Наукові спрямування

Наукові засади кадастру нерухомості. Засади визначення класифікації земельних ділянок, будівель та споруд в Україні та зарубіжний досвід класифікації нерухомості. Визначення факторів класифікації об’єктів нерухомості та ціноутворюючі фактори нерухомості.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Асистент

Андреєва
Ірина
Григорівна

Дисципліни

Геодезія

Топографія

Топографія з основами картографії

Геоінформаційні системи та бази даних

Землеустрій в будівництві

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-27, моб. (050) 675-80-08

E-mail

andreieva.iryna@pdaba.edu.ua
andreieva.iryna@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Дослідження, аналіз чинної класифікації нерухомості, земель та поліпшень, моделювання нової національної класифікації об’єктів нерухомості. Наукові дослідження на теми: «Сучасні проблеми державного земельного кадастру та методи його вдосконалення», «Засади визначення класифікації земельних ділянок, будівель та споруд в Україні та зарубіжний досвід класифікації нерухомості. Методи масової оцінки земель для цілі опадкування», «Визначення факторів класифікації об’єктів нерухомості та ціноутворюючі фактори нерухомості». Загальна кількість наукових публікацій -5. Загальна кількість науково-методичних публікацій – більше 40.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 31/03/2017


Країна: Україна, м. Дніпро, Дніпропетровська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»

Назва події:

Поглиблення знань та набуття нових навиків із професійній діяльності, ознайомлення з новими законами та законодавчими актами.


Трудова діяльність

Закінчила у 1994 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, факультет будівельно-технологічний, спеціальність «Теплогазопостачання та вентиляції», інженер-будівельник. Закінчила у 2011 році Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», факультет будівництва, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», інженер-землевпорядник. З 1994 року по теперішний час працює на посаді асистента кафедри землевпорядкування, будівництва автомобільних доріг та геодезії.
- Постійну увагу приділяю науково-дослідній роботі зі студентами: підготовка виступів на науково-теоретичних студентських конференціях, конкурсах наукових робіт студентів, спільні наукові праці.
- Відповідаю за профорієнтаційну роботу серед абітурієнтів і проведення презентацій;
- Відповідаю за цивільну оборону на кафедрі;
- Секретар державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Землеустрій та кадастр»;
- Секретар державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми».
- Виконую виховну роботу в якості куратора групи ЗУК.

Публікації

1. Бєгічев С. В., Ішутіна Г. С., Андреєва І.Г. Формування класифікації земельних ділянок та ринку нерухомості залежно від фактору техногенного забруднення території // Збірник тез доповідей 24-ї Міжнародної науково-технічна конференції GEOFORUM’2019 – Львів-Брюховичі-Яворів, 2019. ‑ С. 36.

2. КірічекЮ.О., ЛандоЄ.О., АндреєваІ.Г. Кадастрова класифікація земельних діляноквУкраїні // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро :ПДАБА, 2016. ‑ № 4. ‑ С.19 – 25.

3. КірічекЮ.О., ЛандоЄ.О., АндреєваІ.Г. Класифікація нерухомості, в тому числі земельних ділянок // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро :ПДАБА, 2016. ‑ № 6. ‑ С. 16 – 23.

4. Ландо Е.А., доцент, Андреева И.Г., ассистент Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Украина / Актуальные проблемы кадастровой классификации недвижимости в Украине // Кадастр недвижимости и мониторинг природных ресурсов: Международная научно-техническая интернет-конференция / под общей редакцией И.А.Басовой. В 2 т.  Т.1: сборник  научных трудов. Тула: Изд-во ТулГУ, 2016 г. 617 с.

5. G.O. Kravchenko, I.G. Andreeva, I.V. Chyzhykova. GPS: global positioning system / Наука і техніка: перспективи XXI століття: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених // Д.:ДВНЗ «ПДАБА», 2014.

6. M.R. Leshchuk, I.G. Andreeva, I.V. Chyzhykova. Modern navigation systems / Наука і техніка: перспективи XXI століття: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених // Д.:ДВНЗ «ПДАБА», 2014.

7. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Топографічне, землевпорядне та комп’ютерне креслення» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Ішутіна Г. С., Андреєва І. Г. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА. – 2019. – 28 с.

8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Геодезія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. Частина 1 / Укладачі : Бєгічев С. В., Ішутіна Г. С., Андреєва І. Г. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА. – 2019. – 18 с.

9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геодезія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. Частина 1 / Укладачі : Бєгічев С. В., Ішутіна Г. С., Андреєва І. Г. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА. – 2019. – 35 с.

10. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Геодезія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання / Укладачі : Бєгічев С. В., Ішутіна Г. С., Андреєва І. Г. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА. – 2019. – 43 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх