Наукові спрямування

Забезпечення параметрів мікроклімату в приміщеннях будинку системами життєзабезпечення; вплив параметрів мікроклімату на стан людини; розробка й удосконалення систем життєзабезпечення будинку

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Французька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Петренко
Віктор
Олегович

Дисципліни

Опалення

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА,
вул. Чернишевського, 24а, каб. В1208

Телефон:

E-mail

petrenko@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Дослідження, прогнозування параметрів мікроклімату та їх вплив на стан людини. Участь в міжнародній програмі TEMPUS. Керівництво магістерськими дипломними роботами у рамках спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання). Керівництво підготовкою аспірантів.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 29/11/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

CERTIFICATE OF COMPLETION № ЕМ 12065096355064782508 Курс для авторизованных партнеров Avtodesk в сфере образования в объеме 100 часов


foto_qualification

Дата проходження: 02/10/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Навчання на курсах за програмою "Використання додатків хмарного сервісу MS Office 365 у дистайційному навчанні", (30 годин: 1 кредит ЄКТС)


foto_qualification

Дата проходження: 05/06/2019


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

"ФОРМУВАННЯ РИЗИКООРІЄНТОВАННОГО МИСЛЕННЯ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ"


foto_qualification

Дата проходження: 07/06/2018


Країна: Румунія, Бухарест

Назва події:

Застосування показників теплового комфорту PMV, PPO і критеріїв локального теплового комфорту, для оцінки параметрів мікроклімоту в приміщенні, яке мав дефекти зовнішніх огороджуючих конструкцій


foto_qualification

Дата проходження: 03/10/2018


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

2-Й МІЖНАРОДНИЙ ФРАНКОМОВНИЙ КОЛОКВІУМ В УКРАЇНІ "МОВИ, НАУКИ ТА ПРАКТИКИ"


foto_qualification

Дата проходження:


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Діяльність з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель


Трудова діяльність

1991 – 1996 роки навчання в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті, який в 1994 році був перейменований у Придніпровську державну академію будівництва й архітектури. Закінчив ПДАБА з відзнакою та отримав кваліфікацію інженер-будівельник за спеціальністю теплогазопостачання, вентиляція й охорона повітряного басейну; 1997 – 2005 р.р. – асистент кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного середовища.; 2005 р. – захист дисертації на вчений ступінь кандидата технічних наук за фахом 05.26.01 - Охорона праці.; 2005 р. – обраний на посаду доцента по кафедрі опалення, вентиляції і якості повітряного середовища.; 2008 р. – декан факультету технологій життєзабезпечення й екології, який в 2017 році був переіменований в факультет цивільної інженерії і екології. З 2019 року обраний директором Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій. Наукові інтереси пов'язані з питаннями дослідження стану систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання, водовідведення, а також мікроклімату в приміщеннях будинку, а також проектування систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання, водовідведення.

Публікації

1. Petrenko V. et al. Evaluation of indoor temperature for various building envelopes damaged //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2018. – Т. 32. – С. 01019.

2. Petrenko V. O., Petrenko A. O., Papirnyk R. B. Assessment heat loss house that have defects and obsolescence walling //Stroytelstvo. Materyalovedenye. Mashynostroenye. Seryia: Starodubovskye chtenyia. – 2016. – №. 90. – С. 133-138.

3. Golyakova I. V., Petrenko V. O., Petrenko A. O. Conditions of formation of indoor environment //Building, materials sciences, mechanic engineering: Collection of scientific papers Issue №. – С. 156-161.

4. Чесанов Л. Г., Петренко В. О. Теплообмен человека в помещении //Сб. науч. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение.–Ч. – 2002. – Т. 2. – С. 169-171.

5. Колесник, И. А., Петренко, В. О., Ветвицкий, И. Л., Ветвицкая, Д. А., & Вовк, Д. В. (2017). Анализ влажностного режима помещений в отопительный период при реконструкции оконных блоков. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве, (98), 97-102.

6. Petrenko V. O., Petrenko A. O. Evaluation change settings indoor environment over the life of the building and systems engineering //Construction, materials science, mechanical engineering. – 2015. – №. 84. – С. 156-161.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх