?>

Наукові спрямування

Pабезпечення параметрів мікроклімату в приміщеннях будинку системами життєзабезпечення; вплив параметрів мікроклімату на стан людини; розробка й удосконалення систем життєзабезпечення будинку

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Французька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Петренко
Віктор
Олегович

Дисципліни

Опаленнябільше

Енергоефективні й економічні системи життєзабезпеченнябільше

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 293
(другий поверх, старого корпус)

Телефон:

міськ. (0562) 47-59-77; внутр. 2-70

E-mail

petrenko@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Дослідження, прогнозування параметрів мікроклімату та їх вплив на стан людини. Участь в міжнародній програмі TEMPUS. Керівництво магістерськими дипломними роботами у рамках спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання). Керівництво підготовкою аспірантів.

Підвищення кваліфікації

foto_qualification

Дата проходження: 07/06/2018


Країна: Румунія, Бухарест

Назва події:

Застосування показників теплового комфорту PMV, PPO і критеріїв локального теплового комфорту, для оцінки параметрів мікроклімоту в приміщенні, яке мав дефекти зовнішніх огороджуючих конструкцій


Наступна дата підвищення кваліфікації до: 07/10/2023

foto_qualification

Дата проходження: 03/10/2018


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

2-Й МІЖНАРОДНИЙ ФРАНКОМОВНИЙ КОЛОКВІУМ В УКРАЇНІ "МОВИ, НАУКИ ТА ПРАКТИКИ"


Наступна дата підвищення кваліфікації до: 03/10/2023

Трудова діяльність

1991 – 1996 роки навчання в Дніпропетровськом інженерно-будівельному інституті, який в 1994 році був перейменований у Придніпровську державну академію будівництва й архітектури. Закінчив з відзнакою.; кваліфікація: інженер-будівельник; Спеціальність: теплогазопостачання, вентиляція й охорона повітряного басейну; 1997 – 2005 р.р. – асистент кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного середовища.; 2005 р. – захист дисертації на вчений ступінь кандидата технічних наук за фахом 05.26.01 - Охорона праці.; 2005 р. – обраний на посаду доцента по кафедрі опалення, вентиляції і якості повітряного середовища.; 2008 р. – декан факультету технологій життєзабезпечення й екології, який в 2017 році був переіменований в факультет цивільної інженерії і екології дослідження стану систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання, водовідведення, а також мікроклімату в приміщеннях будинку при Інституті експертизи ПДАБА; проектування систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання, водовідведення

Публікації

1. Petrenko V. et al. Evaluation of indoor temperature for various building envelopes damaged //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2018. – Т. 32. – С. 01019.

2. Petrenko V. O., Petrenko A. O., Papirnyk R. B. Assessment heat loss house that have defects and obsolescence walling //Stroytelstvo. Materyalovedenye. Mashynostroenye. Seryia: Starodubovskye chtenyia. – 2016. – №. 90. – С. 133-138.

3. Golyakova I. V., Petrenko V. O., Petrenko A. O. Conditions of formation of indoor environment //Building, materials sciences, mechanic engineering: Collection of scientific papers Issue №. – С. 156-161.

4. Чесанов Л. Г., Петренко В. О. Теплообмен человека в помещении //Сб. науч. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение.–Ч. – 2002. – Т. 2. – С. 169-171.

5. Колесник, И. А., Петренко, В. О., Ветвицкий, И. Л., Ветвицкая, Д. А., & Вовк, Д. В. (2017). Анализ влажностного режима помещений в отопительный период при реконструкции оконных блоков. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве, (98), 97-102.

6. Petrenko V. O., Petrenko A. O. Evaluation change settings indoor environment over the life of the building and systems engineering //Construction, materials science, mechanical engineering. – 2015. – №. 84. – С. 156-161.

більше

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх