Наукові спрямування

Процеси структурних і фазових перетворень при виробництві сталевого прокату. Закономірності формування структури і властивостей при зміцненні та знеміцненні стержневої арматури.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Чайковська
Ганна
Олегівна

Дисципліни

Метали та зварювання у будівництві

Кристалографія, кристалохімія та мінералогія

Фізика конденсованого стану матеріалів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 554 (п’ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 4-82; міс. 47-02-62

E-mail

chaikovska.hanna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 2002 по 2005 р.р. навчалась в аспірантурі ДВНЗ ПДАБА. У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 «Матеріалознавство» на тему : «Підвищення стабільності структури та властивостей зміцненої стержневої арматури класу А500С при повторному нагріві» (науковий керівник – В.І. Большаков).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2002 році закінчила Національну металургійну академію України за спеціальністю «Промислова теплоенергетика та енергозбереження» та здобула кваліфікацію магістра енергетики. З 2002 по 2005 р.р. навчалась в аспірантурі ДВНЗ ПДАБА на каф. Матеріалознавства та обробки матеріалів, після закінчення аспірантури працювала молодшим науковим співробітником міжкафедральної лабораторії експериментальних і наукових досліджень. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему : «Підвищення стабільності структури та властивостей зміцненої стержневої арматури класу А500С при повторному нагріві» (науковий керівник – В.І. Большаков). Після захисту дисертації працювала науковим співробітником міжкафедральної лабораторії експериментальних і наукових досліджень. З липня 2019 р., після проходження конкурсу, працює на посаді доцента кафедри Матеріалознавства та обробки матеріалів.

Публікації

1. Чайковская А.О. О повторном нагреве термически упрочненной арматурной стали / В.И. Большаков, А.О. Чайковская // Металознавство та термічна обробка металів:науков. та інформ. журнал. – Д.: ПДАБА, 2003. – №1-2(20-21). – С.47-49.

2. Чайковская А.О. Влияние схемы деформирования на равномерность распределения микротвердости в низкоуглеродистой стали / В.И. Большаков, И.А. Вакуленко, А.О. Чайковская // Металознавство та термічна обробка металів:науков. та інформ. журнал. – Д.: ПДАБА, 2004. – №4(27). – С.62-66.

3. Чайковская А.О. Особенности изменения свойств по сечению термически упрочненной арматуры после повторного нагрева / В.И. Большаков, А.О. Чайковская, О.А. Чайковский, В.А. Шеремет, И.А. Гунькин, И.И. Журавлёв // Металлургическая и горнорудная промышленность: Научно-техн. и производственный журнал. – №3(223). – Днепропетровск: ООО «Укрметаллургинформ «НТА», 2004. – С.71-74.

4. Чайковская А.О. Влияние структурного состояния после упрочняющей термической обработки на характер изменения свойств при отпуске малоуглеродистой низколегированной стали / И.А. Вакуленко, В.Г. Раздобреев, В.Н. Куваев, А.О. Чайковская // Науковий вісник Національного Гірничого Університету. – Дніпропетровськ, НГУ, 2004, №6, С.51-54.

5. Чайковская А.О. Структурообразование при термическом упрочнении низколегированной стержневой арматуры / И.А. Вакуленко, В.Г. Раздобрев, А.О. Чайковская // Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов, международная конференция ОТТОМ-5, 2004, С.119-121.

6. Чайковская А.О. Взаимосвязь структурной неоднородности термически упрочненной арматуры с изменение твердости по сечению стержней / В.И. Большаков, В.А. Шеремет, А.О. Чайковская, И.А. Гунькин, О.А.Чайковский // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск, ПГАСА, 2006. – Вып.36, Ч. 1. – С.159 –167.

7. Чайковская А.О. Исследование структурных зон образующихся при термическом упрочнении стержневой арматуры / В.И. Большаков, В.А. Шеремет, А.О. Чайковская, И.А. Гунькин, В.М. Грачева // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск, ПГАСА, 2005. – Вып.32, Ч. 1. – С.81 –85.

8. Чайковская А.О. Исследование изменения физических свойств арматурных стержней / В.И. Большаков, А.О. Чайковская // тезисы 66 Международной конференции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» Днепропетровск:, 2006, С.352.

9. Чайковская А.О. Влияние повторного нагрева на структуру и свойства отдельных слоев термически упрочненной арматуры / В.И. Большаков, В.А. Шеремет, А.О. Чайковская, В.М. Грачева // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск, ПГАСА, 2008. – Вып.45, Ч. 4. – С.31 –36.

10. Чайковская А.О. Электронномикроскопическое исследование структуры и свойств термически упрочненной арматуры после повторного нагрева / В.И. Большаков, Г.Д. Сухомлин, А.О. Чайковская // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск, ПГАСА, 2009. – Вып.48, Ч. 3. – С.66 –71.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх