, зміцнення металів і сплавів при лазерній та вибуховій дії, а також лазерному легуванні; розробка нових бейнітних сталей для залізничних коліс підвищеної міцності та надійності.

Володіння мовами

Українськавільно

Російськавільно

Англійськавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України

Губенко
Світлана
Іванівна

Дисципліни

Матеріалознавство

Фізика руйнування конструкційних матеріалів

Фізико-хімічні методи аналізу

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 521A (п'ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-66

E-mail

sigubenko@gmail.com

Наукова діяльність

У 1976 р. захистила кандидатську дисертацію за фахом 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів» на тему: «Поведінка неметалевих включень при деформації низьковуглецевої сталі» в ДМетІ. У 2001 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника по кафедрі металознавства ДМетІ. У 1993 році захистила докторську дисертацію за фахом 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів» на тему: «Теоретичні основи взаємодії неметалевих включень і матриці при тепловій та деформаційній обробці та ее вплив на технологічні і конструкційні властивості сталей» в ДМетІ. Нагороди: Губенко С.І. - академік Академії наук вищої школи України (1998), лауреат премії Ярослава Мудрого АН ВШ України (1998), лауреат премії ім.К.Ф.Стародубова Міжнародної інженерної академії (1998); Почесна грамота Міністерства освіти України (1999), нагрудні знаки “Відмінник освіти України” (2010) та «За наукові та освітні досягнення» (2017) Міністерства освіти і науки України. Дійсний член міжнародних наукових товариств: Асоціація металознавців Росії (Москва, Росія), ASM International (Брюсель, Бельгія). В 2002 році пройшла стажировку в Оксфордському університеті (Велика Британія), в 2005 році – в Сілезькому технічному університеті (Польща), в 2014-2016 – в Технічному університеті (Варна, Болгарія). Автор близько 1000 публікацій в провідних наукових виданнях України та закордонних виданнях: 12 монографій, 6 колективних монографій; 1 підручник з грифом МОН України, 6 навчальних посібників, у тому числі 1 навчального посібника з грифом МОН України; 132 статті в журналах бази SCOPUS, більш 70 статей в базі Web of Science Researcher ID Magazines; співавтор 19 Патентів Укураїни та авторських свідоцтв СРСР. Коло наукових інтересів  фізичне матеріалознавство.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Губенко Світлана Іванівна (1950 рн) закінчила з відзнакою Дніпропетровський металургійний інститут (1972) та аспірантуру на кафедрі металознавства (1975). В 1976 р. захистила кандидатську дисертацію. Працювала в науковому секторі кафедри металознавства інженером, молодшим, старшим, провідним науковим співробітником. Вчене звання старшого наукового співробітника отримала у 1987р. за фахом „Металознавство та термічна обробка металів”. В 1993р. захистила докторську дисертацію. Викладала в Національній металургійній академії України (з 1995 р. – доцент, з 1996р. – професор кафедри металознавства (матеріалознавства)). Вчене звання професора кафедри металознавства отримала в 2001р. З 2021 р. працює професором кафедри матеріалознавство та обробка матеріалів ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх