Наукові спрямування

Проектування систем для ремонту залізобетонних конструкцій

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандитат технічних наук, доцент

Махінько
Микола
Миколайович

Дисципліни

Залізобетонні конструкції

Метрологія і стандартизація

Системи автоматизованого проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-303 (третій поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 47-03-19; внутр. 3-00

E-mail

makhinko.mykola@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

«Інноваційні технології життєвого циклу будівель і споруд житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення» (№ державної реєстрації 0106U005338,2006-2010 р.) Обґрунтування архітектурно-конструктивно технологічних систем для проектування житлових будівель і соціокомплексів(№ державної реєстрації 0111U10428, 2011-2016 рр

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2002 р. закінчив ЗОШ №3 м. Першотравенська, Дніпропетровської області. Вищу освіту отримав у ПДАБА (2002-2007 р.р.), факультет “Промислове та цивільне будівництво”. З 2006 року співпрацював з будівельною організацією. В аспірантурі ПДАБА навчався з 2008 по 2011 р.р. за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди, за напрямком наукового дослідження «Вдосконалення методів розрахунку залізобетонних конструкцій». З 2007 року працював молодшим науковим співробітником НДЧ ПДАБА. Асистентом кафедри "залізобетонних та камяних конструкцій" працював з 2009 по 2014 роки. У 2014році захистив дисертацію за темою: «Забезпечення довговічності великопанельних житлових будівель перших масових серій при корозії арматури зв’язків ». З 2014 року працює доцентом кафедри "залізобетонних та кам'яних конструкцій". Учасник багатьох міжнародних науково-технічних конференцій і семінарів.

Публікації

1. Методы усиления крупнопанельных жилых зданий /Н. В. Савицкий, Н. Н. Махинько, Р. Я. Линник // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, 2009. – Вып. 50. – С. 466–469.

2. Оценка остаточного ресурса крупнопанельного домостроения первых массовых серий /Н.В. Савицкий, Н. Н. Махинько,             Р. Я. Линник // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, 2010. – Вып. 56. – С. 429 – 436.

3. Анализ НДС железобетонных конструкций жилых зданий серии 1-480 при коррозии арматуры узловых соединений стеновых панелей / Н. В. Савицкий, Н.Н. Махинько, Р. Я. Линник, Д. М. Зезюков // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, 2011. – Вып. 58. – С.453 – 459.

4. Анализ НДС полносборных жилых зданий старой застройки при коррозии арматурних стыков / Н.В. Савицкий, Н.Н. Махинько, Д.М. Зезюков // Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць /ДП «НДІБК» Мінрегіонбуду України. – Вип. 74: В 2–х кн.: Книга 1. – Київ, ДП НДІБК, 2011. – С.703 –711.

5. Усиление узловых соединений стеновых панелей крупно панельного жилого здания серии 1-480 с помощью полимеррастворных армированных шпонок / Н. В. Савицкий, Н. Н. Махинько, А. А. Тытюк, Д.М. Зезюков, И.П. Кучук, В.В. Авраменко // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, 2011. – Вып. 65. – С.525–530.

6. Н.Н. Махінько, Н.В. Савицкий, Экспериментальные исследования керамзитобетонних образцов с применением армированных шпонок// Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2013. – №1-2. – С.43-46. – Режим доступуhttp://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/38906/35218 – РИНЦ

7. Махинько Н.Н., Прогноз долговечности бетона защитного слоя стеновых панелей крупнопанельных жилых зданий серии 1-480 по критерию карбонизации. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 87,-Дн-вск, ПГАСА, 2016.- С.79-83. – Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/72357/67402

8. Махинько Н.Н., Прогноз долговечности бетона крупнопанельных жилых зданий серии 1-480 при коррозии арматуры связей Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 85,-Дн-вск, ПГАСА, 2016.- С.51-55. – Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/70792/65988

9. Савицкий Н.В.,Махинько Н.Н., Панченко Н.В., Моделирование НДС арматурних связей и армированных шпонок, как элементов усиления, крупно панельного жилого здания серии 1-480  Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып.81,- Дн-вск, ПГАСА, 2016.- С.204 – 209.– Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/56777/61508

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх