Наукові спрямування

Oхорона праці на виробництві; заходи боротьби з шумом, запиленість, загазованість, з радіацією; забезпечення безпеки при будівництві, реконструкції та ремонті будівель та споруд.

Володіння мовами

Українська, російська мовавільно

Німецька моварівень А1

Французська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, професор

Сафонов
Володимир
Васильович

Дисципліни

Основи охорони праці

Охорона праці в галузі автомобільного господарства

Охорона праці в галузі експалуатації будівельних машин та обладнання

Безпека технологічних процесів на будівельному майданчику

Державне управління охороною праці та техногенною безпекою

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, Інститут післядипломної освіти, каб. 01

Телефон:

міськ. (0562)47-03-25, вн. 01

E-mail

safonov.volodymyr@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 1968-1971 р. навчався в аспірантурі при кафедрі охорони праці в Московському інженерно-будівельному інституті. В 1971 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.520 – Техніка безпеки, протипожежна техніка, на тему “«Боротьба з шумом на підприємствах залізобетонних конструкцій». Проводить наукові дослідження присвячені проблемам гігієни праці та промислової санітарії. Створив наукову школу з охорони праці в будівництві та на підприємствах будівельної індустрії. З 1994 року веде аспірантуру по спеціальності 05.26.01. Охорона праці. Основні наукові напрямки: боротьба с шумом в будівництві на підприємствах будівельної індустрії; боротьба з пилом на підприємствах; освітленість робочих місць; техніка безпеки при виконанні земляних робіт. Під його керівництвом підготували й успішно захищено 7 кандидатських дисертацій. Має кваліфікацію судового експерта на виробництві будівельно-технічних експертиз за спеціальностями: 10.6 – «Обстеження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів і відповідних документів». Зідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії України є експертом з технічного обстеження будівель та споруд.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 05/06/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Формування ризикоорієнтованого мислення на сучасних підприємствах


Трудова діяльність

У 1963 р. закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ) за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»,. Після закінчення інституту робив майстром тресту Прибалхашбуд (г. Балхаш 1963р.), служив в ланах Радянської Армії (1963-1965р.р.). З 1965р - майстер тресту 17 (м. Дніпропетровськ), З його участь збудована домена піч №7 (трест Криворіжзалізобетон, м. Кривий Ріг), Балхаський мідеплавильний комбінат (трест Прибалхашбуд, м.Балхаш), стадіон Метеор (трест «17» м. Дніпропетровськ) З. 1966 р асистент кафедри організації та економіки будівництва (1966-1968р.р.), аспірант Московського інженерно-будівельного інституту (м. Москва 1968-1971р.р.) кафедра охорони праці (науковий керівник д.т.н., професор М.Д.Золотницький). Приймав участь в роботі студентських будівельних загонах. З 1971р асистент кафедри охорона праці та ергономіки Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, доцент (з 1973р), заступник декана факультету сільськогосподарського будівництва (з 1974-1979гг). завідувач кафедри охорона праці та ергономіки (1978-1984р.р), Працював запрошеним професором Алжирського інституту легкої промисловості (Алжир, м. Бумердес, 1979-1981р.р.). Розроблені ім дві лабораторні установки для проведення занять з досліджень дії шуму та вібрації на працівників, в 1982р експонувались на Українській виставці досягнень народного господарства. З 1985 року – член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці» ВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Є членом вченої Ради Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 1981 по 1992 директор курсів підвищення кваліфікації ДІБІ. З 1992 декан факультету підвищення кваліфікації. В 1996 р.в числі 10 викладачів Придніпровської державної академії та архітектури пройшов стажування з Ліонському університеті (Франція). Володіє французькою мовою. Вивчає німецьку мову. Постійно підвищує науково-педагогічну та організаційно-управлінську кваліфікацію, бере участь. 3 2001 року Сафонов В.В. є дійсним членом, членом Президії Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності. Будучі завідувачем курсів підвищення кваліфікації активно приймає участь в підвищенні кваліфікації фахівців будівельної галузі Придніпровського регіона. З 2003 р керує науково-дослідноюї лабораторією з питань екології, надзвичайних ситуацій та охорони праці. Автор понад 300 публікацій. Серед яких 12 підручників з грифом МОН, 42 авторських свідотств та патентів на винахід, 60 методичних вказівок, монографії, довідники. Являється розробником ДБН А.3.2.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення». Нагороджений: – ювілейною медаллю «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне. 1941-1845 рр.»; – знаком «Победитель социалистического соревнования в 1973 г.»;- знаком «Міжнародної академії Безпеки життєдіяльності»;– памятним знаком бюро обласного ЛКСМ України «ХХ років студентським будівельним загонам Дніпропетровскії області»;– нагрудним знаком Міністерства освіти України «Відмінник ocвіти України»; – нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила»; – нагрудним знаком ІІ ступеня Держгірпромнагляду «За доблесну службу»; – почесною відзнакою «За досягнення» перед Придніпровською державною академією будівництва та архітектури.

Публікації

1. ДБН А.3.2-2-2009 Державні будівельні норми України ССБП «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення». Видавництво офіціальне. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Сафонов В.В., Діденко Л.М., Коржик Б.М. та інш., – Київ. 2012 р.

2. Инженерно-техническая экспертиза по охране труда и безопасности жизнедеятельности Учебник с грифом МОН Украины, Беликов А.С., Сафонов В.В., Трифонов М.В.. – Днепропетровск «Середник Т.К.». 2015 г п.л.

3. Охрана труда в агропромышленном комплексе Украины Учебник с грифом МОН Украины, Беликов А.С., Сафонов В.В., Годяев С.Г., – Черкасы, издатель «Чабаненко.» 2014 г. 40,3 ус. п. л.

4. Охрана труда в строительстве Учебник с грифом МОН Украины, Беликов А.С., Сафонов В.В., Шаломов В.А., – Киев «Основа» 2013 г. 47,73 ус.п. л.

5. «Тлумачний словник термінів по монтажу будівельних конструкцій» Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Г.С.Ніжніковский, Сафонов В.В., В.В.Мелашич, Л.М.Діденко; – Дніпропетровськ «Пороги» 2012р, 7,21 ум. друк. арк.

6. «Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей» (друге видання) Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, (за редакцією В.В.Сафонова) Сафонов В.В., Бєліков А.С., Русин В.І., Діденко Л.М.; – К.,«Основа», 2011р, 27,9 ум. друк. ар

7. Охрана труда на предприятиях строительной индустрии Учебник с грифом МОН Украины. Беликов А.С., Сафонов В.В., Кожушко П.П., Харачих Г.И. – Днепропетровск. Издательство «Федорченко А.А.», 2010 г 28,2 ус. п. л.

8. Ергономіка в будівництві. Підручник з грифом МОН Украіни. Бєліков А.С., Шевяков А.С., Сафонов В.В. – Дніпропетровськ. «ІМА-прес», 2009 р., 13,2 ум. друк. ар.

9. Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель та споруд з металевих конструкцій (за ред. Сафонова В.В.) Підручник з грифом МОН Украіни. Сафонов В.В., Діденко Л.М. Стежекуров Е.Є., – К.: «Техніка». 2006р. 20,2 ум. друк. арк.

10. «Обеспечение радиационной безопасности населения в помещениях зданий на стадии проектирования путем реализации противорадиационных защитных мероприятий» Соколов И.В., Пилипенко А.А., Сафонов В.В. Методические рекомендации. Днепропетровский городской совет Управления жил. хозяйства. ПГАСА. 2004 г. 6 ус. печ. Лист.

більше

Публікації для ознайомлення

Квазіаналогове моделювання процесів поширення звуку на території міста


Снижение шумовой нагрузки в формовочном цехе предприятий ЖБИ и на прилегающих территориях за счет демпфирования поверхностей виброагрегатов


Квазианалоговое моделирование акустических процессов на территории современного города


?>
вверх