?>

Наукові спрямування

Наукові засади кадастру нерухомості. Засади визначення класифікації земельних ділянок, будівель та споруд в Україні та зарубіжний досвід класифікації нерухомості. Визначення факторів класифікації об’єктів нерухомості та ціноутворюючі фактори нерухомості.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Асистент

Андреєва
Ірина
Григорівна

Дисципліни

Геодезіяmore

Топографіяmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Топографія з основами картографіїmore

Геоінформаційні системи та бази данихmore

Землеустрій в будівництвіmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421 (четвертий поверх головного корпусу)

Phone:

міськ. (056) 756-33-27, моб. (050) 675-80-08

E-mail

aig0703721@gmail.com

Наукова діяльність

Дослідження, аналіз чинної класифікації нерухомості, земель та поліпшень, моделювання нової національної класифікації об’єктів нерухомості. Наукові дослідження на теми: «Сучасні проблеми державного земельного кадастру та методи його вдосконалення», «Засади визначення класифікації земельних ділянок, будівель та споруд в Україні та зарубіжний досвід класифікації нерухомості. Методи масової оцінки земель для цілі опадкування», «Визначення факторів класифікації об’єктів нерухомості та ціноутворюючі фактори нерухомості». Загальна кількість наукових публікацій -5. Загальна кількість науково-методичних публікацій – більше 40.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

Закінчила у 1994 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, факультет будівельно-технологічний, спеціальність «Теплогазопостачання та вентиляції», інженер-будівельник. Закінчила у 2011 році Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», факультет будівництва, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», інженер-землевпорядник. З 1994 року по теперішний час працює на посаді асистента кафедри землевпорядкування, будівництва автомобільних доріг та геодезії.
- Постійну увагу приділяю науково-дослідній роботі зі студентами: підготовка виступів на науково-теоретичних студентських конференціях, конкурсах наукових робіт студентів, спільні наукові праці.
- Відповідаю за профорієнтаційну роботу серед абітурієнтів і проведення презентацій;
- Відповідаю за цивільну оборону на кафедрі;
- Секретар державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Землеустрій та кадастр»;
- Секретар державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми».
- Виконую виховну роботу в якості куратора групи ЗУК.

Публікації

1. G.O. Kravchenko, I.G. Andreeva, I.V. Chyzhykova. GPS: global positioning system / Наука і техніка: перспективи XXI століття: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених // Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2014.

2. M.R. Leshchuk, I.G. Andreeva, I.V. Chyzhykova. Modern navigation systems / Наука і техніка: перспективи XXI століття: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених // Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2014.

3. Кірічек Ю.О., Ландо Є.О., Андреєва І.Г. Кадастрова класифікація земельних ділянок в Україні // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро : ПДАБА, 2016. ‑ № 4. ‑ С.19 – 25.

4. Кірічек Ю.О., Ландо Є.О., Андреєва І.Г. Класифікація нерухомості, в тому числі земельних ділянок // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро : ПДАБА, 2016. ‑ № 6. ‑ С. 16 – 23.

5. Ландо Е.А., доцент, Андреева И.Г., ассистент Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Украина / Актуальные проблемы кадастровой классификации недвижимости в Украине // Кадастр недвижимости и мониторинг природных ресурсов: Международная научно-техническая интернет-конференция / под общей редакцией И.А.Басовой. В 2 т.  Т.1: сборник  научных трудов. Тула: Изд-во ТулГУ, 2016 г. 617 с.

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної та заочної форм навчання / Укладачі : Бєгічев С. В., Ішутіна Г. С., Андреєва І. Г. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА. – 2017. – 26 с.

7. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Бєгічев С. В., Ішутіна Г. С., Андреєва І. Г. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА. – 2017. – 25 с.

8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Комп′ютерні інформаційні технології в наукових дослідженнях» для студентів ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання / Укладачі : Могильний С. Г., Ішутіна Г. С., Андреєва І. Г. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. – 2017. – 12 с.

9. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни«Аерометоди та дистанційне зондування в будівництві автомобільних доріг» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  денної та заочної форм навчання / Укладачі : Могильний С. Г., Ішутіна Г. С., Андреєва І.Г. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. – 2017. – 28 с.

10. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) для студентів напряму  підготовки  6.080101  «Геодезія, картографія та землеустрій»  денної  та  заочної  форм  навчання / Укладачі: Кірічек Ю.О., Могильний С.Г., Бєгічев С. В., Андреєва І.Г. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА. – 2016. – 29 с.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх