Наукові спрямування

Ресурсозберігаючі технології проектування та реконструкції автомобільних доріг та аеродромів, підвищення стійкості земляного полотна автомобільних доріг, проблеми фундаментобудування під машини з динамічним навантаженням

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Дем’яненко
Віктор
Володимирович

Дисципліни

Спецкурс з проектування і реконструкції автомобільних доріг та аеродромів

Моніторинг технічного стану об’єктів транспортної інфраструктури

Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць

Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в дорожньому будівництві

Геодезичне забезпечення будівництва транспортних споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421а (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-27; міськ. (056)756-93-27

E-mail

demianenko.viktor@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Дем’яненко Віктор Володимирович з 1990 р., в тому числі в аспірантурі Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІБІ) з 1991 р. по 1994 р., працював над кандидатською дисертацією, яка була захищена в 1995 році. Тема «Аналітичне дослідження динаміки стінчатих фундаментів». Сфера наукових інтересів - дослідження аспектів проектування та будівництва автомобільних доріг та аеродромів, підвищення стійкості земляного полотна, ресурсозберігаючі технології дорожнього одягу, розв’язання динамічних задач стінчатих фундаментів. Опублікував монографію, 84 праці, в тому числі іноземних та міжнародних виданнях: Американського інституту фізики «AIP Conference Proceedings», International Journal «Soil Mechanics and Foundation Engineering», «International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology» і т. інш. та 26 патентів. Патенти на корисні моделі направлені на удосконалення збірних покриттів тротуарів, міських вулиць та площ, підвищення стійкості земляного полотна автомобільних доріг в складних природних умовах. Учасник всеукраїнських, міжнародних конференцій, семінарів, в якості керівника - на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 14/09/2023


Країна: Сполучені Штати Америки

Назва події:

1 International Scientific and Practical Conference ""Modern research in science and education"


foto_qualification

Дата проходження: 14/01/2021


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Підготовка експертів з акредитації освітніх програм


foto_qualification

Дата проходження: 03/12/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Поглиблення знань та навичок з проектування реконструкції автомобільних доріг та дорожних споруд, проектування автомобільних доріг в складних природних умовах з застосуванням САПР «CREDO ДОРОГИ»


Трудова діяльність

Дем’яненко Віктор Володимирович закінчив з відзнакою у 1990 році Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ), нині ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», факультет промислового і цивільного будівництва, інженер-будівельник. З 1990 р. по 1991 р. працював на посадах стажера-викладача, асистента кафедри будівельної механіки ДІБІ. Після навчання в аспірантурі ДІБІ з 1991 р. по 1994 р. захистив кандидатську дисертацію в 1995 році. Працював на посадах доцента кафедри будівельної механіки, а з 1999 р. будівництва автомобільних доріг і геодезії Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. В 2000 р. отримав звання доцента. На даний момент - доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою. З 2007 р. по 2017 р. за сумісництвом працював доцентом кафедри реконструкції та управління в будівництві Інституту безперервної фахової освіти ПДАБА. З 1999 р. до теперішнього часу виконував роботи з проведення інженерно-технічних обстежень будівельних конструкцій, будівельно-технічної експертизи об’єктів промислового, цивільного будівництва, включаючи об’єктів транспортної інфраструктури, в тому числі: Запорізький хлібокомбінат, Дніпровський метрополітен, Слобожанський проспект м. Дніпро та інш.

Публікації

1. Дем’яненко В.В., Балашова Ю.Б., Почеренюк Д.В. Патент на корисну модель «Спосіб зведення насипу на болотних ґрунтах» Україна, №152885, E01C 3/06, E01C 5/00, публ. 26.04.2023, бюл. № 17.

2. Дем’яненко В.В., Балашова Ю.Б., Шаркун О.Д. Патент на корисну модель «Земляне полотно на засолених ґрунтах» Україна, №151833, Е01С 3/06 (2006.01), публ. 21.09.2022, бюл. №38.

3. Yuliia Balashova, Viktor Demianenko, Petro Sankov, Vladislav Lukianenko and Khadija Youb. New construction solutions and materials for panels of road pavements (Нові конструктивні рішення та матеріали для плит дорожніх покриттів). Innovative Technologies in Construction, Civil Engineering and Architecturе. AIP Conference Proceedings 2678, 020001 (2023); 15 February, 2023. (Індексується Scopus).

4. Yulia Balashova, Viktor Demianenko, Nataliia Tkach and Hennadii Karasev. Ensuring the sustainability of the motorway subgrade in the zones of underground mining operations (Забезпечення стійкості земляного полотна автомобільних доріг в зонах ведення підземних гірничих робіт). Web of Conferences Ukrainian School of Mining Engineering – 2019, Berdiansk, Ukraine, September 3-7, 2019, Published online: 22 October 2019. (Індексується Scopus).

5. Методики оцінки якості життєдіяльності людини сучасного міста: монографія/ П.М. Саньков, В.В. Гільов, Н.О. Ткач, Ю.Б. Балашова, В.В. Дем’яненко. – Дніпро: ПДАБА, 2023, – 245 с.

6. Балашова Ю.Б., Дем’яненко В.В., Бондаренко Л.П., Лук’яненко В.В., Балашов А.О. Альтернативні матеріали для покриттів автомобільних доріг. Науково-практичний журнал «Український журнал будівництва та архітектури», №2(014), березень-квітень 2023, Дніпро, С.7-19.

7. Demianenko Viktor, Balashov Andrii. Alternative pavements for roads. Proceedings of the fourth scientific-practical conference of students, postgraduates and young scientists of PDABA, March 27-28, Dnipro, 2023.-P. 346-348.

8. Yuliia Balashova, Viktor Demianenko, Petro Sankov, Vladislav Lukianenko. New сonstruction solutions and materials for panels of road pavements. Abstract of the ХIХ International Scientific and Practical Conference «Innovative Technologies in Construction, Civil Engineering and Architecture», Chernihiv, Ukraine, September, 19-22, 2021. – P. 21-23

9. Petro Sankov, Ruslan Papirnyk, Yuliia Balashova, Viktor Demianenko, Kateryna Davydenko. Urbanization and new tasks in architecture. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 8 Issue 1, January, 2021, P. 281-288.

10. Кірічек Ю.О., Балашова Ю.Б., Дем’яненко В.В., Лук’яненко В.В. Будівництво екологічно безпечних покриттів автомобільних доріг. Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво №100. Київ, НТУ. – 2017. – С. 359-367.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх