Наукові спрямування

Економіка підприємства, Потенціал і розвиток підприємства, Нормування праці в будівництві, Статистика

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Зозуля
Наталія
Володимирівна

Дисципліни

Економіка підприємства

Нормування праці в будівництві

Аналітичне забезпечення економічних рішень

Форми організації підприємницької діяльності

Розробка бізнес-стратегій

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007 (десятий поверх висотного корпуса)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

zozulia.nataliia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2010 році закінчила економічний факультет ПДАБА за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів. У 2019 році закінчила Державний вищий навчальний заклад ПДАБА здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Отримала диплом з відзнакою. Професійна кваліфікація: економіст.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 19/03/2019


Країна: Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації (стажування)


Трудова діяльність

З 2010 року працює на посаді асистента кафедри Економіки та підприємництва у Державному вищому навчальному закладі Придніпровька Державна Академія Будівництва та Архітектури.

Публікації

1. Взаємозв’язок потенціалу підприємства з основними фондами. Лопатєєв Д.В., Коваленко-Марченкова Є.В., Зозуля Н.В. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 квітня 2020 р.). – Дніпро: ПДАБА, 2020.

2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НОРМУВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ. Зозуля Н.В., Гавриш К.В. Бородін М.О. Матеріали ІІ науково-практичної конференції студентів ДВНЗ ПДАБА : збірник тез / упорядники В. В. Савицький, В. В. Данішевський, О. А.Тимошенко. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2020

3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ. Чижик І.І., Коваленко-Марченкова Є.В., Зозуля Н.В. СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ. Випуск 3 (26) 2020

4. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання

5. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання

6. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка підприємтва» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржовадіяльність», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання

7. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Потенціал та розвиток підприємства» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх