Підручники та навчальні посібники

Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності

Читати далі
X

Бєліков А. С., Шаломов В.А., Подкопаєв С.В., Харченко В.В., Нажа П.М., Дзюбан О.В., Пилипенко О. В., Шемчук Р. В. Безпека життєдіяльності: підручник під заг. ред. засл. діяча науки і техніки України, д.т.н., проф. А. С. Бєлікова. –Дніпро : Журфонд, 2024. – 240 с.

ISBN 978-966-934-539-4

У підручнику розглянуті питання безпеки життєдіяльності людини у системі «людина – навколишнє середовище», впливу людини на навколишнє середовище, аналізу небезпек, які впливають на людину, ризику та його оцінці. Причинам виникнення природних та соціально-політичних небезпек.

Охорона праці при реконструкції та капітальному ремонті промислових підприємств

Охорона праці при реконструкції та капітальному ремонті промислових підприємств

Читати далі
X

Діденко Л. М., Папірник Р.Б., Сафонов В.В., Рибалка К.А., Клименко Г.О., Пилипенко О. В. Охорона праці при реконструкції та капітальному ремонті промислових підприємств: підручник під заг. ред. проф. Л. М. Діденка (друге видання). –Дніпро : Журфонд, 2024.

ISBN 978-966-934-533-2

Розглянуті питання організації охорони праці при реконструкції діючих промислових підприємств, безпечна технологія виробництва земляних робіт, влаштування і підсилення фундаментів, прокладання перенесення інженерних комунікацій, розбирання і руйнування будівель, монтаж і демонтаж конструкцій і технологічного устаткування основного виробництва, утеплення будівель, доставка і складування будівельних матеріалів і конструкцій, безпечна експлуатація засобів механізації, поліпшення умов праці будівельників при реконструкції промислових будівель та ін.

Для фахівців будівельної галузі і студентів будівельних спеціальностей.

Охорона праці в будівництві

Охорона праці в будівництві

Читати далі
X

Бєліков А. С., Шаломов В.А., Налисько М.М., Кульбач А.А., Харченко В. В., Нажа П.М., Дзюбан О.В., Бріженюк В. С., Бріженюк О. С. Охорона праці в будівництві: підручник під заг. ред. засл. діяча науки і техніки України, д.т.н., проф. А. С. Бєлікова. –Дніпро : Журфонд, 2023. – 523 с. ISBN 978-966-323-132-7

У підручнику розглянуті теоретичні, практичні, правові та організаційні питання охорони праці, промсанітарії, гігієни праці, пожежної безпеки в будівельній галузі.

Основи електротехнічної експертизи

Основи електротехнічної експертизи

Читати далі
X

Бєліков А. С., Коваленко О.В., Шаломов В. А., Кульбач А. А., Харченко В. В., Тодоров О. П., Нажа П. М., Папірник Р. Б., Дзюбан О. В. Основи електротехнічної експертизи: монографія / Під загальною редакцією засл. діяча науки і техніки України, д.т.н., проф. А. С. Бєлікова. – Дніпро: Журфонд, 2022. – 390 с.

ISBN 978-966-934-353-6

 

У монографії викладено методичні основи із забезпечення інженерно-технічних експертиз з електробезпеки та пожежної безпеки. Призначена для інженерно-технічних працівників підприємств, робітників інститутів судової експертизи при проведенні електротехнічних та пожежно-технічних експертиз, а також для студентів закладів вищої освіти при підготовці бакалаврів та магістрів спеціальності «Цивільна безпека».

CFD моделювання в аналізі ефективності систем захисту довкілля та працівників на робочих місцях

CFD моделювання в аналізі ефективності систем захисту довкілля та працівників на робочих місцях

Читати далі
X

Біляєв М. М., Біляєва В. В., Берлов О. В., Козачина В. А. CFD моделювання в аналізі ефективності систем захисту довкілля та працівників на робочих місцях: монографія. Журфонд: Дніпро, 2022. – 268 с.

ISBN 978-966-934-348-2

 

У монографії розглянуто питання розробки та оцінки ефективності систем захисту довкілля та працівників на робочих місцях від хімічного, шумового, пилового забруднень. Велику увагу приділено розробці математичних моделей для оцінки ефективності використання засобів захисту від пилового забруднення робочих зон біля транспортних магістралей та на об’єктах гірничого комплексу. Представлено результати розрахунку процесу дифракції ударної хвилі після вибуху на залізничній станції та забруднення атмосферного повітря при горінні ракетного палива.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників, що спеціалізуються в галузі екологічної та промислової безпеки, охорони праці, моніторингу та охорони навколишнього середовища, математичного моделювання.

Ергономіка в будівництві

Ергономіка в будівництві

Читати далі
X

Бєліков А. С., Шаломов В. А., Кульбач А. А., Калда Г. С., Коваленко О. В., Бородіна Н. А., Третьяков О. В., Данченко Ю. М. Ергономіка в будівництві: підручник / Під загальною редакцією засл. діяча науки і техніки України, д.т.н., проф. А. С. Бєлікова. – Дніпро, Журфонд, 2022. – 219 с.

ISBN 978-966-934-332-1

У підручнику висвітлено основні ергономічні чинники, які необхідно враховувати при вирішенні виробничих завдань у будівництві, показано методи аналізу і синтезу діяльності оператора і розподілу функцій між людиною та машиною, а також між фахівцями-операторами. Докладно розглянуто умови організації робочих місць операторів, ергономічні вимоги до засобів відображення інформації й органів управління, показано етапи розрахунку економічної ефективності проектних розробок, а також розглянуто ергономічні проблеми психологічного забезпечення праці людини. Викладено основні поняття ергономіки. Розглядаються психофізіологічні засади й базові характеристики діяльності оператора, а також комплекс питань, пов’язаних із проектуванням та вдосконаленням складних людино-машинних систем в будівництві.

Для фахівців в галузі ергономіки та студентів вищих навчальних закладів будівельного профілю.

Математичне моделювання в задачах оцінки ризику на потенційно небезпечних об’єктах

Математичне моделювання в задачах оцінки ризику на потенційно небезпечних об’єктах

Читати далі
X

Математичне моделювання в задачах оцінки ризику на потенційно небезпечних об’єктах / Біляєв М. М., Калашніков І. В., Біляєва В. В., Козачина В. А., Берлов О. В. – Монографія. Дніпро: Журфонд, 2021. – 270 с. ISBN 978-966-934-320-8

У монографії висвітлено сучасні математичні методи оцінювання ризику токсичного або термічного ураження працівників у випадку надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах. Розглянуто методи мінімізації ризику ураження працівників при екстремальних ситуаціях на підприємствах. Розглянуто технологію побудови багатофакторних CFD моделей, що дозволяють оперативно визначати зони хімічного та теплового забруднення.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників, які спеціалізуються в галузі екологічної безпеки, захисту довкілля, охорони праці, обчислювальної гідроаеродинаміки.

Мінімізація рівня хімічного забруднення атмосферного повітря на відкритій місцевості

Мінімізація рівня хімічного забруднення атмосферного повітря на відкритій місцевості

Читати далі
X

Мінімізація рівня хімічного забруднення атмосферного повітря на відкритій місцевості / Біляєв М. М., Русакова Т. І., Берлов О. В. – Монографія. Дніпро: Журфонд, 2021. – 198 с. ISBN 978-966-934-301-7

У монографії розглянуті важливі науково-прикладні методи і засоби управління та контролю шкідливими виробничими чинниками, що виявляються під час виробництва у процесі трудової діяльності людини. Сукупність цих методів і засобів можна використовувати при атестації робочих місць за умовами праці та паспортизації підприємств, що мають шкідливі виробничі чинники внутрішнього та зовнішнього походження та можуть погіршити умови праці на відкритій місцевості; при аналізі або прогнозуванні стану безпеки об’єкта для вироблення управлінських рішень та вибору форм організаційно-розпорядчих дій. Для використання в навчальному процесі вищих навчальних закладів при підготовці фахівців за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 263 «Цивільна безпека», 192 «Будівництво та цивільна інженерія»/

Безпека експлуатації альтернативних джерел енергії, 2020

Безпека експлуатації альтернативних джерел енергії, 2020

Читати далі
X

Безпека експлуатації альтернативних джерел енергії. Г. С. Калда, В. В. Шевеля, А. С. Бєліков [та ін.]; Навчальний посібник для студентів ЗВО. – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 197 с.

ISBN 978-966-330-370-3

Розглянуті питання стану та перспектив розвитку альтернативної енергетики в Україні. Описані найбільш ефективні види альтернативної енергетики та безпека праці робітників, пов’язаних з роботою у закладах, що продукують альтернативну енергію.

Для студентів спеціальностей «Охорона праці» та «Цивільна безпека» та студентів ЗВО, що вивчають альтернативну енергетику, фахівців з охорони праці та інженерно-технічних працівників.

Пожежно-технічна експертиза

Пожежно-технічна експертиза

Читати далі
X

А. С. Бєліков, О. В. Коваленко, Р. Б. Папірник, Т. В. Бунько, І. А. Соколов, В. В. Харченко, О. В. Дзюбан, М. М. Налисько, І. М. Матюшенко, О. А. Несін / Пожежно-технічна експертиза: підручник / Під загальною редакцією заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора А. С. Бєлікова. –Дніпро : Журфонд, 2020. –260 с.

ISBN 978-966-934-262-1

 

В підручнику розглянуті питання проведення пожежно-технічної експертизи при розслідуванні справ про пожежі. Наведені рекомендації та методичні підходи при дослідженні місця пожежі, проаналізовано версії основних причин виникнення пожежі. Викладені критерії оцінки технічного стану інженерних конструкцій будівель після пожежі.

Для інженерно-технічних працівників та студентів вищих навчальних закладів при вивченні дисциплін: пожежна безпека, проведення пожежно-технічних експертиз.

Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей.

Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей.

Читати далі
X

В. В. Сафонов, А. С. Бєліков, Р. Б. Папірник, С. В. Іванцов, Л. М. Діденко, О. В. Пилипенко, О. О. Лапшин, Б. В. Доронін, С. В. Шатов, В. А. Шаломов; Навчальний підручник загальною редакцією засл. діяча науки і техніки України, д.т.н., проф. А. С. Бєлікова. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 366 с.

ISBN 978-966-934-263-8

 

У навчальному підручнику викладено методичні рекомендації до змісту і оформленню розділу «Охорона праці» при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей.

Підручник для студентів вищих навчальних закладів та інженерно-технічних працівників

Пожежна безпека, 2019

Пожежна безпека, 2019

Читати далі
X

А. С. Бєліков, О. В. Пилипенко, В. М. Довгаль,Б. В. Болібрух, Є. В. Доронін, Д. В. Гудошник,Р. Б. Папірник, Г. С. Калда, С. В. Нестеренко,І. М. Матюшенко, Ю. Г. Шаранова, О. А. Несін/ Пожежна безпека: підручник / підзагальн. ред.д.т.н., прфесора А.С. Бєлікова. –Дніпро : Журфонд, 2019. – 508 с.

ISBN 978-966-934-203-4

В підручнику розглянуто питання пожежної безпеки та пожежної профілактики. Підручник призначений для студентів технічних спеціальностей архітектурно- будівельного профілю та фахівців що зайняті в сфері охорони праці, пожежної безпеки при проектуванні, будівництві, реконструкції будівель та споруд різного призначення, основ безпеки технологічних і виробничих процесів, пожежної безпеки систем життєзабезпечення та заходи щодо евакуації людей.

Основи охорони праці, 2019

Основи охорони праці, 2019

Читати далі
X

Бєліков А.С., Болібрух Б.В., Шаломов В.А. [та ін]; підзаг. ред. А.С. Бєлікова. – 2-е вид –Дніпро : ПП «Кулик В.В », 2019.– 452 с.
ISBN 978-966-323-193-8

У підручнику розглянуті теоретичні, практичні, правові і організаційні питання охорони праці, промислової санітарії, гігієни і безпеки праці, пожежної безпеки на виробництві. Призначено для студентів вищих начальних закладів та інженерно- технічних працівників.

Пожежна безпека виробництв, 2018

Пожежна безпека виробництв, 2018

Читати далі
X

Є. В. Доронін, А.С. Бєліков, Г.Г. Капленко, Ю.Г. Шаранова, К.А. Кірнос / Пожежна безпека виробництв. Під ред. д-ра техн. наук. проф. Бєлікова А.С. – Дніпро: Середняк Т.К., 2018. – 100 с.

ISBN 978-617-7599-73-8

В практикумі наведені теоретичні матеріали з прикладами розв’язання задач та завдання для самостійної роботи з питань пожежної безпеки виробництв. Зміст практикуму охоплює основні теоретичні положення утворення горючого середовища в технологічному обладнанні та приміщеннях, причини руйнування апаратів та установок, умови виникнення джерел запалювання та розповсюдження пожежі. Наведені варіанти розв’язання найбільш складних практичних задач.

Теорія горіння та вибуху, 2018

Теорія горіння та вибуху, 2018

Читати далі
X

Є. В. Доронін, А.С. Бєліков, О.О. Лапшин, Г.Г. Капленко, Ю.Г. Шаранова / Теорія горіння та вибуху: практикум. Під ред. д-ра техн. наук. проф. Бєлікова А.С. – Дніпро: Середняк Т.К., 2018. – 148 с.

ISBN 978-617-7599-76-9

У виданні стисло викладені основні положення курсу «Теорія горіння та вибуху» за навчальною програмою для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Надано методичні поради, алгоритми і приклади розв’язання типових задач. Наведено умови задач для практичних і контрольних робіт, питання для самоконтролю та довідковий матеріал.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности на рабочих местах с повышенным тепловым излучением, 2017

Обеспечение безопасности жизнедеятельности на рабочих местах с повышенным тепловым излучением, 2017

Читати далі
X

Обеспечение безопасности жизнедеятельности на рабочих местах с повышенным тепловым излучением / А.С. Беликов, С.Ю. Рагимов, А.О. Петренко, В.А. Шаломов, Н.Н. Удянский, Д.Л. Соколов, Ю.Г. Шаранова – Харьков: НУГЗУ, 2017. – 173 с.

В работе проведено ряд исследований, а именно: по термической напряженности на рабочих местах; по количественной оценке теплозащитных материалов с последующей разработкой индивидуальных и коллективных средств защиты. Проведенный анализ условий труда позволил выявить как явные, так и неявные вторичные источники избыточного теплового излучения и определить требования, на основе которых разработать методику по определению терморадиационной напряженности на рабочих местах с избыточным тепловым излучением.

Математичне моделювання в задачах промислової безпеки та охорони праці, 2017

Математичне моделювання в задачах промислової безпеки та охорони праці, 2017

Читати далі
X

Біляєв М.М., Берлов О.В., Кіріченко П.С. Математичне моделювання в задачах промислової безпеки та охорони праці: монографія / М.М. Біляєв, О.В. Берлов, П.С. Кіріченко ; Дніпропетровськ національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України. – Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2017. – 130 с. ISBN 978-617-7104-95-6

У монографії розглянуті питання оцінки та прогнозу наслідків екстремальних ситуацій, які відбуваються на хімічно небезпечних об’єктах. Розроблені моделі класу «diagnostic models», які дозволяють проводити прогноз можливих негативних наслідків екстремальних ситуацій, що пов’язані з емісією хімічно небезпечних речовин. Представлені результати вирішення комплексу прикладних задач в області промислової безпеки та охорони праці.

Исследование термодинамической напряженности на рабочих местах при воздействии высоких температур, 2016

Исследование термодинамической напряженности на рабочих местах при воздействии высоких температур, 2016

Читати далі
X

Исследование термодинамической напряженности на рабочих местах при воздействии высоких температур / А.С. Беликов, С.Ю. Рагимов, Э.Е. Стрежекуров, В.Л. Собина, Д.П. Дубинин, В.А. Шаломов – Днепр: Литограф, 2016. – 163 с.

В работе проведено ряд исследований. Разработки, полученные в результате исследований могут быть использованы для защиты работающих на рабочих местах с повышенными тепловыделениями в различных отраслях, в том числе оценка пожарной опасности действия огневого влияния размещенного оборудования и машин на работников.

Инженерно-техническая экспертиза по охране труда и безопасности жизнедеятельности, 2015

Инженерно-техническая экспертиза по охране труда и безопасности жизнедеятельности, 2015

Читати далі
X

Инженерно-техническая экспертиза по охране труда и безопасности жизнедеятельности : учебник / А.С. Беликов, В.В. Сафонов, Е.В. Рабич [и др.] ; под общ. ред. А.С. Беликова. – Днепропетровск: Середняк Т.К., 2015. – 438 с.

В учебнике рассмотрены порядок проведения инженерно-технических экспертиз, особенности в подготовке материалов на экспертизу и назначении судебных экспертиз, а также представлен алгоритм проведения судебной инженерно-технической экспертизы безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины для студентов высших учебных заведений в качестве учебника (письмо №1/11-17016 от 24.11.2015 г.)

Безопасность жизнедеятельности, 2015

Безопасность жизнедеятельности, 2015

Читати далі
X

Беликов А.С., Капленко Г.Г., Мацияко В.В., Пушнин Л.П., Стаценко Ю.Ф., Кирнос Е.А., Андреева А.В., Зибров И.Ф. / Безопасность жизнедеятельности / Под ред. д.т.н., профессора А.С. Беликова. – Днепропетровск: ФОП Середняк Т.К., 2015 г. – 636 с.

В учебнике рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности человека в системе «человек – окружающая среда». При этом уделено внимание таким вопросам: влияние человека на окружающую среду, анализ опасностей, влияющих на человека, риск и его оценка, причины возникновения техногенных аварий и катастроф, природных и социально-политических опасностей, менеджмент безопасности и управление силами и средствами объектов хозяйствования во время чрезвычайных ситуаций.

Охрана труда в агропромышленном комплексе Украины, 2014

Охрана труда в агропромышленном комплексе Украины, 2014

Читати далі
X

Охрана труда в агропромышленном комплексе Украины: учебник для студентов высших учебных заведений Украины III-IV уровня аккредитации / [Беликов А.С., Сафонов В.В., Годяев С.Г., Левченко А.И., Дмитрюк С.П., Маладыка И.Г., Тищенко Е.А., Бойко О.В., Кравчук А.М., Устимович Л.Д., Стрежекуров Э.Е., Одинец Е.А.]. – Черкассы: издатель Чабаненко Ю.А., 2014. – 646 с.

В учебнике рассмотрены теоретические, практические, правовые и организационные вопросы охраны труда, промышленной санитарии, гигиены и безопасности труда, пожарной безопасности на производстве.

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины для студентов высших учебных заведений в качестве учебника (письмо №1/11.8927 от 10.06.14).

Для студентов высших учебных заведений и инженерно-технических работников.

Охрана труда в строительстве, 2014

Охрана труда в строительстве, 2014

Читати далі
X

Беликов А.С., Сафонов В.В., Нажа П.Н. и др. / Охрана труда в строительстве: учебник / под общ. ред. А.С. Беликова. – К.: Основа, 2014. – 592 с. ISBN 978-966-699-768-8

В учебнике рассмотрены теоретические, практические, правовые и организационные вопросы охраны труда, промсанитарии, гигиены труда, пожарной безопасности в строительной сфере.

Моделирование нестационарных процессов аварийного загрязнения атмосферы, 2014

Моделирование нестационарных процессов аварийного загрязнения атмосферы, 2014

Читати далі
X

Беляев Н.Н., Берлов А.В., Машихина П.Б. Моделирование нестационарных процессов аварийного загрязнения атмосферы: Монография / Н.Н. Беляев, А.В. Берлов, П.Б. Машихина. Д.: Акцент ПП, 2014. – 127 с.

В монографии рассмотрены вопросы прогнозирования уровня загрязнения атмосферного воздуха при чрезвычайной ситуации на химически опасном объекте. Основное внимание уделено вопросам аварийного загрязнения атмосферы при диверсии в хранилище твердого ракетного топлива. Рассмотрена методология оценки уровня загрязнения атмосферы, методика прогноза токсичного поражения людей в помещениях при затекании в них загрязненного атмосферного воздуха и проблема формирования кислотного дождя. Представлены результаты решения комплекса прикладных задач в области мониторинга чрезвычайных ситуаций, экологической и промышленной безопасности.

Радиационная безопасность зданий и сооружений с учётом инновационных направлений в строительстве, 2013

Радиационная безопасность зданий и сооружений с учётом инновационных направлений в строительстве, 2013

Читати далі
X

Беликов A.С., Калда Г.С., Соколов И.А., Пилипенко А.В., Рагимов С.Ю. / Радиационная безопасность зданий и сооружений с учётом инновационных направлений в строительстве / Под общей редакцией д.т.н., профессора А.С. Беликова. Днепропетровск : «Середняк Т.К.», 2013г. –367 с.

В учебнике рассмотрены вопросы радиационной безопасности в строительной сфере при проектировании, строительстве, эксплуатации и реконструкции существующих, реконструируемых, новых зданий и сооружений от естественных и искусственных радионуклидов и ионизирующих источников излучения; соответствия нормативно-правовых документов Украины по обеспечению радиационной безопасности и экологического благополучия населения; внедрения инновационных направлений в строительной индустрии, которые соответствуют современной концепции радиационной защиты, как населения, так и персонала объектов строительства.

Теоретичні основи судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності, 2013

Теоретичні основи судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності, 2013

Читати далі
X

Теоретичні основи судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності / Ю.О. Кривченко, Л.Г. Бордюгов, В.В. Сабадаш, А.С. Бєліков, О.М. Моісєєв, Д.І. Фокін, Н.А. Решетнікова, Р.М. Шостак, С.В. Прусакова, І.М. Марченко, Є.Ю. Білогурова. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2013.– 371 с. ISBN 978-966-317-206-4

У монографії розроблені сталі процедури призначення й проведення судових інженерно-технічних експертиз з безпеки життєдіяльності людини, в ході яких досліджуються дії осіб, причетних до виникнення надзвичайної ситуації, і встановлюються домінуючі з технічної точки зору причинні зв’язки між допущеними відступами від вимог нормативно-правових актів з охорони праці та наслідками, що настали.

Методика судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності, 2013

Методика судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності, 2013

Читати далі
X

Методика судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності / Ю.О. Кривченко, Л.Г. Бордюгов, В.В. Сабадаш, А.С. Бєліков, О.М. Моісєєв, Д.І. Фокін, Н.А. Решетнікова, Р.М. Шостак, С.В. Прусакова, І.М. Марченко, Є.Ю. Білогурова. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2013.– 144 с. ISBN 978-966-317-205-7

У монографії розроблені сталі процедури призначення й проведення судових інженерно-технічних експертиз з безпеки життєдіяльності людини, в ході яких досліджуються дії осіб, причетних до виникнення надзвичайної ситуації, і встановлюються домінуючі з технічної точки зору причинні зв’язки між допущеними відступами від вимог нормативно-правових актів з охорони праці та наслідками, що настали.

Моделирование и оптимизация микроклиматических условий и параметров систем жизнеобеспечения помещений

Моделирование и оптимизация микроклиматических условий и параметров систем жизнеобеспечения помещений

Читати далі
X

Беликов А.С., Полищук С.З., Петренко А.О., Петренко В.О., Кушнир Е.Г., Полищук А.С. Моделирование и оптимизация микроклиматических условийи параметров систем жизнеобеспечения помещений.– Днепропетровск: ЧМП «Экономика», 2013,– 176 с.

ISBN 978-966-2637-17-5

Изложены результаты исследований по обеспечению оптимальных микроклиматических условий, моделированию теплового режима и формированию качества воздушной среды помещений.

Для научных, инженерно-технических работников, проектировщиков в области технологий жизнеобеспечения и качества воздушной среды, а также для студентов специальностей теплогазоснабжение и вентиляция.

Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей, 2011

Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей, 2011

Читати далі
X

Сафонов В. В. та ін. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2011. – 480 с.

ISBN 978-966-699-615-5

У навчальному посібнику викладено методичні рекомендації до змісту і оформлення розділу «Охорона праці» при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей.

Охрана труда на предприятиях строительной индустрии, 2010

Охрана труда на предприятиях строительной индустрии, 2010

Читати далі
X

Беликов А.С., Кожушко А.П., Сафонов В.В., Чесанов В.Л., Капленко Г.Г., Касьян А.И., Шлыков Н.Ю., Коструб В.А., Харачих Г.И., Сорока К.Ю. / Охрана труда на предприятиях строительной индустрии / Под ред. д.т.н., профессора А.С. Беликова. – Днепропетровск: «ФЕДОРЧЕНКО А.А.», 2010 г. – 528 с.

Учебник печатается впервые. Рассмотрены теоретические, практические, правовые и организационные вопросы охраны труда, промсанитарии, гигиены труда, пожарной безопасности на предприятиях стройиндустрии.

Радиационная безопасность зданий с учетом инновационных направлений в строительстве, 2009

Радиационная безопасность зданий с учетом инновационных направлений в строительстве, 2009

Читати далі
X

Запрудин В.Ф., Беликов А.С., Пилипенко А.В., Савицкий Н.В., Гупало О.С. Радиационная безопасность зданий с учетом инновационных направлений в строительстве / Под ред. доктора техн. наук, профессора А.С. Беликова. – Д.: Баланс-Клуб, 2009. – 351 с.

У підручнику розглянуті питання радіаційної небезпеки в будівельній галузі при проектуванні, будівництві, експлуатації та реконструкції від природних та штучних радіонуклідів і іонізуючих джерел випромінювання; відповідності нормативно-правових документів України по забезпеченню радіаційної безпеки та екологічного благополуччя населення; впровадження інноваційних напрямків в сучасні напрямки будівництва, що відповідають концепції радіаційного захисту людини.

ДБН А.3.2-2-2009. ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА У БУДІВНИЦТВІ, 2009

ДБН А.3.2-2-2009. ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА У БУДІВНИЦТВІ, 2009

Читати далі
X

Розроблено: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва Мінрегіонбуду України.

Розробники: О. Галінський, канд. техн. наук (науковий керівник); С Андреев, канд. техн. наук; А. Баглай, канд. техн. наук; В. Беглецов, канд. хім. наук;

О. Гармаш; А. Завойський, канд. техн. наук;

В. Клименко; В. Кокшарьов, канд. техн. наук; О. Павлюк, канд. техн. наук;

С. Полонська, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); Р. Цесіс Київський національний університет будівництва і архітектури (О. Вільсон, канд. техн. наук (науковий консультант); М. Корнієнко, канд техн. наук);

Харківська національна академія житлово-комунального господарства (Б. Коржик, канд. техн. наук);

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, м. Дніпропетровськ (В. Сафонов, канд. техн. наук; Л. Діденко, канд. техн. наук).

Полтавський технічний університет ім. Кондратюка (В. Русій, канд. техн. наук).

Ергономіка в будівництві, 2009

Ергономіка в будівництві, 2009

Читати далі
X

Ергономіка в будівництві. Бєліков А.С., Шевяков О.В., Шаломов В.А., Мелашич В.В., Сафонов В.В., Шликов М.Ю., Малий В.В., Реуцький М.В. Під ред. д.т.н., проф. Бєлікова А.С. – Підручник. – Дніпропетровськ: IMA-прес, 2009. – 208 с.

ISBN 978-966-331-282-8

У підручнику висвітлено основні ергономічні чинники, які необхідно враховувати при вирішенні виробничих завдань у будівництві, показано методи аналізу і синтезу діяльності оператора і розподілу функцій між людиною та машиною, а також між фахівцями-операторами. Докладно розглянуто умови організації робочих місць операторів, ергономічні вимоги до засобів відображення інформації й органів управління, показано етапи розрахунку економічної ефективності проектних розробок, а також розглянуто ергономічні проблеми психологічного забезпечення праці людини. Викладено основні поняття ергономіки. Розглядаються психофізіологічні засади й базові характеристики діяльності оператора, а також комплекс питань, пов’язаних із проектуванням та вдосконаленням складних людино-машинних систем в будівництві.

Радонова безпека житлових будівель, 2008

Радонова безпека житлових будівель, 2008

Читати далі
X

І.А. Соколов, В.Ф. Запрудін, А.С. Бєліков, О.В. Пилипенко, М.В. Савицький, О.С. Гупало / Радонова безпека житлових будівель / Під ред. д.т.н., професора І.А. Соколова, м. Дніпропетровськ. – 2008р.

У підручнику розглянуті питання щодо радонової безпеки будівель та споруд, радіаційної небезпеки, яка утворюється від іонізуючих випромінювань радіонуклідів будівельного виробництва, вимог нормативно- правових документів в Україні по забезпеченню радіаційної безпеки населення та шляхи досягнення радіаційної якості житлових будівель, які відповідають принципам сучасної концепції радіаційного захисту людини.

Основы охраны труда, 2007

Основы охраны труда, 2007

Читати далі
X

Беликов А.С., Касьянов А.И., Дмитрюк С.П., Устимович Л.Д., Годяев С.Г., Голендер В.А.

Основы охраны труда: Учебник для студентов высших учебных заведений Украины III-IV уровня аккредитации / Под ред., д.т.н., профессора А.С. Беликова. – Днепропетровск: «Журфонд», 2007. – 494 с.

В учебнике рассмотрены теоретические, практические, правовые и организационные вопросы охраны труда, промышленной санитарии, гигиены и безопасности труда, пожарной безопасности на производстве. Для студентов высших учебных заведений и инженерно-технических работников.

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины для студентов высших учебных заведений в качестве учебника (письмо от 11.06.07. №1.4/18-Г-906).

Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій, 2006

Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій, 2006

Читати далі
X

Сафонов В.В. Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій: Навч.посібн./В.В. Сафонов, Л.М. Діденко, В.В. Мелашич; За ред. В.В. Сафонова. – К.: Техніка, 2006. – 288 с. + кольор. вклейка на 2 с.

ISBN 966-575-034-8

У навчальному посібнику розглянуто загальні та спеціальні питання виробничої санітарії, безпеки праці, протипожежної техніки для підприємств, що виготовляють металеві конструкції, та для будівельних майданчиків, на яких здійснюється монтаж. Подано відомості про систему безпеки праці. Наведено основні вимоги безпеки при виконанні різних робіт.

Пожежна безпека будівель та споруд, 2004

Пожежна безпека будівель та споруд, 2004

Читати далі
X

Кулєшов М.М., Уваров Ю.В., Олійник О.Л., Пустомельник В.П., Бєліков А.С. Пожежна безпека будівель та споруд: Навчальний посібник. – Харків, 2004. – 271 с.

В посібнику розглянуто основні питання, що забезпечують пожежну безпеку будівель споруд на основі сучасних методів оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій, об’ємно-планувальних та інженерних рішень щодо безпечної евакуації людей при пожежі, технічних рішень протидимного та противибухового захисту будівель, улаштуванню протипожежних перешкод.

Посібник розраховано на курсантів та слухачів пожежно-технічних навчальних закладів, а також може бути корисним для працівників служби цивільного захисту МНС України і проектних організацій та студентів будівельних спеціальностей.

Безопасность жизнедеятельности, 1995

Безопасность жизнедеятельности, 1995

Читати далі
X

Г.Н. Крикунов, А.С. Беликов, В.Ф. Залунин, В.Н. Довгаль. «Безопасность жизнедеятельности» – Днепропетровск: УкО ИМА-пресс, 1995 г., 196 с. Изд. первое.

ISBN № 5-7707-8007-Х

В книге изложены общие сведения и специальные вопросы безопасности жизнедеятельности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Приводятся экологические и экономические данные о возможных последствиях при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного происхождения. Разработаны схемы расчетов, облегчающие решение практических задач. Отражены вопросы роли ИТР предприятий и специальных служб, принимающих участие в ликвидации последствий аварий.

Охрана труда при реконструкции и капитальном ремонте производственных зданий, 1994

Охрана труда при реконструкции и капитальном ремонте производственных зданий, 1994

Читати далі
X

«Охрана труда при реконструкции и капитальном ремонте производственных зданий» / Колектив авторів: Л. М. ДІДЕНКО (гл. 1…8, 12), В. В. САФОНОВ (гл. 9…11), В. Г. КАХОВСЬКИЙ (гл. 11), П. I. НЕСЕВРЯ (гл. 3), М. П. ЗАХВАТКІН (гл. 3), А. П. ПИЛИПЕНКО (гл. 11). – Днепропетровск, 1994.

Рассматриваются вопросы организации охраны труда при реконструкции действующего предприятия, безопасная технология производства земляных работ, устройства, усиления и замены фундаментов, прокладки и переноса инженерных коммуникаций, разборки и разрушения зданий и др.

Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій, 1993

Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій, 1993

Читати далі
X

Сафонов В. В. та ін. Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій / В.В. Сафонов, Л.М. Діденко, Л.А. Чередніченко.– X. : Вид-во «Основа» при Харк. ун-ті, 1993. – 280 с.

ISBN 5-11-001127-3.

У навчальному посібнику розглянуто загальні та спеціальні питання виробничої санітарії, техніки безпеки, протипожежної техніки для підприємств, що виготовляють металеві конструкції, і для будівельних майданчиків, на яких здійснюється монтаж. Систематизовано інженерні рішення щодо охорони праці. Подано відомості про систему стандартів безпеки праці. Наведено основні вимоги безпеки при виконанні різних робіт. Приділено увагу плануванню заходів щодо охорони праці.

Безопасность жизнедеятельности, 1992

Безопасность жизнедеятельности, 1992

Читати далі
X

Крикунов Г.И., Беликов A.С., Залунин В.Ф. / Безопасность жизнедеятельности. Днепропетровск : «Пороги», 1992г. – 413 с.

В книге изложены вопросы безопасности жизнедеятельности человека в единой системе «человек — производство — среда». Все биологические системы могут существовать в окружающей среде при условии биологического равновесия. В процессе трудовой деятельности человек изменяет внешнюю среду существования, что чревато негативными последствиями.

Нерациональная деятельность человечества привела к тому, что развитие общества и производства в целом стало антагонистом природы.

Рассмотрены вопросы сохранения равновесия в природе при рациональном использовании сырьевых и энергетических ресурсов

Охрана труда в комплексных строительных бригадах, 1982

Охрана труда в комплексных строительных бригадах, 1982

Читати далі
X

Охрана труда в комплексных строительных бригадах; Справочник / [В. В. Сафонов, 3. И. Пятигорский и др.]; Под ред. В. В. Сафонова, канд. техн. наук.– Днепропетровск: Промінь, 1982.–167 с.

В справочнике изложены основные вопросы законодательства по охране труда с учетом специфики работы комплексных строительных бригад. Описаны безопасные методы выполнения основных видов строительных работ и средства индивидуальной защиты, рассмотрены требования противопожарной профилактики, гигиены труда.

 

Борьба с шумом и вибрацией в строительстве и на предприятиях строительной индустрии, 1979

Борьба с шумом и вибрацией в строительстве и на предприятиях строительной индустрии, 1979

Читати далі
X

Борьба с шумом и вибрацией в строительстве и на предприятиях строительной индустрии. Е.П. Самойлюк, В.В. Сафонов. – К.: «Будівельник», 1979. – 152 с.

В книге рассматривается комплекс вопросов по борьбе с шумом и вибрацией в строительном производстве. Приводятся нормативные требования к допустимым уровням шума и вибрации. Излагаются методы акустических и вибрационных измерений, технология обработки результатов. Даются классификация и характеристики основных источников шума и вибрации, звуко- и виброизоляционных материалов. Содержатся практические рекомендации по снижению шума и вибраций. Приводится расчет экономической эффективности мероприятий по борьбе с шумом.

Охрана труда на предприятиях строительной индустрии, 1976

Охрана труда на предприятиях строительной индустрии, 1976

Читати далі
X

Охрана труда на предприятиях строительной индустрии. А.Ф. Бицаев, Ю.Н. Посяда, А.А. Чуханов, В.В. Сафонов.– Киев: «Будівельник», 1976. – 144 с.

В книге освещаются вопросы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, контроля за выполнением технических и санитарных норм, правил и инструкций.

Рассматриваются вопросы оздоровления условий труда в цехах заводов и предприятий строительной индустрии, даются рекомендации по безопасной эксплуатации механического оборудования, кранов, подъемно-транспортных устройств и др.

Методичні вказівки

Організація і проведення рятувальних робіт на об’єктах будівництва», 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання

Організація і проведення рятувальних робіт на об’єктах будівництва», 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація і проведення рятувальних робіт на об’єктах будівництва» для студентів ступеня магістра спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Капленко Г.Г., Берлов О.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018.– 24 с.

Методичні вказівки містять загальні рекомендації до самостійного вивчення основних положень програми дисципліни «Організація і проведення рятувальних робіт на об’єктах будівництва» для магістрів спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання, послідовність опрацювання навчальних питань та контрольні запитання для самостійної перевірки.

завантажити
Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці,  263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання

Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці, 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Капленко Г.Г, Берлов О.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА 2018. –18 с.

Методичні вказівки містять загальні рекомендації до самостійного вивчення основних положень програми дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» для бакалаврів спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання, послідовність опрацювання навчальних питань та контрольні запитання для самостійної перевірки.

завантажити
Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці,  263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання, 2018

Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці, 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Капленко Г.Г., Берлов О.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018.–41 с.

Методичні вказівки містять загальні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» для бакалаврів спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. Для закріплення матеріалу передбачені варіанти індивідуальних завдань.

завантажити
Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Безопасность жизнедеятельности», 2008

Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Безопасность жизнедеятельности», 2008

Читати далі
X

Техногенные аварии со взрывами и разрушениями плотин. Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составили: Пушнин Л.П., Капленко Г.Г., Фоменко Ф.И. – Днепропетровск: ПГАСА, 2008. – 64с.

В методических указаниях показаны потенциальные и реальные источники техногенных опасностей и причины их проявления.

Рассматриваются некоторые свойства взрывов взрывчатых веществ и газовоздушных смесей углеводородных продуктов, их поражающие факторы и методика прогнозирования последствий их воздействий на человека и окружающую среду.

Показана примерная методика определения масштабов катастрофического затопления местности при разрушениях плотин водохранилищ и возможные последствия на примере Днепровского каскада гидроузлов.

завантажити
Контрольна робота з дисципліни «Безпека життєдіяльності», 2016

Контрольна робота з дисципліни «Безпека життєдіяльності», 2016

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: Пушнін Л.П., Капленко Г.Г., Карасьов О.Г., Шаранова Ю.Г. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 40 с.

В методичних вказівках вимоги до виконання контрольної роботи з питань визначення впливу наслідків надзвичайних ситуацій (НС) на адміністративні територіальні одиниці (АТО), об’єкти господарювання (ОГ) та населення, що мешкає поблизу потенційно небезпечних об’єктів.

Прогнозирование инженерной, химической и радиационной обстановки при авариях на потенциально опасных объектах, 2014

Прогнозирование инженерной, химической и радиационной обстановки при авариях на потенциально опасных объектах, 2014

Читати далі
X

Методические указания для выполнения практических занятий по дисциплине «Прогнозирование инженерной, химической и радиационной обстановки при авариях на потенциально опасных объектах» для студентов дневной и заочной форм обучения / Составил: Пушнин Л.П. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014.

 

Методические указания составлены для студентов ПГАСА, изучающих курс БЖД, для выполнения практических занятий, а также для помощи при выполнении ими домашнего задания и контрольных работ.

Контрольна робота по дисципліні «Безпека життєдіяльності», 2013

Контрольна робота по дисципліні «Безпека життєдіяльності», 2013

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: Пушнін Л.П., Капленко Г.Г., Карасьов О.Г., Шаранова Ю.Г. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – 39 с.

Методичні вказівки містять загальні рекомендації щодо вивчення основних положень програми дисципліни «Безпека життєдіяльності», послідовність опрацювання учбових питань та контрольні запитання для самостійної перевірки.

Дня закріплення теоретичних знань передбачені варіанти контрольних завдань, надано зміст та рекомендації з розв’язку практичних задач, а також викладені вимоги до оформлення контрольної роботи.

Техногенные аварии с выбросом опасных химических веществ и ликвидация их последствий, 2006

Техногенные аварии с выбросом опасных химических веществ и ликвидация их последствий, 2006

Читати далі
X

Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Безопасность жизнедеятельности»: Техногенные аварии с выбросом опасных химических веществ и ликвидации их последствий / Составили: Пушнин Л.П., Капленко Г.Г. – Днепропетровск: ПГАСА, 2006. – 77 с.

В методических указаниях дана характеристика и классификация опасных химических веществ, рассмотрены способы их содержания, хранения и транспортировки. Изложена методика прогнозирования масштабов химического заражения и определения возможных потерь среди населения, рабочих и служащих объектов хозяйствования. Рассмотрены мероприятия по защите населения от химического поражения, ликвидации последствий аварии и оказания медицинской помощи пострадавшим. Даны характеристики средствам индивидуальной защиты условия и особенности их использования населением.

Проведення випробувань сховища при прийнятті його в експлуатацію і при підготовці до приймання захищених, 2004

Проведення випробувань сховища при прийнятті його в експлуатацію і при підготовці до приймання захищених, 2004

Читати далі
X

Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Цивільна оборона» для студентів за всіма напрямками навчання / Укладач: Пушнін Л.П. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2004. – 20 с.

В методичних вказівках дані організаційно-методичні вказівки по проведенню лабораторної роботи зі студентами ПДАБА й викладена послідовність проведення іспитів санітарно-технічних систем та захисних пристроїв при підготовці сховища до експлуатації в особливих умовах.

Збірники наукових праць

?>
вверх