Наукові спрямування

Геотехнічна і гірнича механіка, дослідження закономірностей формування напружено-деформованого стану у породних масивах, геодезичний моніторінг техногенно-навантажених територій, будівель та споруд.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Бєгічев
Сергій
Вікторович

Дисципліни

Топографія, Вища геодезія

Електронні геодезичні прилади

Картографія

Сучасні технології топографо-геодезичних робіт

Організація наукової роботи магістрів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421a (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-27; міськ. (0562) 46-93-27, мобільний: +38(050) 96 59 371

E-mail

biehichev.serhii @pdaba.edu.ua
biehichev.serhii @365.pgasa.dp.ua

?>
вверх