Наукові спрямування

Застосування методів прийняття рішень в системах різного призначення

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Вельмагіна
Наталя
Олександрівна

Дисципліни

Лінійні алгебра та аналітична геометрія

Диференційні рівняння

Математичні методи дослідження операцій

Чисельні методи

Технології створення програмних продуктів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 326 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-10

E-mail

velmahina.natalia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Вельмагіна Наталя Олександрівна у 2016 році захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (доктор філософії) в інституті механіки ім. С.П. Тимошенка місто Київ. Тема дисертації: «Бифуркационный анализ устойчивости нелинейных механических систем с качением, моделирующих колесные экипажи»» (керівник – професор Вербицький В.Г.). За останні 5 років у співавторстві та самостійно опублікувано 19 наукових праць. Учасник 14 науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференцій. Приймає участь в розробці держбюджетної НДР «Моделі, методи та інформаційні технології дослідження процесів і систем в будівництві» № ДР 0116U004537 (розділ 1 «Застосування методів прийняття рішень в системах різного призначення»).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 2002 закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Математик». З 2006 по 2014 працювала у ДААТ на кафедрі «Вища математика та інформатика», з 2012 - директор Коледжу ДААТ. З 2015 до сьогодні працює на кафедрі прикладної математики та інформаційних технологій ПДАБА.

Публікації

1. N. Ershova, I. Bondarenko, O. Shibko, N. Velmagina. Development of the procedure for verifying the feasibility of designing an active suspension system for transport carriages / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies – № 3/7 (93), 2018. – P. 53-63(SCOPUS).
2. Kolesnikova T., Sakno O., Vemagina N., Lysyi O. Thermodynamic analysis of the conrod-free engine / International Scientific Journal of Transport Problems – volume 13 issue 3, 2018. – P. 29-40 (SCOPUS).
3. T.N. Kolesnikova, O.P. Sakno, O.V. Lysyi, N.O. Vemagina. Mathematical modeling of the operating process of the engine and means of increasing service life of vehicles. // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychnoho Universytetu, Scientific and technical journal. – № 3 (165), Dnipro. 2018. – P. 108-114 (SCOPUS).
4. Семенець С. М. Забезпечення надійності нафтових резервуарів у період експлуатації / С. М. Семенець, С. С. Насонова, Д. Л. Волчок, Н. О. Вельмагіна // Вісник ПДАБА. Дніпро: ПДАБА, 2020.? №1.? С. 99-110.
5. Ostanina A., Ershova N., Shibko O., Velmagina N. Development of the design method of the enterprise for the release of new products / Technology audit and production reserves – № 1/2 (39), 2018. – P. 61-68.
6. Ершова Н.М., Вельмагина Н.А. Применение систем моделирования в дисциплине «Современная теория управления динамическими системами» бакалавров специальности «Компьютерные науки» / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПДАБА, 2017. – №5. с.60-68.
7. Журавель О. Ю., Вельмагіна Н. О. Штучні нейронні мережі в оцінці вартості будівельних проектів / Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып. 106. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении – Д.: ПГАСА, 2018. – с. 52-58.
8. Єршова Н. М., Вельмагіна Н. О., Чуприна Н. С. Розробка комп’ютерних програм оптимального проектування динамічних процесів спільного підприємства з виробництва і збуту продукції. Інформатика та математичні методи в моделюванні. Том 11 №1-2, 2021. Одеса. с. 26-38. DOI: 10.15276/imms.v11.no1-2/26
9. Єршова Н. М., Вельмагіна Н. О. Моделювання і оптимізація параметрів процесу взаємодії трьох підприємств в єдиній виробничій системі. Системні технології №3(134), 2021. – с. 23-30. DOI: 10.34185/1562-9945-3-134-2021-03

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх