Наукові спрямування

Дослідження процесів й закономірностей небезпечних та шкідливих виробничих чинників, котрі виявляються під час виробництва і експлуатації машин, механізмів у процесі трудової діяльності людини. Методи управління та контролю для створення здорових і безпечних умов праці, ліквідації професійних захворювань, виробничого травматизму і аварій. Вплив оточуючого середовища на здоров’я і працездатність робітників. Дослідження впливу виробничих процесів на довкілля.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Рабіч
Олена
Вікторівна

Дисципліни

Охорона праці в галузі

Психологія безпеки в екстремальних ситуаціях

Безпека праці в будівництві та безпека експлуатації будівельних машин і обладнання

Безпека експлуатації інженерних систем і комунікацій

Екологічна експертиза об’єктів будівництва

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1306 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-57, вн. 4-57

E-mail

EVRabich@gmail.com

Наукова діяльність

Вчений у галузі будівництва, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Наукова діяльність. пов'язана з дослідженням умов праці на робочих місцях, формуванням світлового середовища та розробкою заходів щодо їх покращення, розробкою обладнання щодо безпеки виконання будівельних робіт та підвищення безпеки в умовах автоматизованих процесів виробництва. Автор та співавтор понад 100 наукових праць, у тому числі 2 підручника з грифом МОНУ, 16 патентів на корисну модель, вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту кандидитських дисертацій при Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (2015 – 2017р.р.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут в 1989 р. – нині Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА). Після закінчення ДІБІ працювала в Держаному Проектному Інституті «Промстройпроект» інженером –конструктором. В академії працює з 1993р. асистентом кафедри архітектури, аспірант з 1995р.; доцент кафедри безпеки життєдіяльності. Кандидатську дисертацію захистила в 2005 р. за темою: «Поліпшення умов праці на постійних робочих місцях за фактором освітлення».

Публікації

Автор та співавтор понад 100 наукових праць, у тому числі 2 підручника з грифом МОНУ, 16 патентів на корисну модель.

1. Беликов А.С.,Шлыков Н.Ю. Рабич Е.В.и др. / Основы охраны труда // Учебник  Дн-ск, Свиндлер, 2006, 512с.

2. Инженерно-техническая экспертиза по охране труда и безопасности жизнедеятельности: учебник /А.С. Беликов, В.В. Сафонов, Е.В. Рабич [ и др.]; под. общ. ред. А.С. Беликова. – Днепропетровск.: Середняк Т.К., 2015. – 438 с.

3. Оценка условий труда на рабочих местах операторов с избыточным теплоизлучением производственной среды / БеликовА.С., Лаухина Л. Н., Рабич Е. В., Рагимов С. Ю., Мещерякова І. В. / Строительство, материаловеденье, машиностроение /: сб. научн. трудов. Серия: Стародубовские чтения 2014. Вып. 74, – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2014. – С. 201-206.

4. Психофизиологические особенности безопасности труда операторов при изменении параметров световой среды / Рабіч О. В., Чумак Л. О., Лаухіна Л. М., Мещерякова І. В. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Стародубовские чтения 2016. Вып. 89. – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2016. – С. 151-158.

5. Аналіз зміни умов праці робочих місць при модернізації виробництва / Рабіч .О.В., Чумак Л.О., Мещерякова І.В. // Геотехнічна механіка. Міжвідомчий збірник наукових праць. Головний редактор академік НАН України А. Ф. Булат. Випуск 128. Дніпро -2016. –С.31-45.

6. Можливості та ефективність світлодіодного освітлення постійних робочих місць у сучасному будівельному виробництві / Рабіч О. В., Чумак Л. О., Мещерякова І. В., Лаухіна Л. М. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Стародубовские чтения 2017. Вып. 96. – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – С. 123-127.

7. Використання методик психічної діяльності працівників для створення сприятливого світлового середовища / Рабіч О. В., Мещерякова І. В. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. Вып. 99 / – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – С. 141-146.

8. Вплив світлового середовища на зорову працеспроможність оператора / Мещерякова І. В., РабічО.В., Чумак Л. О. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. Вып. 101 / – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – С. 160-165.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх