ІСТОРІЯ КАФЕДРИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

 

Значний рівень травматизму в будівельній галузі, спричинений будівельним бумом у середині 60-х років минулого століття, обумовив потребу у фахівцях-будівельниках, які б досконало володіли знаннями вимог охорони праці та таких, які б могли ці знання застосувати на практиці. З цією метою 1 вересня 1971 року при Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті було засновано кафедру “Охорона праці та ергономіка”.

Навчальну і науково-дослідну діяльність кафедри здійснювали 6 викладачів і дві одиниці учбово-обслуговуючого персоналу (доцент Резниченко А.А., к.т.н., доцент Сафонов В.В., ст. викладач Устинов В.А., асистент Котова А.І., асистент Чуднова Л.Н., зав. лабораторією Матюшенко Н.І., лаборант Сокіркина Н.А.) на чолі з першим завідуючим кафедрою – доц. Біцаєвим А.Ф. кафедра забезпечувала підготовку студентів за такими дисциплінами: «Охорона праці», «Ергономіка», «Радянське право».

Біцаєв А.Ф.
(1971-1972 рр.)

З 1 вересня 1972 р. по 1978 р кафедру очолював доц. Чуканов А.А., виконуючи одночасно обов’язки технічного і організаційного куратора будівництва студентських гуртожитків №5, 6, 7, 8; учбових корпусів інституту, студентського клубу.

Досвідченим виробничникам доц. А.Ф. Біцаєву та доц. А.А. Чуканову (доцент Біцаєв А.Ф. працював головним механіком найбільшого будівельного тресту «Дніпроспецбуд», а доцент Чуканов А.А. – керуючим трестом «Дніпрожитлобуд») вдалося поєднати теоретичні питання безпеки з нагальними проблемами виробництва, акцентувати увагу на гострих моментах, підвищити у свідомості студентів значення здоров’я та життя людини в процесі праці.

Чуканов А.А.
(1972-1978 рр.)

В цей період зусилля колективу кафедри були направлені, в основному, окрім проведення учбового процесу, на створення матеріальної і навчально-методичної бази, оскільки кафедра створювалася практично з нуля.

У 1974 р. захищають дисертації к.т.н, доц. Чередниченко Л.А., к.т.н., доц. Діденко Л.М., к.т.н., доц. Нейковський С.І. Кафедру поповнили к.п.н., доц. Туровська А.А., к.т.н., доц. Звєздін О.А., к.т.н., доц. Маніна Л.І., асистент Бурдіян В.Н. Учбово-обслуговуючій персонал складався з зав. лабораторією Матюшенко Н.І., лаборанта Саломахи Н.Н.

У 1978-1983 роках кафедру очолював к.т.н., доц. Сафонов В.В. У 1981 році всі члени кафедри мали ступені кандидатів технічних наук. Захистили дисертацію асистент Пальм Г.А. і асистент Лук´янськова А.Н.

Колективом кафедри приділялась велика увага підготовці молодих фахівців. Кафедра була випускаючою. Багато дипломних проектів виконувалися на комплексній міжкафедральній основі та їх захист проводився на підприємствах, в населених пунктах, за замовленням яких вони були виконані.

Сафонов В.В.
(1978-1983 рр.)

Запам’яталися захисти комплексних дипломних проектів з реконструкції, впорядкування й розвитку населених пунктів, які були захищені в Павлоградському, Синельниковському, Покровському, Магдалинівському, Царичанському й інших районах Дніпропетровської області. Ряд студентських робіт було реалізовано. Це такі як «Іподром» в селі Орловщина, «Впорядкування і реконструкція села Катеринівка», «Виробничі приміщення села Катеринівка» й інші.

Після кожного захисту значна частина студентських розробок передавалася для впровадження головам колгоспів. Запропоновані студентами розробки влітку зводилися бійцями студентських будівельних загонів цього ж факультету. Запам’яталися дипломні проекти, підготовлені і успішно захищені студентами А. Князем, А. Волошиним, А. Радчуком, М. Ганником та іншими. Більшість із дипломників, хто захистився по кафедрі, сьогодні це відомі будівельники, як і в сільськогосподарському, так і в промисловому та цивільному будівництві. Троє з них сьогодні мають науковий ступень: М.І. Ганник, А.О. Тітюк та К.П. Мирошниченко, працюють в нашій академії на різних кафедрах.

Вперше на кафедрі (під редакцією доц. Сафонова В.В.) з’являються довідники з охорони праці та з питань боротьби з шумом. У 1982 році к.т.н., доц. В.В. Сафоновим розроблені стенди для проведення двох лабораторних робіт по боротьбі з шумом и по боротьбі з вібрацією. Ці експонати на ВДНХ України отримали друге місце. Доцентом О.А. Звездіним разом із завідуючим лабораторії розроблено стенд з електробезпеки.

На період роботи завідувача кафедри доц., к.т.н. Сафонова В.В. в Алжирській республіці кафедру очолив доцент, к.т.н. Звєздін О.А.

У 1983-1986 роки кафедру очолював д.г.н., проф. Крикунов Г.М. На той час він був одним із небагатьох докторів наук, які працювали на кафедрах охорони праці у будівельних ВНЗ країни. Він організував два науково-дослідні колективи, один з яких проводив соціологічні дослідження в трудових колективах, інший вивчав питання охорони праці на будівельному виробництві та охорони навколишнього природного середовища. До виконання науково-дослідних держдоговірних робіт, окрім співробітників науково-дослідного сектора, було залучено практично всіх викладачів кафедри. На всіх наукових держдоговірних темах працювали постійно 5-6 студентів інституту, одержуючи при цьому заробітну платню.

Крикунов Г.М.
(1983-1986 рр.)

При кафедрі було відкрито аспірантуру, а в інституті створено спеціалізовану Вчену Раду із захисту дисертацій з охорони праці, єдину на той час у будівельних ВНЗ України. Аспірантура і спеціалізована рада успішно функціонують до сьогодні. Кафедрою за цей час проводиться значна науково-дослідна робота.

Так, згідно з рішенням Дніпропетровського міського виконкому № 592 від 12 листопада 1986 р. кафедра охорони праці ДІБІ разом з лабораторією Дніпропетровського державного університету та ДМЦ і Державною інспекцією провела аналіз «Забруднення атмосфери та перспективи стану повітряного басейну м. Дніпропетровськ» (наукові керівники – проф. Г.М. Крикунов, с.н.с. А.С. Бєліков). Важливість такої роботи була пов’язана з необхідністю контролю за дотриманням вимог Регіональної інспекції з охорони навколишнього середовища підприємствами-забруднювачами. Вперше для Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська були проведені на ЕВМ розрахунки полів забруднення для 127 основних джерел забруднення токсичними речовинами та 1212 джерел забруднення пилом. Побудова ізоліній концентрації шкідливих речовин та пилу дозволила прогнозувати стан забруднення цих міст у перспективі розвитку на 10 – 20 років. Робота була схвалена Управлінням екології та прийнята міськими виконкомами.

Значне місце в спільній науковій роботі проф. Г.М. Крикунова та доцента А.С. Бєлікова знайшли питання профілактики виробничого травматизму. У першу чергу було вивчено організаційні та фізіологічні фактори, які можуть спричинити травматизм у різних сферах будівельної діяльності. Обстеження цілої низки виробництв: будівельного комбінату № 1, ВО «Дніпроважіндустрія», ВО «Облавтодор» та інших показало помітний зв’язок травматизму працівників будівельних професій з біологічними ритмами людини. Для профілактики травматизму були проведенні семінари й прочитані лекції для керівників підприємств проф. Г.М. Крикуновим і доцентом А.С. Бєліковим, що дозволило впровадити наукову розробку в життя.

З 1986 року по 2008 рік кафедру, яка відповідно до наказу Держкомітету СРСР з народної освіти за № 443 від 9 липня 1990 р. рішенням ученої ради інституту на базі кафедри охорони праці й циклу «Цивільна оборона» від 28 травня 1991 р. була реорганізована у кафедру «Безпека життєдіяльності», очолює к.т.н., доцент Фоменко В.І.

Викладачам кафедри належала велика робота з підготовки нових навчально-методичних посібників, написання нових конспектів лекцій, переробки змісту і методики проведення лабораторних і практичних занять. Причому, все це потрібно було готувати на російській і українській мовах. Для успішного проведення учбового процесу, було підготовлено і видано 24 методичних посібників, доцент Фоменко В.І. написав «Російсько-український словник термінів з Безпеки життєдіяльності», професор Крикунов Г.Н. і доцент Бєліков А.С. видали навчальний підручник з Безпеки життєдіяльності, який було видано тиражом 50000 екземплярів. Цей підручник став основним в ВНЗ України.

Фоменко В.І.
(1986-2008 рр.)

Все це разом узяте, і ряд інших заходів, виконаних викладачами кафедри, забезпечило рішення поставленої задачі. В такому аспекті кафедра пропрацювала до 1998-99 учбового року. Починаючи з 1999-2000 учбового року, замість однієї дисципліни «Безпека життєдіяльності», були введені чотири нових: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності» і «Цивільна оборона». Викладання цих дисциплін базувалося на типових навчальних програмах вказаних курсів, розроблених в Міністерстві освіти України та відбувалося за робочими навчальними програмами, розробленими на кафедрі БЖД. Природно, що таке положення справ зажадало від кафедри нової принципової перебудови учбового процесу. Були потрібні нові підходи, нові навчально-методичні посібники, нові методики.

У 2002 році за ініціативою кафедри БЖД в академії розпочата підготовка фахівців з охорони праці в будівництві. У зв’язку з тим, що в 1997 році ця спеціальність в новому переліку спеціальностей і спеціалізацій, затвердженому Міносвіти України, увійшла до переліку спеціалізацій, підготовка фахівців здійснюється на базі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво». З цією метою в академії було створено факультет «Екології і безпеки життєдіяльності».

Кафедра є базовою для роботи науково-методичної ради по БЖД і цивільного захисту вищих навчальних закладів України, а також для курсів підвищення кваліфікації керівних робітників об’єктів господарської діяльності по охороні праці. На базі кафедри проводяться наради, наукові семінари і заняття, а також інші заходи для викладачів аналогічних кафедр вузів міста Дніпропетровська і Дніпропетровської області.

З 1 вересня 2008 р. завідувачем кафедри «Безпека життєдіяльності» призначено д.т.н., проф. Белікова А.С. Під його керівництвом створено наукову школу «Безпека об¢єктів при виникненні надзвичайних ситуацій та охорона праці в різних сферах життєдіяльності людини».

Бєліков А.С.
(З 2008 р. по т.ч.)

Наукова діяльність – фундаментальні та прикладні дослідження:

 • Оцінка пожежної небезпеки об’єктів та наслідків пожеж будівель та споруд;
 • Зниження горючості і підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій за рахунок застосування вогнезахисних покриттів;
 • Підвищення радіаційної якості житлових будівель та шляхи її досягнення;
 • Безпека при виконанні спеціальних будівельних робіт монтажників висотників;
 • Підвищення безпеки при виконанні аварійно-рятувальних робіт в екстремальних ситуаціях;
 • Оцінка безпеки життєдіяльності при виникненні екстремальних умов (пожеж, аварій, стихійних лих);
 • Профілактика травматизму та професійних захворювань в умовах виробництва;
 • Безпека життєдіяльності в умовах негативного впливу (шум, радіація, інфрачервоне випромінювання);
 • Оцінка ризику та розробка ефективних заходів в умовах радіаційної небезпеки на території колишнього уранового виробництва «Радон»;
 • Проведення судово-технічних експертиз при виникненні на об’єктах надзвичайних ситуацій.

Науково-дослідна робота найшла впровадження на виробництві:

 • Розроблені інженерні методики оцінки вогнестійкості і підвищення вогнестійкості дерев’яних та металевих конструкцій з вогнезахисним покриттям;
 • Розроблені наукові основи та виконане практичне обґрунтування ефективності застосування вогнезахисних покриттів;
 • Рекомендації з питань радіаційної безпеки та захисту від негативного впливу шуму покладені в основу при розробці «Концепції розвитку міста Дніпропетровська». Аналіз екологічної ситуації при реконструкції житлового фонду 5-ти поверхових будинків перших масових серій забудови (ГЛАВАПУ);
 • Розроблено і впроваджено тренажерний комплекс та відпрацювання методики професійної підготовки монтажників-висотників для виконання спеціальних робіт в екстремальних ситуаціях м. Севастополь;
 • Створено науково-технічне забезпечення для використання аварійно-рятувальних комплексів в екстремальних ситуаціях.

Отримані наукові результати використовуються в учбовому процесі при підготовці інженерних кадрів. За роки існування кафедри співробітниками опубліковано 20 монографій, більше 30 підручників, понад 100 методичних вказівок, отримано 80 авторських свідоцтва і більше 30 патентів на винаходи, опубліковано понад 600 статей в наукових і науково-методичних збірках, матеріалах конференцій. Співавторами багатьох винаходів, патентів і статей є студенти академії.

У 2001 році четверо викладачів кафедри нагороджено відзнакою «Відмінник освіти України», троє викладачів вибрано дійсними членами Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності, четверо – академіками Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, троє – членами-кореспондентами академії будівництва України, одного – академічним радником Міжнародної інженерної академії. Співробітники кафедри беруть активну участь в суспільному житті академії, району, міста Дніпропетровська. В цілому діяльність кафедри направлена на розв’язання задач, поставлених перед вищою школою в підготовці висококваліфікованих фахівців, що відповідають сучасним вимогам.

Завдяки зусиллям д.т.н., проф. Белікова А.С. на базі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури вперше в Дніпропетровській області відкрито нову спеціальність «Охорона праці», де випускають фахівців, яких так не вистачає нашому регіону. Планується відкриття нових спеціальностей.

На кафедрі «Безпека життєдіяльності» відкрита аспірантура і докторантура за спеціальності «Охорона праці». Працює спеціалізована Вчена Рада по захисту докторських дисертацій за спеціальності «Охорона праці».

Щорічно кафедра проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Безпека життєдіяльності у ХХІ столітті», конкурс студентських та магістерських робіт, студентську конференцію з безпеки життєдіяльності.

Відкриття конференції в залі «Синай» культурно ділового центру «Менора», м. Дніпро (доповідає д.т.н., проф. Бєліков А.С.)

Президіум конференції

Зал конференції

Учасники конференції

Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують роботи і приймають участь у Всеукраїнських, міських та районних конкурсах з безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту, займають призові місця.

Співробітники кафедри приймають активну участь у громадському житті академії, району, міста. У цілому діяльність кафедри спрямована на успішне вирішення задач, що стоять перед вищою школою по підготовці висококваліфікованих спеціалістів для господарства. На кафедрі було успішно захищено понад 20 кандидатських дисертацій, які згодом досягли значних успіхів: д.т.н. Залунін В.Ф. зараз працює заступником губернатора Дніпропетровської області; к.т.н. Чалий В.Г. є генеральним директором ЗАТ “Павлоградбуд”; к.т.н. Довгаль В.М. – заступник генерального директора ЗАТ “Павлоградбуд”; к.т.н. Петрова Л.І. – доцент Воронезького інженерно-будівельного інституту, к.т.н. Захаров Ю.І. – професор, зав. кафедрою «Архітектура» ДВНЗ ПДАБА, к.т.н. Саньков П.М. – доцент кафедри екології та архітектури ДВНЗ ПДАБА, к.т.н. Челноков О.В. – д.т.н., проф., декан архітектурного факультету ДВНЗ ПДАБА, к.т.н. Касьян О.І. – зам. начальник управління ДСНС  м Харків, к.т.н. Чаплигін О.С. – начальник управління ДСНС Фрунзенського району м.Харків, к.т.н. Капля О.І. – генеральний директор ДП «38 ВІТЧ» м. Кам¢янське, к.т.н. Гупало О.С. – заступник голови правління ООО «АЗОТ» м Дніпродзержинськ, к.т.н. Рагімов С.Ю. – полковник ЦЗ, доцент Університету Цивільного захисту м.Харків,  Аль Ваіль – громадянин Палістини та багато інших.

?>
вверх