Наукові спрямування

Економіка підприємства, Потенціал і розвиток підприємства, Нормування праці в будівництві, Статистика

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Асистент

Зозуля
Наталія
Володимирівна

Дисципліни

Економіка підприємства

Потенціал і розвиток підприємства

Нормування праці в будівництві

Планування і контроль на підприємстві

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007 (десятий поверх висотного корпуса)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

zozulia.nataliia@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2010 році закінчила економічний факультет ПДАБА за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів. У 2019 році закінчила Державний вищий навчальний заклад ПДАБА здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Отримала диплом з відзнакою. Професійна кваліфікація: економіст.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 19/03/2019


Країна: Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації (стажування)


Трудова діяльність

З 2010 року працює на посаді асистента кафедри Економіки та підприємництва у Державному вищому навчальному закладі Придніпровька Державна Академія Будівництва та Архітектури.

Публікації

 

1. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Экономика предприятий строительной индустрии» для студентов направления подготовки 6.060101 «Строительство» специального вида деятельности «Технология строительных конструкций, изделий и материалов» дневной и заочной форм обучения. ДВНЗ ПДАБА.

2. Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до контрольних заходів з дисципліни «Економіка підприємств будівельної індустрії» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціального виду діяльності «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»денної та заочної форм навчання. ДВНЗ ПДАБА.

3. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. ДВНЗ ПДАБА.

4. Методичні вказівки щодо підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання

5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємств будівельної індустрії» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво спеціального виду діяльності «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» заочної форми навчання. ДВНЗ ПДАБА.

6. Методические указания к изучению программного материала по дисциплине «Экономика предприятий строительной индустрии»» для студентов специальности 7, 8.06010104 «Технологии строительных конструкций, изделий и материалов» дневной и заочной форм обучения. ДВНЗ ПДАБА.

7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємств будівельної індустрії» для студентів спеціальності 7.06010104 «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» заочної форми навчання. ДВНЗ ПДАБА.

8. Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до контрольних заходів з дисципліни «Економіка підприємств будівельної індустрії» для студентів спеціальності 7, 8.06010104 «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форм навчання. ДВНЗ ПДАБА.

9. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Экономика предприятий строительной индустрии» для студентов специальности 8.06010104 «Технология строительных конструкций, изделий и материалов» дневной формы обучения. ДВНЗ ПДАБА.

10. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Статистика» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. ДВНЗ ПДАБА.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх