Матеріалознавство, нові матеріали для сталевих будівельних конструкцій

Засновник:

Большаков Володимир Іванович

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України, Академії інженерних наук України, Академії Вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів


За останні 10 років:

Опубліковано:

  • 29 монографій
  • 591 наукова стаття (у виданнях, рекомендованих МОН України в українських та закордонних рецензованих журналах)

Розроблено:

Отримано:

  • 47 патентів

Підготовлено (за весь період):

  • 20 докторів наук
  • 24 кандидати технічних наук

Наукові керівники:

Большаков Володимир Іванович


Напрям досліджень:

- технології виробництва високоміцних сталей для зварних металевих конструкцій відповідального призначення;
- концепція надбудови будівель і споруд перших масових серій з використанням металевих каркасів;
- технологія захисту деталей газотурбінних двигунів від високотемпературної газової ерозії;
- фізичне матеріалознавство будівельних сталей, будівельних матеріалів;
- нанотехнології та наноматеріали.


Наукові досігнення:

– розроблені: нормативно-технічна документація з виробництва високоміцного листового прокату для виробництва будівельних конструкцій та резервуарів; сучасні промислові технології зміцнюючої термічної обробки зварювальних деталей магістральних трубопроводів;

– науково обґрунтована структуроутворююча роль вуглецевих наноструктур у композитних матеріалах;

– запропонована новітня концепція надбудови малоповерхових житлових будинків з використанням сучасних легких сталевих конструкцій з одночасним вирішенням архітектурних та планувальних задач і створенням комплексних систем обслуговування;

– розроблені та запропоновані критерії та моделі формування структури і властивостей товстого листа низьковуглецевих мікролегованих сталей з окремого і прокатного нагрівів;

– розроблені та освоєні понад 40 видів будівельних матеріалів і виробів на основі відходів металургійної, гірничорудної та хімічної промисловості;

– розробка високоміцних будівельних сталей бейнітного класу;

– вивчення структури сталі на нанотехнологічному рівні;

– підвищення корозійної стійкості труб з низьколегованих і високолегованих сталей;

– розроблені нові багатошарові захисні покриття для виробів авіаційної галузі України на підприємстві «МоторСіч»;

– вдосконалення проектів реконструкцій «хрущівок» (будинків перших масових серій)

position
position
position
position
position
?>
?>
вверх