Наукові спрямування

Дослідження формування структури, текстури, властивостей у сплавах титану в залежності від параметрів виготовлення, а саме прокату труб на різних стадіях технологічного процесу.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доцент, кандидат технічних наук

Грузін
Наталія
Вячеславівна

Дисципліни

Фізичні властивості і методи дослідження металів

Недосконалості кристалічної решітки та фізика міцності

Теоретичні основи розробки сучасних будівельних систем та технологія виготовлення для цих систем

Теорія і технологія термічної обробки конструкційних сталей

Фізичні основи розробки та виготовлення сучасних будівельних матеріалів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 550 (п'ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (0562)47-17-31, вн. 3-40

E-mail

tulenik2513@gmail.com

Наукова діяльність

Наукова діяльність направлена на дослідження текстури, структури та властивостей у сплавах титану при прокатці труб на різних стадіях технологічного процесу. Виконує договірні роботи з підприємствами, які виготовляють труби для гідросистем літаків.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2011 році закінчила Національну Металургійну академію України за спеціальністю «Прикладне матеріалознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста інженерного матеріалознавства. Також у 2011 рр. закінчила Національну Металургійну академію України за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію спеціаліста економіста підприємства. З 2014 року працює в ДВНЗ ПДАБА в лабораторії експериментальних наукових досліджень. Також в тому же році стала здобувачем на звання кандидата технічних наук на кафедрі Матеріалознавства і обробки матеріалів. У 2016 році працює за сумісництвом на кафедрі Матеріалознавства і обробки матеріалів на посаді асистента.

Публікації

1. Н. В. Грузин. Дослідження впливу початкової текстури заготовки на текстуру готових труб зі сплаву титану Ti-3Al-2.5V./В.С.Вахрушева, Н.В. Грузин // Науковий та інформаційний журнал МТОМ «Матеріалознавство та термічна обробка металів» Вип. №3 (70). Днепропетровск, ГВУЗ «ПГАСА».2015. С 16 – 20.

2. Н. В. Грузін, А. А. Джуган. Формування структури і властивостей титанової проволоки зі сплава ВТ1-0 для медицини при термічної обробки // Інформаційні системи, механіка та керування №14 (2016). – С. 74-82.

3. Вахрушева В.С., Грузин Н.В., Лихопек П.А. Формирование структуры и свойств при прессовании труб из сплава титана Ti-3Al-2.5V. Строительство, материаловедение, Машиностроение. Серия: «Стародубовские чтения», с.45-50. ГВУЗ «ПГАСиА», Днипро,

4. Текстура в трубах из сплава Ti-3Al-2.5V и ее влияние на свойства. В.С. Вахрушева, Н.В. Грузин. // Доклад на IV Міжнародній науково-практичній конференції «ТИТАН 2016: виробництво та використання в авіабудуванні», м. Запоріжжя. 2016.

5. Грузин Н.В., Вахрушева В.С. Влияние термической обработки на изменение текстуры холоднокатанных труб из сплава титана. ХIII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» 5-8 июня 2017 г., Технический университет г. Варна, Болгария. Том 2, С. 53-57.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх