Наукові спрямування

Підвищення екологічної безпеки об’єктів енерго- та водопостачання, управління професійним ризиком, охорона та безпека праці, екологія, безпека праці та запобігання аварійним ситуаціям при виконанні робіт з небезпечними вантажами, зниження виробничого шуму.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Третьяков
Олег
Вальтерович

Дисципліни

Дослідження екологічної безпеки праці

Вибухопожежонебезпека виробництва та вибухозахист

Консультація з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях

Обстеження і паспортизація будівель та інженерних споруд

Психологічні аспекти безпеки праці

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. B1306 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

тел. (056) 756-34-57, вн. 4-57

E-mail

Наукова діяльність

У 1978 році закінчив Ленінградський технологічний інститут імені Ленради за спеціальністю «Технологія рідкісних та розсіяних елементів». Кандидат технічних наук з 1986 року. Дисертацію захистив за спеціальністю 05.17.02 – Технологія рідкісних та розсіяних елементів. Доктор технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив зі спеціальності 21.06.01 – Екологічна безпека. Автор понад 300 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи професором Третьяковим О.В. видано та підготовлено до друку понад 80 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних 35.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 15/10/2020


Країна: Україна, м. Харків

Назва події:

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікативні технології»


Трудова діяльність

1991 - National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute, Kharkiv, Ukraine 2017 - O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine 2020 - Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv, Ukraine 2022 - Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro, Ukraine

Публікації

1. Третьяков О.В., Шевченко Т.О., Безсонний В.Л. Підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання харківського регіону (Україна) / Східно-Європейський журнал передових технологій. 5/10 (77) 2015. с. 40-49.Scopus

2. Третьяков О.В., Безсонний В.Л. Оцінка впливу стічних вод на екологічний стан річки Сіверський донець / Вісник ХНАДУ вип. 71, 2015. с. 103-108.Copernicus

3. Третьяков О.В., Безсонний В.Л. Основні методи математичного моделювання для методичного забезпечення басейнового підходу в управлінні якості водних ресурсів / Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.; ХУПС ім. І. Кожедуба, 2016. – Вип. 8 (145). – с. 194-199.  Copernicus

4. Адаменко М.І., Третьяков О.В., Смирнова О.А. Теоретичні основи інформаційного і методичного забезпечення ризик-орієнтованого підходу визначення умов праці на виробництві / Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.; ХУПС ім. І. Кожедуба, 2016. – Вип. 4 (150). – с. 132-135. Copernicus

5. О. Tretyakov, P. Sankov, I. Trifonov, N.Tkach, V. Hilov, V. Bakharev, S. Nesterenk Development of the metod of evaluation of the level of environmental safety of housing accommodation and its approbation // Східно-Європейськийжурнал передових технологій. 4/10 (88) 2017. с. 61-69. Scopus

6. О. Tretyakov, V. Bezsonnyi, B. Khalmuradov, R. Ponomarenko. Examining the dynamics and modelling of oxygen regime of Chrvonooskil water reservoir // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5/10 (89) 2017. с. 32-38. Scopus

7. Третьяков О.В., Нестеренко С.В., Доронін Є.В., Головенко М.М. Ризик-орієнтований підхід визначення умов праці на робочих місцях // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. Трудов. Вып. 105. Дн-вск., ГВУЗ ПГАСА, 2018. с. 131-138. Directory of Research Indexing, ResearchBib

8. О.В. Третьяков, В.Л. Безсонний, Р.В. Пономаренко, П.Ю. Бородич Підвищення ефективності прогнозування впливу техногенного забруднення на поверхневі водойми // Проблеми надзвичайних ситуацій. 2019. № 1(29). С. 61-78 Civil Security. DOI: 10.5281/zenodo.2602648

9. Третьяков О.В., Адаменко М.І.,Дармофал Е.А. Основи хорони праці : [навчальний посібник для самостійної роботи студентів], Харків: ФОП Панов А.М.,2017. –491 с.

10. О.В. Третьяков, Л.В. Подрігало, Е.А. Дармофал Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: Навчальний посібник. – Харків, ХДАФК, 2018. – 352 с.

більше

Публікації для ознайомлення

Підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання харківського регіону (Україна)


Examining the dynamics and modeling of oxygen regime of Chervonooskil water reservoir


Development of the method of evaluation of the level of environmental safety of housing accommodation and its approbation


Production risk management in the foundry


Удосконалення методології визначення якісного стану водної екосистеми (на прикладі річки Дніпро)


?>
вверх