Наукові спрямування

Дослідження стійкості укосів і основ земляного полотна автомобільних доріг та штучних споруд у складних інженерно-геологічних умовах, ресурсозберігаючі методи і технології при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів, а також дослідження проблем сталого розвитку населених пунктів.

Володіння мовами

Українська, Російська мовивільно

Німецька моварівень А1

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Балашова
Юлія
Борисівна

Дисципліни

Комп’ютерні методи проектування об’єктів транспортної інфраструктури

Системи автоматизованого проектування автомобільних доріг

Проектування автомобільних доріг та аеродромів

Реконструкція автомобільних доріг та аеродромів

Сталий розвиток міст та девелопмент нерухомості

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421А (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-27; міськ. (056) 756-33-27; мобільний: +380507865446 (Viber, Telegram)

E-mail

balashova.yuliia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 1999 року кандидат технічних наук. Кандидатську дисертацію захистила у Спеціалізованій раді Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (Д 08.085.01). Тема дисертації: «Несуча здатність армованих слабких водонасичених глинистих основ з урахуванням реологічних властивостей ґрунту» за спеціальністю 05.23.02 – підвалини та фундаменти. У 2002 році отримала вчене звання доцента. Загальна кількість наукових публікацій – більше 100 (у т.ч. більше 20 публікацій зі студентами, 7 патентів), науково-методичних публікацій – більше 80. Приймала участь у вузівських, Всеукраїнських та міжнародних конференціях Чехії, Польщі, Чорногорії, Росії, Білорусії, Молдови, в тому числі зі студентами.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 09/03/2022


Країна: France Ecole Centrale de Lyon-ENISE

Назва події:

Підвищення стійкості слабких основ земляного полотна автомобільних доріг за допомогою полімерів


foto_qualification

Дата проходження: 12/09/2018


Країна: Україна, м. Дніпро, Дніпропетровська державна філія ДП «Центр державного земельного кадастру»

Назва події:

Поглиблення знань із сучасних методів реалізації концепції сталого розвитку міст, складання містобудівної документації, з’ясування особливостей девелопменту нерухомості, землі, визначення містобудівної цінності територій та впровадження у навчальному процесі за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».


foto_qualification

Дата проходження: 27/04/2018


Країна: Україна, м. Дніпро, Дніпропетровська філія ДП «Укрдіпродор» - «Дніпродіпродор».

Назва події:

Розроблення пропозицій щодо створення системи інформаційних технологій із використання комплексних програм автоматизованого проектування у навчальному процесі за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньою програмою «Автомобільні дороги і аеродроми»


Трудова діяльність

У 1994 році з відзнакою закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, архітектурний факультет за фахом «Міське будівництво». Отримала кваліфікацію – інженер-будівельник. З 1995 по 1998р.р. – аспірантка Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту (ДІІТ). У 1999 році захистила кандидатську дисертацію. З 1995 по 2001р.р. асистент, потім доцент кафедри «Тунелі, основи та фундаменти» Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту (ДІІТ). З 2001 року по теперішній час доцент кафедри «Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій».

Публікації

1. Ensuring the sustainability of the roadbeds in the zones of the underground mine works / Yuliia Balashova, Viktor Demianenko, Nataliia Tkach, and Hennadii Karasev // Scopus, ISSN: 25550403, DOI: 10.1051/e3sconf/201912301041. Volume 123. – EDP Sciences, 2019. – p. 01041.

2. Застосування збірних полімерних покриттів при проектуванні і будівництві автомобільних доріг в Україні / Ю.Б. Балашова, М.М. Малько, В.В. Лук’яненко // Наук. техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Вип. 99. – К.: НТУ, 2017. – С. 28-38/

3. Будівництво екологічно-безпечних покриттів автомобільних доріг / Ю.О. Кірічек, Ю.Б. Балашова, В.В. Дем’яненко, В.В. Лук’яненко // Наук. техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Вип. 100. – К.: НТУ, 2017. – С. 359-367.

4. Проблеми проектування і будівництва автомагістралей в Україні / Балашова Ю.Б., Усиченко О.Ю., Каськів С.В.,Рахiмов Ч.С. // Наук. техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Вип. 97 – К.: НТУ, 2016. – С. 3-11.

5. Підвищення властивостей покриття автомобільних доріг шляхом армування геосинтетичними матеріалами верхнього шару дорожнього одягу / Ю.Б. Балашова, О.В. Трегуб, С.В. Каськів // Наук. техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Вип. 95. – К.: НТУ, 2016. – С. 26-40.

6. Застосування ресурсозберігаючих технологій при проектуванні дорожніх одягів автмобільних доріг / Ю.О. Кірічек, Ю.Б. Балашова, В.В. Дем’яненко, К.С. Руденко // Будівельні конструкції. – Вип. 83. – Книга 2. – К.: ДП НДІБК, 2016. – С. 637-648.

7. Проблеми будівництва та експлуатації залізобетонних водопропускних труб / Ю.О. Кірічек, Ю.Б. Балашова, О.О. Стрельченко // Наук. техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Вип. 94. – К.: НТУ, 2015. – С. 69-83.

8. Удосконалення перетинів магістральних вулиць у м. Дніпропетровськ / Ю.О. Кірічек, Ю.Б. Балашова, Д.С. Авраменко // Наук. техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Вип. 91. – К.: НТУ, 2014. – С. 28-33.

9. Армування дорожніх одягів при реконструкції автомобільних доріг у м. Дніпропетровськ / Ю.Б. Балашова, С.В. Роман, І.В. Петрович // Наук. техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Вип. 90. – К.: НТУ, 2013. – С. 66-73.

10. Удосконалення структури магістральних вулиць південно-західної частини м. Дніпропетровська / Ю.О. Кірічек, Ю.Б. Балашова, Р.С. Гречук // Наук. техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Вип. 88. – К.: НТУ, 2013. – С. 10-19.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх