Наукові спрямування

Математичне моделювання гумово-кордних оболонок обертання. Розвиток методів теорії нечітких множин в задачах будівельної механіки та оптимізації проектування конструкцій в умовах невизначеностей.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французська моварівень В2

Анлійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Волчок
Денис
Леонідович

Дисципліни

Будівельна механіка

Опір матеріалів

Системи автоматизованого проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В104 (перший поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-51

E-mail

Denys.L.Volchok@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

2002-2005 - Навчання в аспірантурі ПДАБтаА, кандидат технічних наук. 1997-2002 - Навчання в ПДАБтаА, інженер механік (красний диплом). 1986-1997 - Навчання в школі, Дніпропетровськ, Україна. Грант: Alexander von Humboldt Foundation (Institutional academic co-operation programme, grant no. 3.4-Fokoop-UKR/1070297). Стипендіальна програма "Eugen Ionescu" Університетьсої Агенції Франкофонії (AUF) ініційована Урядом Румунії в 2015-2016 роках

Додаткова інформація

Трудова діяльність

3 2013 року по теперішній час заступник декана факультету ПЦБ з учбової роботі. З 2006 року по теперішній час доцент кафедри будівельної механіки та опору матеріалів. Викладання лекційних та практичних занять з будівельної механіки та опору матеріалів. 2005 - 2013 роки працює заступником декана факультету ПЦБ з наукової роботи. 2005-2006 роки - асистент кафедри будівельної механіки та опору матеріалів. Дослідження в сфері напружено деформованого стану гумово кордових оболонок обертання. Викладання практичних занять з будівельної механіки та опору матеріалів.

Публікації

1. Бараненко В.А., Волчок Д.Л. Пошук максимального значення навантаження кругової циліндричної стиснутої оболонки в умовах стійкості та міцності при стохастичних даних // Опір матеріалів і теорія споруд. Науково-технічний збірник. Вип.96. Київ 2015, с. 88-98 (Web of Science)

2. Бараненко В.А., Волчок Д.Л. ОЦІНКА МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ОСЬОВОЇ СИЛИ СТИСНЕННЯ ОБОЛОНКИ ПРИ НЕЧІТКИХ ДАНИХ ЯК ЗАДАЧА НЕВИЗНАЧЕНОГО ПРОГРАМУВАННЯ// Опір матеріалів і теорія споруд. Науково-технічний збірник. Вип.97. Київ 2016, с. 90-103 (Web of Science)

3. Valeriy BARANENKO, Denys VOLCHOK Approach of fuzzy dependent-chance programming to the problem of synthesis of cylindrical shells // Theoretical foundations of civil engineering – Warsaw, 2015. – P. 65-70

4. Baranenko V., Volchok D. Evaluation of the maximum axial force on a cylindrical shell structure in terms of stability and strength using fuzzy quantities of chosen geometric parameters //Roads and Bridges-Drogi i Mosty. – 2016. – Т. 15. – №. 1. – С. 71-81. (Scopus)

5.  D. Volchok Analysis of rod systems under undefined load  – Revista Romana de Inginerie Civila, Volumul 8 (2017), Numarul 1. – P. 45-57

6. Обернена задача будівельної механіки армованої циліндричної оболонки зі склопластику // Опір матеріалів і теорія споруд. Науково-технічний збірник. Вип.98. Київ 2017, с. 89-103 (Web of Science)

7. Бараненко В.А., Волчок Д.Л. Вагова оптимізація циліндричної оболонки із склопластику за умови одного граничного стану і невизначеної інформації щодо вихідних даних // Вісник Запорізького національного університету. Математичне моделювання і прикладна механіка. Фізико-математичні науки №1. 2017, Запоріжжя 2017, с. 22 – 35.

8. Бараненко В.А., Волчок Д.Л. Оцінка максимального значення стискаючої циліндричну оболонку сили в умовах трьох граничних станів і завданні геометричних параметрів нечітко-випадкової і випадково-нечіткої природи // Вісник Херсонського національного технічного університету. Математичне моделювання і прикладна механіка. №3 том 1 2017, Херсон 2017, с. 18 – 25.

9. Бараненко В.А., Волчок Д.Л. Вагова оптимізація стиснутої ортотропної циліндричної оболонки за умов трьох граничних станів, стохастичної і нечіткої невизначеності навантаження // Проблеми обчислювальної механіки та міцності конструкцій №27, Дніпро, 2017, с. 5-22

10. Denys VOLCHOK Large deflection of elastic rods under compression with fuzzy information for load data // Theoretical foundations of civil engineering – Dnipro, 2017. – P. 9- 14

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх