Наукові спрямування

Менеджмент підприємств різноманітних структур і форм власності. Маркетинг як інструмент виживання і процвітання фірм в умовах конкуренції. Процесно-орієнтований менеджмент в сучасних умовах діяльності підприємств. Проектний менеджмент в умовах ринкової економіки. Стратегічний менеджмент як інструмент управління підприємствами в умовах динамічного і стохастичного середовища їх діяльності

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Вечеров
Валерій
Тимофійович

Дисципліни

Основи менеджменту

Стратегічний менеджмент

Маркетинг

Сучасні інструменти менеджменту і маркетингу

Управління проектами

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В512 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-65; міс. (056) 756-33-93

E-mail

vecherov.valeri@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1974 році Вечеров В.Т. захистив кандидатську дисертацію, а в 1994 році докторську дисертацію на тему: "Моделі і методи управління контрактацієй в будівництві". З 1994 року є академіком Української академії інформатики (УкрАІН) і має атестат професора кафедри менеджменту і маркетингу (1997). Докторська дисертація і одна з монографій присвячені формуванню договірних відносин в умовах ринкової економіки. Друга монографія присвячена управлінню цілеспрямованими змінами в діяльності підприємств, а третя і четверта – питанням подальшого розвитку процесного менеджменту підприємств. Також професором Вечеровим В.Т. підготовлено і надруковано 2 підручники та понад 130 наукових праць. Під його керівництвом 7 аспірантів захистили дисертації і їм було присуджено вчену ступінь кандидата наук. На протязі 20 років професор Вечеров В.Т. був і є членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських (К08.085.04) та докторських (Д08.085.01) дисертацій. Також підвищував свою кваліфікацію в США за спеціальністю „Проектний менеджмент” (Інститут світової економіки Всесвітнього банку реконструкції та розвитку).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 18/09/2017


Країна: ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. м. Дніпро, Україна

Назва події:

Інтерактивні технології щодо викладання навчальних дисциплін. Сучасні перспективні форми організації науково-дослідницької роботи


Трудова діяльність

у 1971 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Системи автоматичного управління”. З 1972 по 1974 рр. навчався в аспірантурі, після закінчення якої захистив дисертацію і працював в академічному інституті АН УССР. З 1977 року працює в ПДАБА на таких засадах: асистент (1977-1978), доцент (1979-1994), професор (1994), завідувач кафедри (1994-по теперішній час). Під час роботи в ПДАБА постійно підвищує свій професійний рівень, через участь у науково-дослідних роботах і конференціях, а також розширення професійної спеціалізації. В 1984 році він закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”, а в 2002 році закінчив Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Дніпропетровского університету економіки та права за спеціальністю «Менеджмент організацій». За час роботи в Академії був нагороджений: Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України; Подякою Жовтневої районної ради м. Дніпропетровська; Подякою Дніпропетровської обласної державної адміністрації; Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»; Почесною грамотою Дніпропетровської міської ради; Почесною Медаллю «За заслуги» перед ПДАБА за вагомий особистий внесок в розвиток освіти та науки, Ювілейною медаллю «100 років інженерно-будівельної освіти в Катеринославі - Дніпропетровську - Дніпрі».

Публікації

1. Алгоритм реализации процессно-ориентированного менеджмента на предприятиях Украины. Агросвіт. – Київ, 2010. – №13.

2. Основи менеджмента. Учебник. – Днепропетровск: «Свидлер», 2012. – 353 с.

3. Бизнес-процессы в управлении проектом совершенствования менеджмента строительной организации. Монография. – Днепропетровск: «Свидлер», 2014. – 193 с.

4. Особенности реализации процессно-ориентированного менеджмента на предприятиях с ограниченными ресурсами. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 99. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – С. 113-124.

5. Екологічне житлове будівництво: сутнісний аналіз та принципи регулювання розвитку. //Економічний простір: Збірник наукових праць. – №104. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015.- С.79-91.

6. Деякі питанні подальшого розвитку процесного менеджменту підприємств. Монографія.-Дніпропетровськ, ПДБА, 2015.-149 с.

7. Вечеров В.Т. Стратегічні орієнтири економічної політики розвитку екологічного будівництва в регіонах України / В.Т. Вечеров, Є.С. Орловский, В.Ю. Божанова // Економічний простір : Збірник наукових праць. – № 125. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 64-79 (Наукометрична база Index Copernicus).

8. Вечеров В.Т. Сучасна будівельна послуга: сутнісний зміст та особливості формування вартості / В.Т. Вечеров, Р.А.Алієв, А.О.Іскандеров // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 139. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2018. – С. 120-136.

9. Божанова В.Ю. Антидеприваційна система управління персоналом підприємства / В.Ю. Божанова, В.Т. Вечеров, О.Є. Кононова, В.Є. Редька // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – №10(18). – С. 8-15.

10. Vecherov V., Ufimtseva O. Management approach to the implementation of inclusive education // Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2019. – P. 1-20. (колективна монографія)

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх