Наукові спрямування

Дослідження стійкості укосів і основ земляного полотна автомобільних доріг та штучних споруд у складних інженерно-геологічних умовах, ресурсозберігаючі методи і технології при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів, а також дослідження проблем сталого розвитку населених пунктів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французька моварівень А2

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Балашова
Юлія
Борисівна

Дисципліни

Спецкурс з проектування та реконструкції автомобільних доріг і аеродромів

Проектування транспортних розв’язок

Проектування аеродромів

Реконструкція автомобільних доріг і аеродромів

Сталий розвиток міст та девелопмент нерухомості

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421А (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-27; міськ. (056) 756-33-27; мобільний: +380507865446 (Viber, Telegram)

E-mail

balashova.yuliia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 1999 року кандидат технічних наук. Кандидатську дисертацію захистила у Спеціалізованій раді Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (Д 08.085.01). Тема дисертації: «Несуча здатність армованих слабких водонасичених глинистих основ з урахуванням реологічних властивостей ґрунту» за спеціальністю 05.23.02 – підвалини та фундаменти. У 2002 році отримала вчене звання доцента. Загальна кількість наукових публікацій – більше 100 (у т.ч. більше 20 публікацій зі студентами, 7 патентів), науково-методичних публікацій – більше 80. Приймала участь у вузівських, Всеукраїнських та міжнародних конференціях Чехії, Польщі, Чорногорії, Росії, Білорусії, Молдови, в тому числі зі студентами.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 09/03/2022


Країна: France Ecole Centrale de Lyon-ENISE

Назва події:

Підвищення стійкості слабких основ земляного полотна автомобільних доріг за допомогою полімерів


foto_qualification

Дата проходження: 12/09/2018


Країна: Україна, м. Дніпро, Дніпропетровська державна філія ДП «Центр державного земельного кадастру»

Назва події:

Поглиблення знань із сучасних методів реалізації концепції сталого розвитку міст, складання містобудівної документації, з’ясування особливостей девелопменту нерухомості, землі, визначення містобудівної цінності територій та впровадження у навчальному процесі за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».


foto_qualification

Дата проходження: 27/04/2018


Країна: Україна, м. Дніпро, Дніпропетровська філія ДП «Укрдіпродор» - «Дніпродіпродор».

Назва події:

Розроблення пропозицій щодо створення системи інформаційних технологій із використання комплексних програм автоматизованого проектування у навчальному процесі за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньою програмою «Автомобільні дороги і аеродроми»


Трудова діяльність

У 1994 році з відзнакою закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, архітектурний факультет за фахом «Міське будівництво». Отримала кваліфікацію – інженер-будівельник. З 1995 по 1998р.р. – аспірантка Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту (ДІІТ). У 1999 році захистила кандидатську дисертацію. З 1995 по 2001р.р. асистент, потім доцент кафедри «Тунелі, основи та фундаменти» Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту (ДІІТ). З 2001 року по теперішній час доцент кафедри «Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій».

Публікації

1. New construction solutions and materials for panels of road pavements / Yuliia Balashova, Viktor Demianenko, Petro Sankov, Vladislav Lukianenko and Khadija Youb // Scopus / Innovative Technologies in Construction, Civil Engineering and Architecturе. AIP Conference Proceedings 2678, 020001 (2023); 15 February, 2023. – р. 1-7.

2. Ensuring the sustainability of the roadbeds in the zones of the underground mine works / Yuliia Balashova, Viktor Demianenko, Nataliia Tkach, and Hennadii Karasev // Scopus, ISSN: 25550403, DOI: 0.1051/e3sconf/201912301041. Volume 123. – EDP Sciences, 2019. – p. 01041.

3. Urbanization and New Tasks in Architecture / Petro Sankov, Ruslan Papirnyk, Yuliia Balashova, Viktor Demianenko, Kateryna Davydenko // IJISET – International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 8 Issue 1, January 2021, р. 281-288. / ISSN (Online) 2348 – 7968

4. Альтернативні матеріали для покриттів автомобільних доріг / Ю.Б. Балашова, В.В. Дем’яненко, Л.П. Бондаренко, В.В. Лук’яненко, А.О. Балашов // Науково-практичний журнал «Український журнал будівництва та архітектури», №2(014), березень-квітень 2023, ISSN 2710-0367 (Print), ISSN 2710-0375 (Online), OI:10.30838/J.BPSACEA.2312.250423.7.925, Дніпро, С.7-18.

5. Врахування реологічних властивостей при дослідженні поведінки неоднорідного породного масиву у часі / Бондаренко Л.П., Ляшенко Я.Г., Балашова Ю.Б. // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: науковий журнал. Вип. 113. Частина І. – К: НТУ, 2023. – С.12 – 20.

6. Застосування збірних полімерних покриттів при проектуванні і будівництві автомобільних доріг в Україні / Ю.Б. Балашова, М.М. Малько, В.В. Лук’яненко // Наук. техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Вип. 99. – К.: НТУ, 2017. – С. 28-38

7. Будівництво екологічно-безпечних покриттів автомобільних доріг / Ю.О. Кірічек, Ю.Б. Балашова, В.В. Дем’яненко, В.В. Лук’яненко // Наук. техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Вип. 100. – К.: НТУ, 2017. – С. 359-367.

8. Проблеми проектування і будівництва автомагістралей в Україні / Балашова Ю.Б., Усиченко О.Ю., Каськів С.В., Рахiмов Ч.С. // Наук. техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Вип. 97 – К.: НТУ, 2016. – С. 3-11.

9. Підвищення властивостей покриття автомобільних доріг шляхом армування геосинтетичними матеріалами верхнього шару дорожнього одягу / Ю.Б. Балашова, О.В. Трегуб, С.В. Каськів // Наук. техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Вип. 95. – К.: НТУ, 2016. – С. 26-40.

10. Застосування ресурсозберігаючих технологій при проектуванні дорожніх одягів автмобільних доріг / Ю.О. Кірічек, Ю.Б. Балашова, В.В. Дем’яненко, К.С. Руденко // Будівельні конструкції. – Вип. 83. – Книга 2. – К.: ДП НДІБК, 2016. – С. 637-648.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх