Наукові спрямування

Ресурсозберігаючі технології проектування та реконструкції автомобільних доріг та аеродромів, підвищення стійкості земляного полотна автомобільних доріг, проблеми фундаментобудування під машини з динамічним навантаженням

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Дем’яненко
Віктор
Володимирович

Дисципліни

Спецкурс з проектування і реконструкції автомобільних доріг та аеродромів

Моніторинг технічного стану об’єктів транспортної інфраструктури

Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць

Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в дорожньому будівництві

Інженерна геодезія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421а (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-27; міськ. (056)756-93-27

E-mail

demianenko.viktor@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Дем’яненко Віктор Володимирович з 1990 р., в тому числі в аспірантурі Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІБІ) з 1991 р. по 1994 р., працював над кандидатською дисертацією, яка була захищена в 1995 році. Тема «Аналітичне дослідження динаміки стінчатих фундаментів» (керівник - професор Сєдін В.Л.). У роботі розробив аналітичний метод розрахунку масивних фундаментів під машини з динамічним навантаженням. У співавторстві та самостійно опублікував 83 праці, в тому числі іноземних виданнях m.”Soil Mechanics and Foundation Engineering” та 24 патенти. Патенти на корисні моделі направлені на удосконалення збірних покрить тротуарів, міських вулиць та площ, підвищення стійкості земляного полотна автомобільних доріг в складних природних умовах. Учасник всеукраїнських, міжнародних конференцій, семінарів, в якості керівника - на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 14/01/2021


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Підготовка експертів з акредитації освітніх програм


foto_qualification

Дата проходження: 03/12/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Поглиблення знань та навичок з проектування реконструкції автомобільних доріг та дорожних споруд, проектування автомобільних доріг в складних природних умовах з застосуванням САПР «CREDO ДОРОГИ»


Трудова діяльність

Дем’яненко Віктор Володимирович закінчив з відзнакою у 1990 році Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ), нині ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», факультет промислового і цивільного будівництва, інженер-будівельник. З 1990 р. по 1991 р. працював на посадах стажера-викладача, асистента кафедри будівельної механіки ДІБІ. Після навчання в аспірантурі ДІБІ з 1991 р. по 1994 р. захистив кандидатську дисертацію в 1995 році. Працював на посадах доцента кафедри будівельної механіки, а з 1999 р. будівництва автомобільних доріг і геодезії Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. В 2000 р. отримав звання доцента. На даний момент - доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою. З 2007 р. по 2017 р. за сумісництвом працював доцентом кафедри реконструкції та управління в будівництві Інституту безперервної фахової освіти ПДАБА. З 1999 р. до теперішнього часу виконував роботи з проведення інженерно-технічних обстежень будівельних конструкцій, будівельно-технічної експертизи об’єктів промислового, цивільного будівництва, включаючи об’єктів транспортної інфраструктури, в тому числі: Запорізький хлібокомбінат, Дніпровський метрополітен, Слобожанський проспект м. Дніпро та інш.

Публікації

1. Yulia Balashova, Viktor Demianenko, Nataliia Tkach and Hennadii Karasev. Ensuring the sustainability of the motorway subgrade in the zones of underground mining operations(Забезпечення стійкості земляного полотна автомобільних доріг в зонах ведення підземних гірничих робіт). Web of Conferences Ukrainian School of Mining Engineering – 2019, Berdiansk, Ukraine, September 3-7, 2019, Published online: 22 October 2019. (Індексується Scopus) https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211518828&zone

2. Кірічек Ю.О.,  Балашова Ю.Б., Дем’яненко В.В., Лук’яненко В.В. Будівництво екологічно безпечних покриттів автомобільних доріг. Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво №100. Київ, НТУ. – 2017. – С. 359-367. http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/100/UKR.htm

3. Кірічек Ю.О., Балашова Ю.Б., Дем’яненко В.В., Руденко К.С. Застосування ресурсозберігаючих технологій при проектуванні дорожніх одягів автомобільних доріг. Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. збірник наук. праць (будівництво)/ ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Вип. 83:    В 2-х кн.: Книга 1, – Київ, ДП НДІБК, 2016. – С. 637-648. http://nbuv.gov.ua/UJRN/buko_2016_83(2)__74.

4. Кірічек Ю.О., Дем’яненко В.В., Матвеєв А.В., Гезь В.В. Деякі аспекти організації  поверхневого водовідводу на вулицях м. Дніпропетровська. Вісник Придніпровської державної академії будівництва і архітектури: Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – №1.- С.28-35.

5. Кірічек Ю.О., Дем’яненко В.В., Балашова Ю.Б. Патент на корисну модель ”Спосіб зведення насипу на болотних ґрунтах” Україна, №130698, Е01С 3/06 (2006.01), публ. 26.12.2018, бюл. №24 https://library.ukrpatent.org/document?fund=2&id=253876&to_fund=2

6. Програма виробничої практики для студентів ІІІ курсу спеціальності “Автомобільні дороги і аеродроми”/ Укладач: Дем’яненко В.В. – Дн-ськ: ПДАБА, 2018. – 12 с.

7. Програма виробничої практики для студентів ІV курсу спеціальності “Автомобільні дороги і аеродроми”/ Укладач: Дем’яненко В.В. – Дн-ськ: ПДАБА, 2018. – 12 с.

8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Спецкурс з проектування та реконструкції автомобільних доріг та аеродромів» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 2 /Укладачі: Дем’яненко В.В., Балашова Ю.Б. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 48 с.

9. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Спецкурс з проектування та реконструкції автомобільних доріг та аеродромів» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 1. /Укладачі: Балашова Ю.Б., Дем’яненко В.В. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 43 с.

10. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Спецкурс з проектування і реконструкції автомобільних доріг та аеродромів» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 1. /Укладачі: Балашова Ю.Б., Дем’яненко В.В. -Дніпро: ПДАБА, 2019. – 45 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх