Наукові спрямування

Особливості будівництва екобудинків та енергоефективних будівель в Україні; об'ємно-модульне будівництво будинків; будівництво каркасних (каркасно-панельних; щитових) будинків.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Дьяченко
Ольга
Сергіївна

Дисципліни

Архітектура будівель і споруд

Архітектурна фізика: архітектурна кліматологія

Архітектурні конструкції цивільних будівель та споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 402 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-32, вн. 3-32

E-mail

diachenko.olha@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Асистент Дьяченко Ольга Сергіївна з 2009 – 2013 рр. була здобувачем кафедри «Архітектури». Склала кандидатські іспити з: філософії та іноземної мови (англійської). Склала залік з інформатики з дисципліни «Планування експерименту при обробці даних засобами EXCEL». Тема дисертаційної роботи: «Модернізація транспортної системи України застосуванням об’ємно-модульних мотелів». Науковий керівник: к. т. н., проф. Захаров Ю. І. 2011 – 2015 рр. Науково-дослідна робота виконувалася згідно наукової роботи кафедри архітектури ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Удосконалення і захист архітектурного середовища в умовах реконструкції і нового будівництва», № держреєстрації 0111U 006486. 2016 – 2020 рр. Науково-дослідна робота виконувалася згідно наукової роботи кафедри архітектури ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Розробка та удосконалення конструктивно-планувальних заходів для підвищення архітектурно-експлуатаційних якостей будівель та комфортності проживання в умовах нового будівництва та реконструкції», № держреєстрації 0116 U 006039. Приймала участь у наукових конференціях:
• 20 квітня 2016 р. – XXVI Міжнародна науково-технічна конференція «Стародубовські читання», МОіНУ ДВНЗ ПДАБА, м. Дніпро;
• 14 квітня 2016 р. – приймала участь у науково-практичній студентській конференції «Організація будівництва і реконструкції промислових та цивільних будівель»;
• 30 – 31 березня 2017 року – Міжнародна науково-практична конференція «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття», кафедра іноземних мов та Рада молодих вчених ДВНЗ ПДАБА, м. Дніпро;
• 20 квітня 2017 року – XXVII Міжнародна науково-технічна конференція «Стародубовські читання», МОіНУ ДВНЗ ПДАБА, м. Дніпро;
• 20 квітня 2018 року – XXVIII Міжнародна науково-технічна конференція «Стародубовські читання», МОіНУ ДВНЗ ПДАБА, м. Дніпро.
У співавторстві та самостійно опублікувала 25 наукових праць.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Дьяченко Ольга Сергіївна у 2001 році закінчила з відзнакою дитячу художню школу № 1, м. Дніпропетровськ. У 2002 році закінчила спеціалізовану школу № 71 художньо-архітектурного напрямку. З 2002 – 2008 рр. навчалася у ДВНЗ ПДАБА на архітектурному факультеті. У 2007 році закінчила ДВНЗ ПДАБА і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Архітектура» та здобула кваліфікацію бакалавра архітектури. У 2008 році закінчила ДВНЗ ПДАБА і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища» та здобула кваліфікацію архітектора. З 2008 р. працює асистентом кафедри архітектури. З 2009 – 2013 рр. була здобувачем кафедри архітектури. Тема дисертаційної роботи: «Модернізація транспортної системи України застосуванням об’ємно-модульних мотелів». Науковий керівник: к. т. н., проф. Захаров Ю. І.

Публікації

1. Дьяченко, О. С. Экодом. Энергосберегающие технологии в строительстве/ О. С. Дьяченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2011. – № 5 (158). – С. 55 – 60 – рис. 6. – табл. 2. – Библиогр.: (4 назв.).

2. Дьяченко, О. С. Особенности строительства мотелей и доступного жилья в Украине по каркасной технологии домостроения ЛСТК / О. С. Дьяченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2011. – № 6 – 7 (159 – 160). – С. 65 – 70 – рис. 4. – Библиогр.: (6 назв.).

3. Дьяченко, О. С. Модернізація транспортної системи України застосуванням об’ємно-модульних мотелів / Ю. І. Захаров, О. С. Дьяченко Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: сб. науч. трудов. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2012. – № 1 – 3. – С. 165 – 172 – рис. 12. – Бібліогр.: (6 назв.).

4. Дьяченко, О. С. Особливості будівництва об’мно-модульних мотелів та житлових екобудинків з застосуванням енергозберегаючих технологій / О. С. Дьяченко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 63 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова. – Днепропетровск, 2012. – С. 72 – 81 – 196 с.: ил. (Стародубовские чтения 2012).

5. Дьяченко, О. С. Пропозиції до розробки проекту сучасної школи з застосуванням енергоефективних технологій будівництва / О. С. Дьяченко, Л. Ю. Дьяченко, І. С. Растворов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – № 5. – С. 46 – 51 – рис. 4. – Бібліогр.: (18 назв.).

6. Дьяченко, О. С. Зведення малоповерхових каркасно-панельних будівель з використанням деревини / О. С. Дьяченко, Л. Ю. Дьяченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – № 12. – С. 45 – 50 – рис. 5. – Бібліогр.: (5 назв.).

7. Дьяченко, О. С. Решение проблемы занятости молодых специалистов – один из основных потенциалов развития Украины / Л. Ю. Дьяченко, О. С. Дьяченко, Е. А Коротнева // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: сб. научн. трудов. – Дніпропетровськ: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – № 2. – С. 37 – 43 – рис. 4. – Библиогр.: (9 назв.).

8. Дьяченко, О. С. Выбор оптимального решения тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций / Л. Ю. Дьяченко, Д. Н. Сербіченко, О. С. Дьяченко, М. Р. Васильченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – № 3. – С. 43 – 50. – рис. 2. – табл. 3. – Библиогр.: (10 назв.).

9. Дьяченко, О. С. Особливості зведення швидкоспоруджуваних малоповерхових будівель із блок-модулів в Україні / Л. Ю. Дьяченко, О. С. Дьяченко, А. С. Малашенко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016 – № 2. – С. 69 –74 – рис. 3. – Бібліогр.: (13 назв.).

10. Дьяченко, О. С. Предложение решений по разработке проектов энергоэффективных высотных зданий в Украине / Л. Ю. Дьяченко, О. С. Дьяченко, В. В. Совенко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: сб. научн. трудов. – Днепропетровск:
ГВУЗ ПГАСА, 2016. – № 4. – С. 80 – 85 – рис. 7. – Библиогр.: (9 назв.)

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх