Наукові спрямування

Фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямами: - технології виробництва високоміцних сталей для зварних металевих конструкцій відповідального призначення; - концепція надбудови будівель і споруд перших масових серій з використанням металевих каркасів; - технологія захисту деталей газотурбінних двигунів від високотемпературної газової ерозії; - фізичне матеріалознавство будівельних сталей, будівельних матеріалів; - нанотехнології та наноматеріали.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, академік Академії будівництва України

Большаков
Володимир
Іванович

Дисципліни

Теоретичні основи та методи термічної обробки конструкційних сталей с придбанням бейнітного типу (гільчатий ферит)

Розробка, вибір та використання конструкційних сталей підвищеної і високої міцності у містобудуванні

Розробка та застосування сучасних функціональних матеріалів

Оцінка структури та властивостей матеріалів з використанням теорій фракталів

Металофізична кристалографія та зерно графічне конструювання

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 287 (другий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 3-86; міськ. (056) 756-33-86

E-mail

bolshakov.volodymyr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1973 році захистив кандидатську дисертацію не тему «Дослідження структури і властивостей високоміцної будівельної сталі» в Інституті чорної металургії МЧМ СРСР. У 1986 році захистив докторську дисертацію на тему «Розробка теоретичних основ та впровадження процесів субструктурного зміцнення будівельних сталей з метою підвищення їх експлуатаційних властивостей» в Дніпропетровському металургійному інституті (нині Металургійна академія України). Наукова діяльність В. І. Большакова та його наукова школа отримали широке вітчизняне та міжнародне визнання. Він є дійсним членом Міжнародної інженерної академії, Академії будівництва України, Академії вищої школи України, Почесний академік Національної академії педагогічних наук України, Почесний доктор Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, Почесний професор Національної металургійної академії України. Він – дійсний член Товариства чорної металургії США та Канади, Інституту матеріалів (Велика Британія), Європейського товариства математиків та механіків (Німеччина), Товариства мостів та конструкцій (Швейцарія), Інституту гірничих, металургійних та нафтових інженерів (Канада). В. І. Большаков має численні урядові нагороди: лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджений орденом «За заслуги» II та III ступенів, медаллю республіки Македонія, офіцерським хрестом «Ордена Св. Станіслава» ІV ступеня, орденом Святого Дмитра Солунського ІV ступеня. Є кавалером ордену Уряду Франції «Академічна пальмова гілка» II ступеню (офіцер). За відновлення і будівництво нових храмів на території Дніпропетровської області він нагороджений орденами «Святого Князя Володимира» IV ступеня (2004), преподобного Нестора Літописця ІІІ ступеня (2015) та І ступеня (2016). Професор В. І. Большаков відзначений багатьма академічними преміями: премією МІА ім. академіка К. Ф. Стародубова (1994), премією Академії будівництва України ім. М. С. Буднікова (2000, 2002), премією Міжнародної інженерної академії ім. Б. Є. Патона (2001), премією НАН України ім. Г. В. Курдюмова (2017). Під керівництвом В. І. Большакова з 1984 по 2018 роки було захищено 24 кандидатські та 18 докторських дисертацій. Опубліковано 18 монографій, 26 підручників та навчальних посібників, більше 1500 наукових статей. Отримано 250 авторських свідоцтва та патента на винахід.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1969 році з відзнакою закінчив Дніпропетровський металургійний інститут, отримавши кваліфікацію інженера-металурга. З 1969 по 1972 р.р. перебував у аспірантурі Московського інженерно-будівельного інституту ім. В. В. Куйбишева. З 1972 року працює в ДІБІ – ПДАБА. Пройшов великий шлях науковця, викладача та організатора: молодший науковий співробітник (1972 – 1973), кандидат технічних наук (1973), старший науковий співробітник (1974 – 1975), доцент (1975 – 1985), доктор технічних наук (1986), професор (1987), завідувач кафедри технології металів (1986 – 1994), кафедри матеріалознавства і обробки матеріалів (1994 – 2016), ректор ДІБІ – ПДАБА на протязі 31 року (1987 – 2018). Продовжує роботу професора на кафедрі МіОМ з 2018 р. по теперішній час.

Публікації

1. Большаков В. И. Анализ причин проявления “Тополиной” катастрофы и мероприятия, исключающие подобные явления при проектировании и строительстве зданий и сооружений на просадочных грунтах (к 20–летию катастрофы). Общие предпосылки формирования причин “тополиной” катастрофы (часть 1) / В. И. Большаков, Н. А. Моторный // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, – № 2. – С. 20 – 34.

2. Большаков В. И. Анализ причин проявления “Тополиной” катастрофы и мероприятия, исключающие подобные явления при проектировании и строительстве зданий и сооружений на просадочных грунтах (к 20–летию катастрофы). Общие предпосылки формирования причин “тополиной” катастрофы (часть 2) / В. И. Большаков, Н. А. Моторный // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, – № 2. – С. 35 – 48.

3. Большаков В. И. Анализ причин “тополиной” катастрофы и меры, исключающие подобные явления при проектировании и строительстве зданий и сооружений на просадочных грунтах (к 20 – летию катастрофы) / В. И. Большаков, Н. А. Моторный // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, – № 1. – С. 23 – 35.

4. Большаков В. І. Визначення фазового складу ущільнювального покриття на основі АФС (алюмофосфатної сполуки) / В. І. Большаков, О. Б. Загородній, С. І. Веселова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, – № 2. – С. 10 – 19.

5. Большаков В. І. До 90 – річчя з дня народження Юрія Миколайовича Тарана / В. І. Большаков // Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал. – Дніпропетровськ : ПДАБА, – № 1. – С. 10 – 11.

6. Большаков В. І. ІЧМ – науковий центр розвитку металургійної промисловості України / В. І. Большаков, Г. П. Євсєєва, А. Г. Перетокін // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2017. – № 1. – С. 10 – 22.

7. Большаков В. И. Структура и свойства низколегированных строительных сталей, модифицированных нанодисперсными композициями / В. И. Большаков, А. В. Калинин // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер. : Стародубовские чтения : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2017. – Вып. 95. – С. 40 – 44.

8. Влияние отжига на структуру и свойства холоднодеформированной низкоуглеродистой стали / В. И. Большаков, В.И. Сухомлин, С. И. Соболевский, С. А. Овчарук, В. И. Волох // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер. : Стародубовские чтения : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2017. – Вып. 96. –
С. 37 – 41

9. Большаков В. І., Шляхи ідентифікації антропоморфних систем./ В. І. Большаков, Ю. І. Дубров // Вісник НАН України : зб. наук. праць. – Київ, 2017. – № 10. – С. 62 – 66.

10. Большаков В. И. Топологические и фрактальные инварианты структуры для оценки качества металла / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України : зб. наук. праць. – Київ, 2017. – № – С. 42 – 48.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх