Наукові спрямування

Управління земельними ресурсами, землеустрій, державний земельний кадастр.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор наук з державного управління, професор

Боклаг
Валентина
Андріївна

Дисципліни

Державний земельний кадастр

Інженерні роботи при землеустрої

Сучасні технології організації виробництва топографо-геодезичних робіт

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421А (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-27; міськ. (056) 756-33-27; мобільний: +380972290247

E-mail

boklag.valentyna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2015 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю “Механізми державного управління”, на тему: “Формування та розвиток державної політики у сфері управління земельними ресурсами в Україні” та здобула науковий ступінь доктора наук з державного управління. Має понад 70 наукових праць, в тому числі 3 - монографії. Є членом спеціалізованої вченої ради Класичного приватного університету (Д 17.127.04). Науковий керівник аспірантів та магістрів. Приймає участь у вузівських, Всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 17/02/2020


Країна: Україна, м. Дніпро, Державне підприємство «Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Назва події:

Поглиблення знань з дисципліни «Державний земельний кадастр», ознайомлення з веденням земельно-кадастрової документації в сучасних умовах та набуття нових навиків роботи з програмним забезпеченням щодо ведення земельного кадастру.


Трудова діяльність

В 1996 році закінчила Харківський національний аграрний універсистет ім. В.В. Докучаєва, спеціальність “Землевпорядкування” та почала трудову діяльність викладачем професійно-орієнтовних дисциплін спеціальності “Землевпорядкування” у Нікопольському сільськогосподарському технікумі. З 2002 р. по 2004 р. працювала на посаді начальника Нікопольського районного відділу Дніпропетровської регіональної філії Державного підприємства “Центр Державного земельного кадастру”. З 2005 року працювала старшим викладачем на кафедрі землевпорядкування Запорізького інституту державного та муніципального управління (нині Класичний приватний університет, м. Запоріжжя). У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Механізми державного управління” та працювала на посаді доцента кафедри державного управління та кадастру. Після захисту докторської дисертації, з 2015 року працювала на посаді професора кафедри публічного управління та адміністрування КПУ. З 2018 року працює на посаді професора кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою Придніпровської інженерної академії будівництва та архітектури.

Публікації

1. Земельно-кадастрова система як інструмент державного управління земельними ресурсами в Україні / В. А. Боклаг // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2014. – № 2. – С. 3–8.

2. Механізми державного управління земельними відносинами в Україні / В. А. Боклаг // Вісник національного університету цивільного захисту України. Серія “Державне управління”. – 2014. – Вип. 2. – С. 40–48.

3. Державне управління земельними ресурсами адміністративно-територіальних одиниць на основі схем землеустрою / В. А. Боклаг // Право та державне управління : зб. наук. праць. – 2014. – № 4. – С. 98–102.

4. Проблеми державної земельної політики в Україні та шляхи їх подолання / В.А. Боклаг // Право та державне управління : зб. наук. праць. – 2014. – №  – С. 101–105.

5. Boklag V.A. THE STATE MEASURES HOW TO IMPROVE THE USE AND PROTECTION OF LAND PLANTED BY PROTECTIVE FOREST BELT / V.A. Boklag / Baltic Journal of Economic Studies.– 2016. – No. 2. – P. 62-71

6. Громадський контроль у контексті обєднання територіальних громад та децентралізації в Україні / В. А. Боклаг // Актуальні проблеми державного управління. зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. – Вип. 1 (51). – 176с.

7. Державне управління земельними ресурсами в умовах об’єднання територіальних громад / В.А. Боклаг // Держава та регіони. Серія :Державне управління. – 2017. – №2 (58). – С. 22-27.

8. Удосконалення державного управління землями рекреаційного призначення в Україні / В.А. Боклаг // Держава та регіони. Серія :Державне управління. – 2019. – №1 (65). – С. 27-31.

9. Формування територій та встановлення меж об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації / Боклаг В.А. // Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”. — 2019. — №5.https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-5-5295

10. Directions of Improving the Economic Mechanism of Land Market State Regulation in Ukraine/ Naboka K., Boklah V., Brytova H., Kravchenko T., Kiktenko O. //Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10-11 April 2019, Granada, Spain. P.7082-7091.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх