?>

Матеріалознавство, нові матеріали для сталевих будівельних конструкцій

Науковий керівник:

Большаков Володимир Іванович

доктор технічних наук, професор ректор ДВНЗ ПДАБА, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Академії будівництва України, Міжнародної інженерної академії, член Товариства чорної металургії Канади, член Європейського товариства математиків та механіків, член товариства чорної металургії Великобританії та Німеччини.

Опубліковано:

  • 18 монографій
  • 26 підручників та навчальних посібників
  • більше 1500 наукових статей

Розроблено:

Отримано:

  • 250 авторських свідоцтв та патентів на винахід

Підготовлено:

  • 17 докторів наук
  • 23 кандидата наук

Напрям досліджень:

Фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямками:
- технології виробництва високоміцних сталей для зварних металевих конструкцій відповідального призначення;
- концепція надбудови будівель і споруд перших масових серій з використанням металевих каркасів;
- технологія захисту деталей газотурбінних двигунів від високотемпературної газової ерозії;
- фізичне матеріалознавство будівельних сталей, будівельних матеріалів;
- нанотехнології та наноматеріали.

Наукові досігнення:

  • розроблено нормативно-технічну документацію з виробництва високоміцного листового прокату для виробництва будівельних конструкцій та резервуарів, сучасні промислові технології зміцнюючої термічної обробки зварювальних деталей магістральних трубопроводів;
  • науково обґрунтовано структуроутворюючу роль вуглецевих наноструктур у композитних матеріалах;
  • запропоновано новітню концепцію надбудови малоповерхових житлових будинків з використанням сучасних легких сталевих конструкцій з одночасним вирішенням архітектурних та планувальних задач і створенням комплексних систем обслуговування;
  • розроблено та запропоновано критерії та моделі формування структури і властивостей товстого листа низьковуглецевих мікролегованих сталей з окремого і прокатного нагрівів.

position
position
position
position
?>
?>
вверх