?>

Наукові спрямування

Ресурсозберігаючі технології проектування та реконструкції автомобільних доріг та аеродромів, підвищення стійкості земляного полотна автомобільних доріг, проблеми фундаментобудування під машини з динамічним навантаженням

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Дем’яненко
Віктор
Володимирович

Дисципліни

Спецкурс з проектування та реконструкції автомобільних доріг та аеродромівmore

Новітні технології в будівництві та реконструкції автомобільних доріг та аеродромівmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних дорігmore

Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в будівництві та цивільній інженеріїmore

Інженерна геодезія more

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421а (четвертий поверх головного корпусу)

Phone:

вн. 3-27; міськ. (056)756-93-27

E-mail

viktordemyan21@gmail.com

Наукова діяльність

Дем’яненко Віктор Володимирович з 1990 р., в тому числі в аспірантурі Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІБІ) з 1991 р. по 1994 р., працював над кандидатською дисертацією, яка була захищена в 1995 році. Тема «Аналітичне дослідження динаміки стінчатих фундаментів» (керівник - професор Сєдін В.Л.). У роботі розробив аналітичний метод розрахунку масивних фундаментів під машини з динамічним навантаженням. У співавторстві та самостійно опублікував 71 працю, в тому числі іноземних виданнях m.”Soil Mechanics and Foundation Engineering” та 21 патент. Патенти на корисні моделі направлені на удосконалення збірних покрить тротуарів, міських вулиць та площ, підвищення стійкості земляного полотна автомобільних доріг в складних природних умовах. Учасник всеукраїнських, міжнародних конференцій, семінарів, в якості керівника - на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

Дем’яненко Віктор Володимирович закінчив з відзнакою у 1990 році Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ), нині ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», факультет промислового і цивільного будівництва, інженер-будівельник. З 1990 р. по 1991 р. працював на посадах стажера-викладача, асистента кафедри будівельної механіки ДІБІ. Після навчання в аспірантурі ДІБІ з 1991 р. по 1994 р. захистив кандидатську дисертацію в 1995 році. Працював на посадах доцента кафедри будівельної механіки, а з 1999 р. будівництва автомобільних доріг і геодезії Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. В 2000 р. отримав звання доцента. На даний момент - доцент кафедри землевпорядкування, будівництва автодоріг і геодезії. З 2007 р. по 2017 р. за сумісництвом працював доцентом кафедри реконструкції та управління в будівництві Інституту безперервної фахової освіти ПДАБА. З 1999 р. до теперішнього часу виконував роботи з проведення інженерно-технічних обстежень будівельних конструкцій, будівельно-технічної експертизи об’єктів промислового, цивільного будівництва, включаючи об’єктів транспортної інфраструктури, в тому числі: Запорізький хлібокомбінат, Дніпровський метрополітен, Слобожанський проспект м. Дніпро та інш.

Публікації

1. Кірічек Ю.О.,  Балашова Ю.Б., Дем’яненко В.В., Лук’яненко В.В. Будівництво екологічно безпечних покриттів автомобільних доріг. Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво №100. Київ, НТУ. – 2017. – С. 359-367.

2. Кірічек Ю.О., Балашова Ю.Б., Дем’яненко В.В., Руденко К.С. Застосування ресурсозберігаючих технологій при проектуванні дорожніх одягів автомобільних доріг. Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. збірник наук. праць (будівництво)/ ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Вип. 83:    В 2-х кн.: Книга 1, – Київ, ДП НДІБК, 2016. – С. 637-648.

3. Кірічек Ю.О., Дем’яненко В.В., Матвеєв А.В., Гезь В.В. Деякі аспекти організації  поверхневого водовідводу на вулицях м. Дніпропетровська. Вісник Придніпровської державної академії будівництва і архітектури: Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – №1.- С.28-35.

3. Кірічек Ю.О., Дем’яненко В.В., Балашова Ю.Б. Патент на корисну модель ”Спосіб зведення насипу на болотних ґрунтах” №116096, МПК(2016.01) Е01С 3/06, публ. 10.05.2017, бюл. №9.

4. Програма виробничої практики для студентів ІІІ курсу спеціальності “Автомобільні дороги і аеродроми”/ Укладач: Дем’яненко В.В. – Дн-ськ: ПДАБА, 2018. – 12 с.

5. Програма виробничої практики для студентів ІV курсу спеціальності “Автомобільні дороги і аеродроми”/ Укладач: Дем’яненко В.В. – Дн-ськ: ПДАБА, 2018. – 12 с.

6. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні конструкційні матеріали для дорожнього одягу і ресурсозберігаючі методи проектування автомобільних доріг та аеродромів» для студентів ступеня магістр спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання, Ч. 1. «Сучасні конструкційні матеріали для дорожнього одягу»/ Укладачі: Дем’яненко В.В., Балашова Ю.Б., Трегуб О.В. – Дн-ськ: ПДАБА, 2017. – 24 с.

7. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні конструкційні матеріали для дорожнього одягу і ресурсозберігаючі методи проектування автомобільних доріг та аеродромів» для студентів ступеня магістр спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання, Ч. II. «Ресурсозберігаючі методи проектування автомобільних доріг та аеродромів»/ Укладачі: Балашова Ю.Б., Дем’яненко В.В., Трегуб О.В. – Дн-ськ: ПДАБА, 2017. – 25 с.

8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Методи контролю технічного стану дороги» для студентів спеціальності 8.06010105 “Автомобільні дороги і аеродроми” денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю.О., Балашова Ю.Б., Дем’яненко В.В.– Дн-ськ: ПДАБА, 2016. – 40 с.

9. Кірічек Ю.О., Дем’яненко В.В., Семенов Є.Д. Патент на корисну модель ”Спосіб зведення насипу на болотних ґрунтах” №86637, МПК(2013.01)      Е01С 3/00, публ.10.01.2014, бюл. №1.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх